Tartalom – 2014/1

Rezümé
Abstracts   5
A 60. évfolyam elé (Hegyközi Ilona)   9
A könyvtári szaklapok szerkesztőségeinek nyilatkozata   10

TANULMÁNYOK

AMBERG Eszter: Búvópatakok a magyar könyvtári rend-
szerben 2
. A minisztériumi szakkönyvtárak 2008–2012   11
CSEREY Lászlóné: Befejezetlen szimfónia?
A felsőoktatási szakfelügyeletről    22
KERESZTFALVINÉ ILYÉS Renáta: Szellemi értékeink
védelme és felhasználása: korszerű plágiumkeresés   29

CSONTOS Annamária: Olvasás és szabadidő. Vizsgálat
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium
11. osztályos diákjai körében  
(e)*

MûHELY

BÉRES Judit: Biblioterápia babaváróknak – egy tematikus
csoport tervezése és megvalósítása   43

MÚLTUNKBÓL

NAGY Anikó: Magyar Asszonyok Könyvtára. Ismertetés és újabb adalékok   63

KITEKINTÉS

DIPPOLD Péter: Trendek az európai könyvtárügyben   71
FEIMER Ágnes: Iskolai könyvtárak az európai
országokban   78

SONNEVEND Péter: A sztálini önkényuralom áldozata:
a szovjet közkönyvtárak a második világháborúig (1928–1941).

2. rész. A Krasznij bibliotyekar című szaklap (1923–1941)   89

KÖNYVSZEMLE

Egy XIX. század eleji szerb-magyar író könyvtárának
rekonstrukciójáról

„Könyvim az én fiaim”. Vitkovics Mihály könyvtára.
Bev. Bor Kálmán, szerk. Csepregi Klára, Bp. OSZK, 2013.
(Ism.: Murányi Lajos)   113
Kézikönyv a könyvtár- és információtudomány elméleti
alapjairól, a digitális könyvtárakról és a digitális
könyvtárosok képzéséről

TAMMARO, A. M. – MYBURGH, S.: Exploring education
for digital librarians. Oxford, Chandos, 2013.)
(Ism.: Németh Márton) (e)*

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK) (e)*

Kategória: 2014. 1. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!