Kerekasztal-konferencia Magyarországon

Együttműködés az amerikai és a közép-kelet-európai mezőgazdasági könyvtárak között

Az elmúlt évek jelentős politikai változásai a közép-kelet-európai térségben együtt jártak az élet egyéb területeinek változásaival, s lehetővé tették a közművelődési ágazaton belül a könyvtárak kiszélesedő kapcsolatteremtését is.
Számos kezdeményezés indult el a tengerentúlról is annak érdekében, hogy az eddig erősen elszigetelt közép-kelet-európai, volt szocialista országok könyvtáraival kialakuljon egy kölcsönösen hasznos, az eddiginél szélesebb kapcsolat, bővüljön térségünkben az információk elérhetősége és felhasználása. A kezdeményezések egyik legnemesebbike az amerikai Beltsville-ben működő Országos Mezőgazdasági Könyvtár (NAL) nevéhez fűződik.
1991-ben Beltsville-ben tartották ugyanis azt az 1. Kerekasztal-konferenciát, melyre első ízben hívtak meg közép-európai könyvtárosokat annak megvitatására, hogy milyen eszközökkel, milyen segítséggel és milyen együttműködési lehetőségekkel lennének biztosíthatók mindannyiunk számára a világban fellelhető mezőgazdasági információk.
A Beltsville-i konferencia után Budapesten került sor 1992. október 5-8. között arra a 2. Kerekasztal-konferenciára, melyen részt vettek az amerikai és magyar résztvevőkön kívül az albán, a cseh, a szlovák, az észt, a lett, a litván, a lengyel, a román és a szlovén mezőgazdasági könyvtárak könyvtárigazgatói. Megvitatásra került az amerikai és közép-kelet-európai könyvtári együttműködési lehetőségek bővítése.
A szakmai konferenciát az Országos Mezőgazdasági Könyvtár rendezte a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság anyagi támogatásával.
Megnyitó előadásában Gyürk István főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium) megismertette a külföldi résztvevőkkel a magyarországi mezőgazdasági kutatás, képzés és információ helyzetét. Az amerikai agrárinformáció-ellátást és terjesztést az amerikai Országos Mezőgazdasági Könyvtár igazgatója, Joseph Howard mutatta be. Az amerikai Országos Mezőgazdasági Könyvtár több munkatársa számolt be az amerikai információs hálózatokról, az információs kiadványokról és a gépesítésről.
A konferencia jelentős mozzanata volt az információszerzés egyik, számunkra még kevésbé ismert új útjának bemutatása: rádiós kapcsolat segítségével, az INTERNET hálózaton keresztül sikerült betekinteni az Észak-Karolinai Egyetem könyvtári állományába.
Új lehetőségeket kínál a jövőben az a CD-ROM munkaállomás is, amely az amerikai könyv tár nagylelkű ajándékaként a budapesti Országos Mezőgazdasági Könyvtár tulajdonát képezi ezentúl. A CD-ROM munkaállomás s az ajándékba kapott adatbázisok bemutatására – a számos technikai lehetőséget kínáló korszerű lézer-printer üzemeltetésére – is sor került a konferencia ideje alatt.
Komoly érdeklődés kísérte a meghívott közép-kelet-európai könyvtárak bemutatását lehetővé tevő előadásokat. A szakmailag igen értékes konferencia együttműködési program aláírásával zárult. Az 1991-ben már megkezdett, az együttműködési óhajt kinyilvánító kezdeményezés s az azóta már élő együttműködés közelebb hozta a két világrész mezőgazdasági könyvtárait s könyvtárosait.
Bízzunk a következő évek közös sikerében, s abban, hogy a kapcsolatok új információs technológiák megismerését és bevezetését eredményezik majd.

 

Kategória: 1993. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!