2004. 2. szám kategória bejegyzései

Towards a code of ethics PAPP, István   Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 14. (Vol. 50.) No. 2. 2004. pp.   243–278. This background study was commissioned by the Association of Hungarian Librarians and the Hungarian Library Institute in order … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – magyar

Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára PAPP István   (Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 2. 243–278. p.) A tanulmány a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és a Könyvtári Intézet (KI) felkérésére készült azzal a céllal, hogy segítségére legyen az etikai munkabizottság … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az MKE Etikai Bizottság tagjainak hozzászólása a háttéranyaghoz*

  Elöljáróban nem kerülhetek meg egy kérdést az etikai kódex múltjával kapcsolatban. Amikor több esztendeje a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségében felvetődött az etikai kódex megalkotásának kérdése, határozottan amellett foglaltam állást, hogy ennek létre kell jönnie. Ahogy az egy civil szervezetben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerésére

  Folyóiratunk gyakorlatává vált, hogy az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörének betöltésére készült szakmai programo(ka)t közreadjuk. Most az intézményt 1999-2004 között irányító főigazgató, Monok István pályázati anyagát ismerhetik meg a könyvtár 2004-2008 közötti időszakára vonatkozóan.      I. Az Országos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. Problémavázlat

  „A falat mindkét oldalról bontani kell” Péli Tamás    Jelen írásunk egy szélesebb körű tájékozódás, vizsgálódás előkészítő szakaszáról tudósít. 2003. második felében mindössze a magyarországi cigányság és a közkönyvtári rendszer közötti kapcsolatok jellegére vonatkozó, az elemi, országos információk begyűjtésére, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kísérlet a magyar könyvtárak névadási szokásainak felderítésére*

  I. Amikor egy jobb házból való könyvtáros azt a feladatot kapja, hogy a szakma névadási szokásairól, ezek történetéről beszéljen, első kínjában valószínűleg az Értelmező kéziszótárhoz kap, amelyet felütvén, a vonatkozó helyen a következőket olvashatja: „Névadás fn [főnév]. Az a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … BABICZKY Béla (1919-2004)

    „Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll. Mi ehhez mérve habfodornyi élted? és mit változtat rajta a halál?” (Weöres Sándor: Prae-existentia)   Megrendülten vesszük tudomásul, hogy ismét elveszítettük a könyvtárosképzés meghatározó alakjainak egyikét: 2004. március … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … SÁNDORI Zsuzsanna (1957-2004)

        Lapunk tanácsadó testületének volt a tagja ez a halk szavú, okos, kedves asszony, akiről tudtuk, hogy súlyos beteg, de úgy tűnt, – s reméltük erősen mindannyian, akik ismertük őt – hogy sikerül megbirkóznia a betegséggel. Tavaly … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … FUTALA Tibor (1929-2004)

      Eljön majd az idő, amikor valaki meg fogja írni a „szocialista” korszak magyar könyvtárügyének közel fél évszázados krónikáját, illetőleg korszak-monográfiáját – részletesen és tényszerűen elemezve ennek az időszaknak a ‘fényeit’ meg ‘árnyait’. E majdani kiadvány egyik betűrendes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szinopszis a FSZEK története c. monográfia 1979-2000 közötti részéhez

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetősége 2001-ben tervbe vette a könyvtár történetének kiadását. Az 1979. utáni események – Kiss Jenő könyvtárigazgatói korszaka – megírására Futala Tibor kapott megbízást. A munka első lépéseként készült el a most bemutatásra kerülő szinopszis. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!