1993. 3. szám kategória bejegyzései

Abstracts

The situation and financing of special libraries with national responsibilities. KARBACH Erika During the transformation of the Hungarian library system the situation of special libraries and the financing of their national responsibilities remained unsolved. This group of libraries is heterogenous … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Lage und Finanzierung von Fachbibliotheken mit nationalen Aufgaben. KARBACH Erika Während der Umwandlung des ungarischen Bibliothekssystems ist die Lage der Fachbibliotheken und die Finanzierung ihrer nationalen Aufgaben ungelöst geblieben. Diese Bibliotheksgruppe ist heterogen aus dem Gesichtspunkt der Grösse und … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az országos feladatkörű szakkönyvtárak helyzetéről és finanszírozásáról

A Könyvtári és Informatikai Kamara tudományos és szakkönyvtári tagozata számára készített kérdőíves felméréseredményei* A kérdőíves felmérés gondolata A könyvtári rendszer átalakulása során az országos szakkönyvtárak helyzete és országos feladataik finanszírozása mindmáig megoldatlan maradt. Az ebből fakadó súlyos problémák a Könyvtári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az ETO védelmében. Előterjesztés a fejlesztés és az együttműködés lehetőségeiről

Biztonság után bizonytalanság? Hosszú ideig biztonságban éreztük magunkat legalább az ETO tekintetében: nemzetközi szakmai szervezet gondoskodott a fejlesztésről, határainkon belül is biztos kezekben volt a tartalmi visszakeresés ügye. Az oktatással, fejlesztéssel és a szakmai “külképviselettel” mindannyiunk által ismert szaktekintélyek foglalkoztak. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

AZ ETO az Országos Széchényi Könyvtár számítógépes rendszerében

1. Miért az ETO? Az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) alkalmazott számítógépes rendszer, a DOBIS/LIBIS a használó számára a dokumentumokhoz való korszerű hozzáférést biztosítja. Ennek eszközei a hozzáférési pontokat jelentő adatok indexei, nevezetesen a név-, cím-, kiadói, tárgyszó, osztályozási stb. indexek. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tevékenysége és fejlesztése. Szakértői jelentés

Az alábbiakban olvasható három tanulmány ugyanazt a témát tárgyalja. Az első, egy szakértői jelentés, mely a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága felkérésére készült a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárról. A második, ugyanennek a felkérésnek a jegyében íródott, egy svéd kolléga nézőpontjából láttatva … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Jelentés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárról

Előzmények Amikor a Budapesti Közgyűlés Kulturális Bizottsága elhatározta, hogy szakértőket kér fel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár átvilágításához, engem, mint külföldi szakértőt, azzal bíztak meg, hogy hasonlítsam össze a budapesti könyvtári rendszert Európa más közművelődési könyvtáraival. Többször találkoztam és beszélgettem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Észrevételek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban lefolytatott szakértői átvilágítás jelentéseihez*

A jelentéseket írásban véleményezték és közös értekezleten megvitatták a központi könyvtár osztályvezetői, valamint a főkönyvtárigazgatók. Jelen észrevételek a viták és vélemények összesítésén alapulnak. Bevezetésképpen meg kell állapítanunk, hogy mindkét jelentés tárgyilagosan és messzemenően a megértés jó szándékával közelített könyvtárunk működéséhez, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Néhány szó a szakértői jelentéshez fűzött “Észrevételek”-hez

1993. június 24-én datálódott Kovács Lászlóné felelős szerkesztő tájékoztató levele, amelyből tudomást szereztem az 1992. évi szakértői munkánk anyagainak publikálásáról. 13 hónap múltán, s Kiss Jenő főigazgató úr észrevételeinek ismeretében kértem lehetőséget pár gondolat kifejtésére. Anyagunk öt szakértő önálló munkálkodására … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A szépirodalom bibliográfiai számbavétele

Az előzményekről 1991 decemberében az MKE Bibliográfiai Szekciója a magyar szépirodalom kurrens bibliográfiájának megindításáról tartotta az értekezletét. Mivel a téma érintkezhet a nemzeti bibliográfia bizonyos részleteivel, meghívót kaptak az OSZK illetékes vezető munkatársai is. A sikeres és föltétlenül tanulságos szakmai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi konferencia Budapesten a könyvtárközi kölcsönzésről

A könyvtárközi kölcsönzés – vagy a szélesebb fogalmi megnevezéssel élve: dokumentumszolgáltatás – az utóbbi évtized egyik szakmailag elsőrendűen fontos területévé vált. Ennek jele az IFLA keretében kidolgozott és elfogadott alapprogram, az UAP (Universal Availability of Publications – Kiadványok Egyetemes Hozzáférhetősége), … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Hogyan alkalmazkodnaka könyvtárak a változó körülményekhez?

A szerző összehasonlító kutatást folytatott Oslo, Göteborg és Budapest városi könyvtárainak munkatársai körében annak felderítésére, miképpen reagálnak a változásokra a könyvtárosok. A kutatás eredményét doktori disszertációban foglalta össze, ennek része az alábbi tanulmány, amelyet Nagy Ferenc tömörített. A tanulmány egy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Állásvadászat – avagy hogyan keressünk állást, ha már könyvtáros pályára adtuk fejünket?

Szemle A következőkben ismertetett gyakorlat nem a hazai pályát jellemzi, hanem az angliait, melyre a szakirodalom szemlézése során bukkant a szerkesztő. Ha az olvasó nem sajnálja az időt az összeállítás megismerésére, elképzelhető, hogy azonos következtetésre juthat, miszerint: a szakmánkban tevékenykedők … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tanácsot adni könnyű

Néhány gondolat a könyvtári információs tanácsadókról A szerző példaként a jól működő angliai gyakorlatra hivatkozik és saját, független tanácsadóként szerzett tapasztalatait osztja meg velünk azzal a szándékkal, hogy hozzászólásra ösztönözze a hasonló tervekkel foglalkozó vagy foglalkozni szándékozó kollégákat. (A szerk.) … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárügy Dániában

A szerző “ll sistema bibliotecario Danese” c. (Accademie e Biblioteche d’Italia. 43. (1.) 1992. Marz. pp. 64-81.) tanulmányát Mohor Jenő tömörítette. Ma a dán könyvtárügyben (ahol erős hagyományok élnek együtt az új jelenségekkel) három alapvető könyvtártípus van: közkönyvtár, iskolai könyvtár, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!