A MATARKA szerepe a könyvtárközi kölcsönzésben (és más szakterületeken)

Bevezetés

A Könyvtár Figyelő hasábjain még nem jelent meg a MATARKA adatbázissal és szolgáltatással kapcsolatos írás, ezért engedtessék meg egy rövid bemutatás. A MATARKA (MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) tartalomjegyzék-szolgáltatás 2002 óta létezik, 2018-ban lett 16 éves. Szabadon hozzáférhető internetes szolgáltatás (www.matarka.hu), és mint a nevében is benne van, a magyar (magyarországi vagy magyar nyelvű) folyóiratok, évkönyvek tartalomjegyzékeit dolgozza fel több mint ötven könyvtár, harmincnál több szerkesztőség és magánszemélyek közreműködésével a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével.

Az adatbázis lényegi jellemzői:

 • kereshető a szerzők és cikkcímek kulcsszavai, valamint a folyóiratok címe szerint,
 • a tartalomjegyzékek böngészhetők,
 • a teljes szövegekre linkek mutatnak,
 • ahol a teljes szöveg nem érhető el, cikkmásolat-küldés kérhető a MATARKA közvetítésével az Országos Széchenyi Könyvtárból.

A MATARKA tehát egyfelől több mint egy cikkadatbázis, hisz a cikkek bibliográfiai adatain túl az egyes folyóiratszámok tartalomjegyzékei is tanulmányozhatók a segítségével, másfelől kevesebb is, mert tartalmi feltárást nem végez, a tárgyszavak, jelzetek hiányoznak az egyes cikkek mellől.

Az adatbázis tartalma 2018. december 9-én: 1903 folyóirat, 275 2005 cím, 38 7431 szerző, 813 256 teljes szövegre vonatkozó ugrópont.

A MATARKA szerepe a könyvtárközi kölcsönzésben címmel 2018. október 15-én hangzott el előadásom Tatabányán a 2018. évi ODR konferencián. Mivel az előadók nagyon lelkiismeretesen készültek és részletekbe menően tárgyalták témájukat, ezért kicsúsztunk az időből, és nekem, utolsó előadóként sok mindent el kellett hagynom az előadásomból. Ezért kapóra jött, hogy a Könyvtári Figyelő szerkesztősége felkért az elhangzottak közlésére, mert a jelen cikk megírásával az időhiány miatt ott el nem mondottakat is ismertethetem.

A felmérés

Az előadásra készülésem azzal kezdődött, hogy három könyvtári levelező lista –  a Katalist, a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó könyvtárosi, illetve a MATARKA levelező lista – olvasóinak feltettem három kérdést a MATARKA könyvtárközi kölcsönzésben játszott szerepéről. Harmincegy éves könyvtárosi pályafutásom alatt ugyanis nem igazán kerültem szoros kapcsolatba a könyvtárközi kölcsönzéssel, és szükségem volt a témában jártas  kollégák tapasztalataira, véleményére.

A három kérdés

 1. Használtátok-e már a MATARKA-t, illetve használjátok-e rendszeresen a könyvtárközi kölcsönzésben?
 2. Ha igen, milyen vonatkozásban? Miben tud segíteni ez az adatbázis?
 3. Ha nem, használjátok-e más könyvtári munkához, illetve más kollégák a könyvtáratokban használják-e?

A válaszok

26 választ tudtam érdemben kiértékelni, de ha több lett volna, akkor is nagyjából azokat a következtetéseket vontam volna le, amelyeket a továbbiakban bemutatok, mert a válaszok összecsengtek egymással, bár mindenki más szavakkal fogalmazta meg ugyanazt a tartalmat.

Az 1. táblázat tartalmazza a könyvtáraktól kapott válaszokat. Látható, hogy a 26 válaszoló könyvtárból hét ritkán, négy egyáltalán nem, míg tizennégy rendszeresen igénybe veszi a MATARKA-t a könyvtárközi kölcsönzés céljaira. Ha az adatbázist ritkán használókat is a nem használókhoz számítjuk, akkor is elmondható, hogy 53%-uk, vagyis a megkérdezett könyvtárak több mint a fele aktívan használja a MATARKA-t a könyvtárközi kölcsönzésben, bár a MATARKA nem a könyvtárközi kölcsönzésre készült, tehát annak nem célszoftvere. Tisztában vagyok vele, hogy ez a megállapítás nem azonosítható a hazai könyvtári rendszer egészének véleményével, és természetesen tudjuk, hogy ennek felderítésére szélesebb merítésre lett volna szükség, de mint cseppben a tenger, ezek a vélemények is jelzésértékűek.

Sor-
szám

Könyv-tárközire használja-e

Mire használja?

Más területek-
re használja-e

Mire használja még?

1

igen

adatok, lelőhely, teljes szöveg

igen

tájékoztatás (fő forrás), oktatás

2

ritkán

lelőhely

igen

tájékoztatás, oktatás

3

igen

külföldi magyarok kérései, adatok, teljes szöveg, lelőhely

igen

bibliográfiai adatok pontosítása, folyóirat adatok összeszedése

4

igen

adatok, lelőhely

igen

irodalomkutatás, adategyeztetés, szerzői publikációs lista, MTMT

5

igen

lelőhely

igen

irodalomkutatás

6

igen

lelőhely, adatok

igen

tájékoztatás, irodalomkutatás, MTMT, teljes szöveg fellelése

7

ritkán

teljes szöveg

igen

tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés, szerzői bibliográfiák összeállítása.

8

nem

igen

tájékoztatás, irodalomkutatás, oktatás, MTMT, letöltés funkció (Endnote)

9

igen

igen

magánszemély, Humanitas

10

ritkán

lelőhely, teljes szöveg

igen

tájékoztatás, irodalomkutatás

11

igen

adatok, lelőhely

igen

tájékoztatás, oktatás

12

ritkán

igen

adatpontosítás, MTMT import, irodalomkutatás, tájékoztatás, teljes szöveg

13

igen

adatok, lelőhely, teljes szöveg nem írta le

14

igen

behasonlítás, teljes szöveg, adatok

igen

tájékoztatás, oktatás

15

igen

igényfelkeltés, adatok, lelőhely

igen

tájékoztatás

16

igen

adatok, lelőhely, teljes szöveg

igen

tájékoztatás, irodalomkutatás, MTMT, önálló
hallgatók cikkmásolat

17

ritkán

igen

tájékoztatás

18

nem

igen

tájékoztatás, irodalomkeresés, bibliográfia összeállítás

19

ritkán

adatok

igen

tájékoztatás, teljes szöveg

20

ritkán

adatok nem írta le

21

igen

adatok, lelőhely, teljes szöveg nem írta le

22

nem

igen

tájékoztatás, oktatás

23

igen

csak kérő könyvtár

igen

irodalomkutatás, oktatásnál alap kiindulás

24

igen

adatpontosítás

igen

irodalomkutatás

25

igen

lelőhely

igen

tájékoztatás, irodalomkutatás, oktatás

26

nem

igen

irodalomkutatás, szaktájékoztatás, nekrológ-készítés

1. táblázat
A könyvtárak válaszai

A válaszok alapján a MATARKA fő felhasználási területei a könyvtárközi kölcsönzésben a következők:

 • könyvtárközi kérés teljesítésénél általában;
 • lelőhelykutatásban;
 • bibliográfiai adatok pontosításánál, kiegészítésénél;
 • teljes szövegek felkutatásánál.

A MATARKA fő felhasználási területei a többi könyvtári szakterületen:

 • tájékoztatás,
 • irodalomkutatás,
 • irodalomjegyzékben szereplő adatok azonosítása,
 • szerzői publikációs lista összeállítása,
 • publikációk bibliográfiai adatainak exportja az MTMT adatbázisba,
 • oktatás, ajánlás az olvasóknak.

A továbbiakban a válaszokban felsorolt felhasználási területeket a válaszoló kollégák megfogalmazásában adom közre (zárójelben a véleményt nyilvánító intézmény szerepel):

Könyvtárközi kérés teljesítésénél általában

 • 2017-ben tíz külföldi megrendelő összesen 27 cikket kapott rajtunk keresztül, amely a MATARKA-ból lett teljesítve, főleg határon túli magyarok részére. (OSZK, Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó osztály)
 • Az olvasó kérheti a cikket a MATARKA-n át, ha távol lakik, és nem akar bejönni Debrecenbe (vizsgaidőszak van, stb.). (Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus Könyvtára)
 • Akkor szoktuk használni a MATARKA-t, ha egy cikket kérnek olvasóink és ellenőrizzük, hogy a cikk elérhető-e elektronikus formában (akkor nem kell kérni más könyvtártól). (Pécsi Egyetem, Tudásközpont)
 • A Méliusz könyvtáron keresztül már több esetben is kértek könyvtárközivel Humanitás cikket tőlem. Ezt egyértelműen csak a MATARKA ismeretében tehették, mert másképp a Méliusz könyvtárhoz és hozzám el sem jutott volna a kérés. (Hegedűs Imre, Debrecen)
 • A cikk-kéréseket a MATARKA-ban való böngészés-keresés-anyaggyűjtés után indítom, s ez legalább 50%-a az összesen kért cikkek számának. (Kiskunhalas, Martonosi Pál Városi Könyvtár)

Lelőhelykutatás

 • Sokszor a folyóiratot a feldolgozó könyvtár viszi fel, vagyis rendelkezik vele. (Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus Könyvtára)
 • Az ODR-ben nem talált, de a MATARKA-ban tartalomjegyzék szinten feldolgozott folyóirat lelőhelyére innen tudtunk következtetni. (Szombathely, ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár)
 • A MATARKA-ban megnézzük, ki az adott folyóirat feltöltője, s arról a könyvtárról feltételezzük, hogy viszonylag teljes állománnyal rendelkezik, ezért hozzá fordulunk. (OSZK, Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó osztály)
 • Folyóiratcikkek lelőhelyadatainak pontosítása. (Berettyóújfalu, Sinka István Városi Könyvtár)
 • Üreslapos kérésnél: lelőhely meghatározás, kérőlap pontos kitöltése. (Nyíregyházi Egyetem Könyvtár)
 • Az ODR mellett ezt is használjuk a magyar nyelvű folyóiratok lelőhelyének megtalálásához. (SZTE Klebelsberg Könyvtár)
 • Megnézem, ki dolgozza fel az adott folyóiratot, és a másolást/szkennelést közvetlenül tőlük kérem. (Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
 • Rendszeresen kérnek tőlem az Erdélyi Pszichológiai Szemléből cikkeket. Mi vagyunk a feldolgozók, az internetről szedjük le a tartalomjegyzékeket, de ténylegesen nincs meg a könyvtárban a folyóirat (néhány tanszéki szám kivételével). Az előadásban esetleg erre érdemes felhívni a kollégák figyelmét: a könyvtár katalógusában is meg kellene nézni, valóban jár-e oda a keresett folyóirat. (Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum)
 • Ha az ODR felületén nem találok lelőhelyet, megnézem, hogy az adott periodikát hol dolgozzák fel: ott biztosan megvan! (Kiskunhalas, Martonosi Pál Városi Könyvtár)

Bibliográfiai adatok pontosítása, kiegészítése

 • Ha a kérésben szereplő adatok hiányosak. (Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus Könyvtára)
 • Bibliográfiai adatok ellenőrzésére is használjuk. (SZIE, Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
 • Bibliográfiai adatok pontosítása, kiegészítése. (OSZK, Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó osztály)
 • Bibliográfiai adatokat szoktam keresni, milyen állományrészek vannak feldolgozva (Semmelweis Egyetem)
 • Adatokat ellenőrzök, pontosítok (pl. rosszul volt megadva a szám, oldalszám; ill. szerzőre/témára keresek). (Miskolc,  II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
 • Adatpontosítás (Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)
 • Nem volt ritka eset, hogy nekem is nyomoznom kellett, mert a kapott adatok nem stimmeltek, és a MATARKA-ból kiderült, hogy mi nem stimmel. (AEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár)
 • Nagyon hasznos az adatok pontosításában is, mert előfordul, hogy rossz évet, oldalszámot adnak meg, elírják a címet, szerzőt stb. (Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum)
 • Gyakran használom adatpontosításra. Hiányos, vagy téves adatok esetében a MATARKA-ban megkeresve pontos kéréseket tudok indítani. (Kiskunhalas, Martonosi Pál Városi Könyvtár)
 • Ha az olvasó kér egy cikket, de töredékadatokra emlékszik, illetve ha nem találom elsőre a cikket, akkor gyanakszom, hogy valamit elírt, ennek kibogozására is kiváló a MATARKA (Budapesti Gazdasági Egyetem)
 • Adatellenőrzés/adategyeztetés
  (BME OMIKK)

Teljes szöveg felkutatása

 • Digitális formában kért könyvtárközi kéréseknél ellenőrzöm, hogy az adott cikk vagy tanulmány nincs-e fent teljes szövegű eléréssel. (Tatabánya, József Attila Megyei és Városi Könyvtár)
 • A kolléganőnk megnézi, hogy van-e szabadon elérhető hozzáférés a keresett cikkhez (Budapest, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
 • Sok esetben segítség a teljes szöveg eléréséhez. (Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)
 • Gyakori, hogy más könyvtár kér tőlünk olyan cikket, ami a MATARKA-ban elérhető teljes szöveggel. Ilyenkor természetesen nem szkennelem be a mi példányunkat, hanem csak letöltöm, vagy megadom a linket, de egyben felhívom a figyelmüket arra, hogy ebben az adatbázisban teljes szöveggel elérhető. (Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum)
 • Akkor szoktuk használni, ha egy cikket kérnek olvasóink és ellenőrizzük, hogy a cikk elérhető-e elektronikus formában (akkor nem kell kérni más könyvtártól). (Pécs, Csorba Győző Könyvtár)

Nem könyvtárközi kölcsönzés célú használat

 • Tájékoztatásban fő forrás (Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus Könyvtára)
 • Irodalomjegyzékben szereplő adatok beazonosítása (Budapest, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
 • Szerzői publikációs lista összeállítása (Budapest, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
 • Publikációk bibliográfiai adatainak exportjához az MTMT adatbázisba. (Budapest, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
 • Folyóiratok adatainak felkutatására. (Budapest, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
 • Mivel a folyóiratok csak év végén állítanak össze tartalomjegyzéket. (pl.: Kertészet és Szőlészet) (Budapest, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
 • Irodalomkutatásra. (Berettyóújfalu, Sinka István Városi Könyvtár)
 • Nagyon hasznosnak tartjuk azt, hogy az elektronikus változatok linkjeit is tartalmazzák a leírások, mert ezek megkönnyítik/meggyorsítják a tartalmakhoz való hozzáférést. (Nyíregyházi Egyetem, Könyvtár)
 • Bibliográfiai adatokat szoktam keresni, hogy milyen állományrészek vannak feldolgozva, ill. van-e elektronikus változat. (Semmelweis Egyetem)
 • Használjuk a letöltés funkciót. (Semmelweis Egyetem)
 • Cikkmásolat kérési lehetősége az önállóan dolgozó olvasókat is kiszolgálja. (Budapesti Gazdasági Egyetem)
 • Segít az irodalomkutatásban, szaktájékoztatásban, nekrológ írásban/készítésben. MTMT feltöltéshez és a saját adatbázis építéséhez is használjuk, ill. használják az adatbázist a kutatóink és olvasóink (diákok) is. (Budapest, Országos Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár)

Oktatás

 • A „Hogyan írjunk szakdolgozatot?” c. tréning keretében. (Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus Könyvtára)
 • Jellemzően I. éves hallgatóknak tartott könyvtárhasználati órákon. (ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár)
 • Szakdolgozat-módszertan tantárgy keretén belül tanítjuk az irodalomkutatást. (Semmelweis Egyetem)
 • A „Kölcsönözz ki egy könyvtárost!” szolgáltatásunk keretein belül bemutatjuk. (SZTE Kle­belsberg Könyvtár)
 • Segédkönyvtári képzésben. (Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
 • Tréningeken, adatbázisos órákon mindig belevesszük a MATARKA-t, hiszen a hazai szakirodalom kutatásának egyik legfontosabb forrását jelenti. (Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum)
 • Használom a MATARKA-t a 9. osztályosok könyvtárinformatika óráin. Tehát alapvetően én nem a rendeltetésének megfelelően használom a MATARKA-t. De nekem bevált a saját oktatási céljaimhoz. (Gödöllői Török Ignác Gimnázium)
 • Részletesen ismertetjük az adatbázis nyújtotta lehetőségeket az egyetemen oktatott „Információkeresés és -közlés” tantárgyban. (Soproni Egyetem)

Vélemények

 • Az ODR sajnos nagyon használhatatlan a hazai folyóiratok lelőhelyének megállapításában, ezért sokan használjuk erre is a MATARKA-t. (Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum)
 • Nagyon régóta (talán az indulás óta) szinte napi rendszerességgel használom az adatbázist. Tájékoztató könyvtárosként 25 éve dolgozom a halasi könyvtárban, s a könyvtárközi kéréseket is én intézem ugyanennyi ideje. Óriási segítség a munkámban a MATARKA. (Ma is használtam…:-) (Kiskunhalas, Martonosi Pál Városi Könyvtár)
 • Ha az olvasót bővebben érdekli a kutatott témája, akkor megmutatom neki a MATARKA működését, hogy otthon is tudja használni. Tapasztalatom az, hogy az olvasók 90 %-a nem ismeri a MATARKA-t, pedig ezt minden főiskolai/egyetemi hallgatónak és kutatónak ismerni kellene, mert előbb-utóbb úgyis szükségük lesz rá (Kecskemét, Katona József Könyvtár)
 • Számunkra az egyik leghasznosabb adatbázisról van szó. (Soproni Egyetem)

Ezúton is köszönöm a kollégáknak, hogy vették a fáradságot és rövidebb-hosszabb levélben válaszoltak a kérdéseimre és többen személyes véleményüket (pozitív, negatív) is hozzátették. (A könyvtár nevénél a helyet csak akkor adtam meg, ha az a nevéből nem derül ki. A kollégák hozzájárultak nevük említéséhez.)

A válaszoló kollégák:

Adamecz Katalin (BME OMIKK)
Benke Adrienn (Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
Dobos Eszter (Szegedi Tudományegyetem)
Gáspár Anita (Budapest, Országos Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár)
Hegedűs Imre (magánszemély, nyugdíjas, Debrecen)
Illési Éva (Budapest, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
Karádiné Kövesdi Ágnes (Nyíregyházi Egyetem Könyvtára)
Kovacsev Istvánné (Kiskunhalas, Martonosi Pál Városi Könyvtár)
Kövécs Ildikó (Szeged, Gál Ferenc Főiskola)
Kozma József (Kecskemét, Katona József Könyvtár)
Kührner Éva (Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)
Lőrincz Andrea (Budapesti Gazdasági Egyetem)
Mészáros-Nagy Éva (FSZEK)
Nagy Edit (Tatabánya, József Attila Megyei és Városi Könyvtár)
Oláh Edit (Budapest, Állatorvostudományi Egyetem)
Papp Gyula (Berettyóujfalu, Sinka István Városi Könyvtár)
Paulik Péter (Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó Osztály, OSZK)
Simonné Hittaller Rita (ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár)
Sóki Edit (Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar)
Szabó Ildikó (Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus Könyvtára)
Szokola Lászlóné (Pécs, Csorba Győző Könyvtár)
Tompa Mónika (Soproni Egyetem)
Vargáné Balogh Katalin (Gödöllői Török Ignác Gimnázium)
Verebélyi Judit (Keszthely, Fejér György Városi Könyvtár)
Vízvári Dóra (AEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár)
Zubályné Szűcs Judit (Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum)

Kapcsolat és együttműködés az EPA-val

Szeretnék még szólni a MATARKA és legnagyobb partnere, az EPA közötti együttműködésről. A MATARKA-n kívül az időszaki kiadványokról Magyarországon létezik egy másik nagy szolgáltatás is, az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) az OSZK-ban. Az EPA (epa.oszk.hu) 2004-es létrejötte után szinte azonnal megkezdődött az adatcserére épülő együttműködés a két szolgáltatás között a következő területeken:

 • a MATARKA átvesz tartalomjegyzékeket,
 • a MATARKA átvesz már meglevő folyóirataiba linkeket, amikor azok is bekerülnek az EPA-ba,
 • az EPA átvesz saját XML formátumában tartalomjegyzékeket
 • (a folyóirat és évek kiválasztása után automatikus XML generálás).

Egy 2015–2016-os fejlesztési projekt során megvalósult a keresés kialakítása egymás adatbázisaiban, és a közös cikkek ellátása egyedi azonosítókkal. Erről a témáról, bár a címben megadott területhez nem kapcsolódik, kicsit részletesebben szólok, mert könyvtári körökben talán nem annyira ismertek még ezek a lehetőségek.

A „Keresés az EPA teljes szövegében” szolgáltatással a MATARKA felhasználóinak lehetősége van arra, hogy minden olyan folyóirat teljes szövegében keressen, amelyet mind a két szolgáltatás gondoz (ez több mint 500 folyóiratot jelent).

A találati lista mindig új ablakban jelenik meg, ezért a visszatérés a MATARKA oldalra nem jelent nehézséget. A keresés indításakor megnyíló új ablak, a keresés lassúsága miatt, akár több másodpercig is üres lehet.

A találati listában egy tétel címére kattintva az adott állomány jelenik meg, ezen belül a megjelenítő program belső keresőjével (rendszerint Ctrl + F) találhatjuk meg a keresett szót.

Ha a Tartalomjegyzék szóra kattintunk, akkor megnézhetjük annak a számnak a tartalmát, amelyben az adott cikk megjelent

1. ábra
EPA-ban való keresés a MATARKA fő oldalán

Az EPA főlapjáról is indíthatunk keresést a szerzők nevében és a cím szavaiban a MATARKA keresőmotorjával (2. ábra). Ez az EPA-nak azért hasznos, mert az EPA saját cikk-szintű keresővel nem rendelkezik.

2. ábra
Az EPA cikk-szintű keresője az EPA fő oldalán

500 000 feletti cikk található a MATARKA-ban, melyeknek van EPA azonosítója, az ún. EPAID1,2. Az EPA azonosító felhasználásával a két adatbázis egyszerűen összeolvasztható lenne, ahogy a projektben is terveztük, de a fejlesztések során kiderült, hogy egyik adatbáziskezelő szoftverének megtartása sem ajánlatos hosszú távon az elavult technikák miatt, viszont mind a két adatbázis óriási, és nagyon értékes adatvagyonnal rendelkezik.

Jegyzet

1.   Burmeister Erzsébet – Drótos László: EPA – MATARKA együttműködés: a közös cikkek ellátása egyedi azonosítókkal = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 65. évf. 2018. 3. sz. 2018. 153–158. p. 

      http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/2221/10349 [2018. dec. 10.]

2.   BURMEISTER Erzsébet: Egyedi szerző- és dokumentumazonosítók használata a magyar könyvtári adatbázisokban. In: Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár, 2016. 27–35. p. http://lib.ke.hu/emimg/konferencia/Konyvtarak_Tanulmanyok_2016_BELIV_P001-144_NYOMDA.pdf

Beérkezett: 2018. december 10.

A bejegyzés kategóriája: 2019. 1. szám
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!