Tartalom – 2019/1

Rezümék – 2019/1

Abstracts      5

TANULMÁNYOK
TÓSZEGI Zsuzsanna: Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR. 1. rész: Alapfogalmak, alapelvek      9
Dr. LATORCAI Csaba: Az internet mint kulturális örökség jövőjéről      36
DRÓTOS László – MOLDOVÁN István: Az OSZK web-archiváló kísérleti (pilot) projektjének eredményei és egy üzemszerűen működő magyar webarchívum terve       38
BURMEISTER Erzsébet: A MATARKA szerepe a könyvtárközi kölcsönzésben (és más szakterületeken)       52
SZÁDECZKY-KARDOSS Zsófia: A külföldi könyvtárközi kölcsönzés előszobájában. Lelőhelyezés az Országos Széchényi Könyvtárban       59
TÓTH Máté: Innovációmenedzsment a könyvtárban       71

KITEKINTÉS
MONOK István: Európai kultúra, nemzeti örökség      81
DARÁNYI Sándor: A könyvtári informatika és a világháló fejlődési trendjei       87
JUHÁSZ András: Erdélyi és partiumi OSZK-s gyűjtőpontok létrehozásáról       93

MÚLTUNKBÓL – MŰHELYKÉRDÉSEK
KNAPP Éva: Fordítás és irodalom a XVIII. században.  Könyvészeti tanulságok, másodlagos bibliográfiák, módszer          101

KÖNYVSZEMLE
Információs környezet és tudományos kommunikáció.  Információs ökológia
STEINEROVÁ, Jela:
Informačné prostredie a vedecká komunikácia. Informačné ekológie. Bratlislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 227 p.)  (Ism.: Prókai Margit)      107
A hagyományos világ átváltozásai. Monok István új kötete
MONOK István:
A hagyományos világ átváltozásai. Tanulmányok a XVIII. századi magyarországi könyvtárak történetéhez. Budapest, Kossuth ; Eger, EKE, 2018. 300 p.
(Kulturális örökség) (Ism.: Pogány György)          112
Könyvek mint eszmék lenyomatai, ismeretlen kötetek, lappangó könyvtárak. Knapp Éva Librum evolvo kötetéről
KNAPP Éva:
Librum evolvo. Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI-XX. századból. Budapest, Reciti, 2017. 319 p. (Ism.: Borvölgyi Györgyi)        115

HÍREK
S. P.:
Elhunyt James H. Billington (1929–2018)        70
BORSOS Attila: Időszaki kiadványok repertóriumai        106

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány         127
Könyvtár- és tájékoztatásügy        131
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények        141
Munkafolyamatok és szolgáltatások         150
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek        164
Vezetés, irányítás       169
Felhasználók és használat        172
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        176
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület         180
Kapcsolódó területek      184

Kategória: 2019. 1. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!