2004. 1. szám kategória bejegyzései

Gyaluiról, műveiről, teendőinkről

    Gyalui Farkas (Gyalu, 1866. nov. 24. – Kolozsvár, 1952. ápr. 17.) „Irodalomtörténész, műfordító. A kolozsvári egyetemen 1891-ben m. és francia nyelv- és irodalomból doktori oklevelet szerzett. Közben 1882-től kolozsvári és bp.-i lapok munkatársa. 1891-től a kolozsvári egyetemi könyvtárban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvtárak jövőjéről*

   A tanulmány a Budapesti Szemle 118. köt. 1904. 330. számában megjelent írás utánközlése.    I. Legyen szabad egy pillantást vetnem a jövőbe: milyen képet látok ott, a remény egy sugarának fényében, a magyar könyvtárak jövőjéről? Íme. A fő- és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Vitae parallelae – Párhuzamos életutak

    A közel húsz éve lexikonszerkesztőként dolgozó szerző elsősorban a lexikonok, a szótárak és egyéb adattárak művelődéstörténeti szerepével, a lexikonok és a szótárak közötti határterület vizsgálatával, a két fogalom jelentéstartalmának kultúrhistóriai feltárásával foglalkozik. Miután a Könyvtári Figyelő szerkesztősége felkérte, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az Egyetemi Könyvtár antikva-gyűjteménye. Egy kiállítás margójára

  Az európai és a hazai könyvgyűjtemények 16. századi anyagai bő két évtizede kerültek az érdeklődés homlokterébe itthon és külföldön egyaránt. Borsa Gedeon programadó tanulmánya 1980-ban jelent meg az Országos Széchényi Könyvtár évkönyvében, amelyben kijelölte a következő évtizedek kutatási irányait. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az olvasás a tartalmi feltárás folyamatában

  A feltárandó dokumentum vizsgálatának magától értetődő része a dokumentum szövegének elolvasása. Olvasás alatt az egész szöveg elolvasását kell értenünk, hiszen a cím és az auto-referátum szövegének elolvasása nem elégséges egy-egy cikk indexeléséhez, vagy referátum elkészítéséhez. (Zárójelben jegyzem meg, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az osztályozás és a káoszelmélet. A rendszer-, a káosz-, az osztályozás-, és az információelmélet találkozása a tudományok dobozai között

  A szerző az ELTE BTK Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékének hallgatójaként 2001-ben különdíjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Osztályozás és a káoszelmélet c. munkájával, melyet 2001 augusztusában a könyvtári szaksajtó is bemutatott. 2002-ben tovább foglalkozott e témával, újabb ismereteit szakdolgozatában … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

BROOKS, Sam: Tudományos információk a magyarországi kutatók számára

   Sam Brooks: Hungarian research and scholarly information c. tanulmányát Hegyközi Ilona fordította.     Most, amikor – főleg a világhálónak köszönhetően – egyre több információhoz lehet hozzáférni, a tudományos dokumentumok értékes információtartalmának felderítése meglehetősen próbára teszi a könyvtárakat és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtáros írni tanul. Egy utópia vázlata

   Az Amerikai Egyesült Államokban folyó könyvtárosképzéssel kapcsolatban olvashatunk arról, hogy ellentmondást találtak a könyvtárosoktól elvárható írás- és kommunikációs készségek, valamint a képzés tartalma között. Az elvárások elsősorban a felsőoktatási könyvtárosokkal szemben fogalmazódnak meg a különböző álláshirdetésekben. A megfelelő készségek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Séta az elektronikus könyv körül: várakozások és kétségek között

Bevezető A könyv- és folyóiratkiadás világában egy új szó jelent meg, nem is szó, csak egy „e” betű: az elektronikus publikációkat jelző e-köny, e-folyóirat kifejezésben. Többen állítják, hogy az e-könyv az írásbeliség legfontosabb fejleménye a Gutenberg-féle sajtó óta, s hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Bezárult a kör?

  NAGY Attila Háttal a jövőnek? : Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata / Nagy Attila. – Bp. : Országos Széchényi Könyvtár ; Gondolat K., 2003. – 217 p. – (Nemzeti Téka, ISSN 1586 1163) ISBN 963 200 472 8  A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kézikönyv a referálásról

    KOLTAY Tibor A referálás elmélete és gyakorlata / Koltay Tibor; [kiad. a Könyvtári Intézet]. – Bp. : Könyvtári Intézet, 2003. – 80 p. ; 24 cm. – (Továbbképzés felsőfokon ; ISSN 1589–1682) ISBN 963 201 348 4  „A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Gutenbergtől a globális információs rendszerekig: a digitális könyvtárak

    BORGMAN, Christine* From Gutenberg to the global information Infrastructure : Access to information in the networked world. / Christine Borgman. – Cambridge, MA, London : MIT Press, 2000. VII–XIII, 324. p. ISBN 0-262-02473-x * Az ismertetett könyv Koltay … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A 21. század könyvtára

    BROPHY, Peter The library in the twenty-first century: new services for the information age / Peter Brophy. – London: Library Association Publishing, 2002., XV, 223. p. ISBN 1-85604-375-4    Peter Brophy nevét bizonyára sokan ismerik. A Manchester Metropolitan … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kihívás és változás

      Challenge and change in the information Society / ed. By Susan Hornby and Zoe Clarke. – London : Facet, 2003. ; XVI, 239 p. ; 24 cm ISBN 1-85604-453-X    Az információs társadalom olyan kifejezés, amelyet megfelelő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!