Abstracts      397

TANULMÁNYOK

TÓTH Máté: A kulturális örökség digitalizálása az Európai
Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében      401
AMBERG Eszter: Az árva művek szabad felhasználása
a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban      418
VARGA Tímea: A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és
eszközei. (1. rész.) A tételes jogszabályokra vonatkozó
információszolgáltatás      426

MûHELY

NAGY Gyula: Hírlapok digitalizálása és szolgáltatása
a világban és Magyarországon. A Délmagyarország című
napilap digitalizálása és szolgáltatása      439
BÉRES Judit – SÓRON Ildikó – TEGZES Tünde – ZSIDAI
Borbála: Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája      459
EGY TÉMA – KÉT VÉLEMÉNY
FODOR János: E-olvasás a tagadás tükrében
Egy bölcsészkari vita tanulságai      481
NÉMETH Márton: E-könyvekről sokszemközt
Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napja      486

MÚLTUNKBÓL

POGÁNY György: A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama
2. rész (1969–2014)      493
HAY Diana: Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenysége      514

KITEKINTÉS

HEGYKÖZI Ilona: Hol tart ma a webarchiválás?
Szakirodalmi áttekintés      527

KÖNYVSZEMLE

A nemzeti szocializmus és a fasizmus könyvtárügyéről:
újabb elemzések
BABENDREIER, Jürgen: Nationalsozialismus und bibliothe­karische Erinnerungskultur (Wiesbaden, Harrassowitz, 2013.) ; Das deutsche und italienische Bibliothekswesen im Nazionalsozialismus und Faschismus. Versuch einer vegleichenden Bilanz. Hrsg. Klaus Kempf und Sven Kuttner (Wiesbaden, Harrassowitz, 2013.) (Ism.: Sonnevend Péter)     535
Az információtudomány kézikönyve
STOCK, Wolfgang G. – STOCK, Mechtild: Handbook of information science. Berlin, de Gruyter Saur, 2013.
(Ism.: Dudás Anikó)    539
(Legyen) Az olvasás mindenkié!
Kié az olvasás? : tanulmányok az olvasóvá nevelésről.
Szerk. Gombos Péter. Budapest : M. Olvasástárs., 2014.
(Ism.: Pogányné Rózsa Gabriella)      543

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK) -e*