Időszaki kiadványok repertóriumai. Másodfokú bibliográfia

[szerk.] Borsos Attila. Budapest, 2019. 266 p.

A kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárban az alábbi címen olvasható: http://mek.oszk.hu/19100/19117/

Miért készít (tett) valaki repertóriumokat? – tehetnénk fel a kérdést mindjárt magunknak is, mikor  a repertóriumkészítés korántsem teljesen magától értetődő ösvényére lépünk. Ennek oka lehet kalandvágy, egy korszak megismerésének igénye az újságok rovatain keresztül, egy szakdolgozat készítésének kiegészítése, netán  nyugdíjkiegészítés (lásd Galambos) vagy egyszerűen csak a Hírlapolvasóban eltöltött végtelen számú órák…

A „Mi a repertóriumok haszna?”  kérdésre talán egyszerűbb a válasz, ahogy az A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II. fülszövegében is olvasható: „Mai felgyorsult világunkban nincs időnk végig böngészni a lapok régebbi évfolyamait – ha van az adott lapnak repertóriuma, perceken belül megtudjuk, hogy az általunk keresett cikk melyik évfolyam, melyik számában érhető el. A repertórium egyszerűbbé, gyorsabbá teszi a felhasználó számára a könyvtári hírlap- és folyóirat-állomány használatát, a bennük rejlő információk megszerzését.”

Folyóirat-repertóriumok készítése (vagyis időszaki kiadványok közleményeinek címadatairól tájékoztató összeállítása) – mint minden a hírlapfeldolgozásban – id. Szinnyei József (1830–1913) nevéhez fűződik, aki a „Vasárnapi Újságban” (1854–1921) már közölt mutatókat. Szinnyei, a „Gőzhangya”, az élet nagy kihívásait, az idő kérlelhetetlen múlását próbálta a maga egyszerű eszközeivel kicselezni, feledtetni. Schöpflin Aladár írta róla a következőket a Nyugatban, „Szinnyei bácsi halálára” című cikkében: „Az az aprólékos adatgyűjtő munka, amely másnak száraz, lélek nélkül való, neki az egész élete volt. Repertóriumokat összeállítani, könyvekből, újságcikkekből, kézírásokból adatokat kijegyzetelni kis cédulákra, ezeket a cédulákat pedáns rendben tartani, hogy bármelyiket bármikor meg lehessen találni, – ez be is tud tölteni egy életet. Szinnyei bácsi ezt szépnek találta és ezért szép volt neki az élet is.”

1974-ben a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) kezdeményezte a repertóriumok retrospektív bibliográfiájának összeállítását, vagyis az addig készített repertóriumok jegyzékbe vételét. Kertész Gyula (1935–2002) könyvtáros, bibliográfus, tanár erre a felhívásra a hallgatói gyűjtését is felhasználva összeállította 1977-ben 372 tételt tartalmazó repertórium gyűjteményét, megtéve ezzel az első nagy merítést egy addig ismeretlen óceánban. Közel tíz év alatt a gyűjteményt majd’ megháromszorozta, 838-ra növelte, és ezzel az annotált bibliográfiával nagy lépést tett a repertóriumok feldolgozása terén. Kertész Gyula A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai, 1990-ben megjelent munkája volt az első jelentős vállalkozás a repertóriumok feltárása történetében, hiszen ez a másodfokú bibliográfia adta meg a lehetőségét annak, hogy a repertóriumok ismeretlen területéről is áttekintést kapjunk.

Az Ő vállalkozását folytatva jelent meg 2008-ban  A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II. című munkám, mely 490 további repertóriumot tartalmazott az elmúlt húsz év során keletkezett mutatók regisztrálásával, és bekerültek a Kertész által fel nem dolgozott közös repertóriumok is, mivel ezeket is nagy haszonnal tudják forgatni a kutató használók. E kötet létrejöttében nagy szerep jutott Lakatos Évának (1931–2014) és az OSZK Hírlapcsoport munkatársainak, akik meghatározó szerepet játszottak az anyag összegyűjtésében.

Már ekkor felmerült, hogy – Kertész Gyuláné hozzájárulásával – a két kötetet egybefésülve jelentessük meg, mely  végül Rohács Iván kollégánk számítógépes programja alapján került feldolgozásra. Az annotált részeket elhagytuk, csak a címleírások szerepelnek, ill., ahol tudtuk, feltüntettük a lelőhelyeket a jelzettel együtt. A fentieket és az új repertóriumokat bemutató munkám,  az 1938 (plusz – mínusz egy repertórium) 2015-ben került fel a Magyar Elektronikus Könyvtárba, mely kiegészült a Katalisten megjelent felhívásomra küldött repertóriumokkal is. A jelenlegi, 2104 tételes Időszaki kiadványok repertóriumai című összeállítás az eddigieket és az azóta általam még fellelt összes repertóriumot, több mint húsz év gyűjtését, és sok-sok kolléga kiegészítését tartalmazza.

A bibliográfia készítése során bepillanthattam a repertóriumok szerkesztőinek alázatos, nagy türelmet és felkészültséget igénylő munkájába. Ők vállalkoztak arra, hogy egyes lapok köte­teit számról-számra, oldalról-oldalra átolvassák, és az annotált címleírások végtelen sorát egy adott, célszerű rendszerbe foglalják, személy- és testületi név, földrajzi név, tárgyszó stb. mu­ta­tókkal ellátva egészítsék ki, hogy az érdeklődő használóknak ne kelljen magukat a lapokat, vagy az éves tartalomjegyzékeket végig­nézni. Egy-egy repertóriummal a kézben az olvasó/használó nemcsak időt nyer, hanem – és ez igen fontos állományvédelmi szempont – megkíméli a könyvtárost és a raktárost az évfolyamok végtelen sorának felesleges megmozgatásától.

A XXI. század technikai lehetőségei megszüntették a korábbi időszakok kézműves módszereit, hiszen a számítógép tévedhetetlen logikával, pontossággal, rendszerezve tárja fel az elektronikus folyó­iratokban rejlő információkat, mellőzve az eddig nyomtatott formában megjelenő reper­tóriumok mutatóiban való keresgélést. Bibliográfiámat, bár ezer sebtől vérzik, úgy vélem, most kellett megjelentetni, mert az utolsó pillanatban vagyunk, amikor még érde­mes, és kell a repertóriumokkal foglalkoznunk, hiszen a felhasználók még igénylik azokat.

Ezen bibliográfia teljes mértékben könyvtárszakmai kiadvány, amelyet hasznosan lehet használni mindazoknak, akik a hírlapok, folyóiratok és évkönyvek tartalma iránt érdeklődnek, akik a bennük fellelhető cikkek, tanulmányok, képek, irodalmi szövegek megjelenési helyét mutató repertóriumokról kívánnak információkat szerezni.


A bejegyzés kategóriája: 2019. 1. szám
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!