2005. 2. szám kategória bejegyzései

Abstracts

The code of ethics of Hungarian librarianship The draft version approved by the Preparatory Committee of the code of ethics on 5 April 2005 contains the following chapters: 1. The code of ethics in librarianship 2. Core values 3. The … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Az etikai kódexet előkészítő bizottság által elfogadott tervezet (2005. április 5.)

I. Könyvtárosi etika A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, valamint jogszabályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik. A magyar társadalom közvéleménye, gyakorlata és törvényei kinyilvánították, hogy a demokratikus jogállam és az információs társadalom információs és kulturális … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A sorolási adatoktól a névtérig – a besorolási adatok kontrolljának kutatástörténete. Komjáthy Miklósné Domonkos Katalin emlékére

“Az egységesített névforma retrospektív feldolgozásban: az a név, amely a feldolgozásra kerülo korszakban a szerző műveinek többségén a legteljesebb alakban fordul elő. Kurrens feldolgozásban: az utolsó névforma.” Szabályzatok a retrospektív bibliográfia [1921-1944] szerkesztéséhez. 1970. aug. 18. Kézirat. Fol. 7., verso, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Nyomtatványok) fejlesztéséről

Előzmények 2003 őszén az Országos Széchényi Könyvtárban megkezdődött a MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Nyomtatványok) projekt tervezése. Maga a MOKKA-projekt 2002 januárjában került az OSZK-ba, ahol rövidesen elkészültek a központi adatbázist szabályozó dokumentumok, sor került az induló adatbázis … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális álmok – analóg valóság? Szubjektív vélemény egy aktuális kérdésről

A digitalizálás kapcsán – Jászi Oszkárnak a szociológia tudományával kapcsolatosan tett megjegyzését aktualizálva – elmondhatjuk, hogy jóval kevesebb azok száma, akik a digitalizálás ért akarnak élni, azok számához mérten, akik a digitalizálás ból szeretnének meg élni. Kisebb (elektronikus) könyvtárat tesz … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A Neumann-galaxis. Az elektronikus kor és a számítógépes adatformátumok

A Debreceni Egyetem Informatikai Intézete által rendezett 2. Gyires Béla Informatikai Napon 2004. május 14-én elhangzott előadás átdolgozott változata. Bevezetés Azért választottam a fenti címet, mert úgy érzem, jól kifejezi azt a kettősséget, amellyel az elektronikus kor mostani szakaszában, az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár és a DocBook XML leíró nyelv

A Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) digitalizálási projektje Ma már a felsőoktatásban résztvevők számára elengedhetetlen, hogy digitális formában – az interneten keresztül – elérhessenek tankönyveket, tananyagokat, melyek felépítése könnyűvé és egyszerűvé teheti a mentést, nyomtatást, ezzel segítve az aktív … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A programozás oktatása a könyvtárosképzésben, avagy most jön a Java?

A miértre vonatkozó kérdés hibás. Sokkal inkább azt kellene kérdeznünk: miért ne? George Bernard Shaw   Mai világunkban a könyvtár elképzelhetetlen számítógépek nélkül. Számítógépek tárolják a könyvtári nyilvántartásokat, segítségükkel vagyunk képesek gyorsan és hatékonyan megtalálni a dokumentumokat az állományokban. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárak jövőjéről – egy olvasó szemével

A JÖVŐ A KÖNYVTÁR – A KÖNYVTÁRAK JÖVŐJE címmel 2004. október 7-én Kecskeméten rendezett brit-magyar könyvtáros konferencián elhangzott előadásokból a három angol résztvevő Maurice B. Line, Bob Usherwood és Mark Brown előadásának fordítását adjuk közre a következő oldalakon.  LINE, Maurice … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A közkönyvtárak jövője az Egyesült Királyságban*

A szerző The future of public libraries in the UK c. előadását Hegyközi Ilona fordította “Kétféle prognóziskészítő létezik: az egyik, aki nem ismeri a jövőt, és a másik, aki nem tudja, hogy nem ismeri a jövőt.” J. K. Galbraith, közgazdász … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok az egyetemi könyvtárak jövőjéről*

BROWN, Mark A szerzo The future of university libraries in the UK c. eloadásának szövegét Hegyközi Ilona fordította Nagyon örülök, hogy a mai napon itt lehetek Önökkel Kecskeméten, és hogy beszélhetek a brit egyetemi könyvtárakban végbemenő fejleményekről. A legutóbbi, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A bibliográfiai számbavétel Németországban

FABIAN, Claudia Claudia Fabian: Il controllo bibliografico in Germania c. cikkét (Bollettino AIB, 44.vol. (2004) 1.no. 9-18.p.) Mohor Jenő tömörítette A háttér A szövetségi államszervezetű Németország tudományos könyvtárai a szövetséges államok kompetenciájába tartoznak. Németországnak soha nem volt úgy nemzeti könyvtára, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az iskolai könyvtárak helyzete és problémái Szlovéniában. A szlovéniai könyvtárostanárok első kongresszusa Radencin

Előzmények A Szlovén Könyvtárosok Egyesülete keretében működő Iskolai Könyvtárosok Szekciója és a Muravidéki Könyvtárosok Egyesülete 2004. október 21-től 23-ig háromnapos kongresszust szervezett Radencin Iskolai könyvtárak a múltban, a jelenben és a jövőben címmel. A kongresszus egyúttal a szlovéniai könyvtárostanárok (iskolai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárostanár és/vagy menedzser?

TILKE, Anthony Managing your school library and information service : a practical handbook / Anthony Tilke. – London, Facet, 2002. XXVI, 285 p. ISBN 1-85604-437-8 Manapság sokkal több tudnivaló van, és sokkal több forrás áll a rendelkezésünkre, mint eddig valaha … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egy médiatörténet

BARBIER, Frédéric – LAVENIR, Catherine Bertho A média története : Diderot-tól az internetig / Frédéric Barbier ; Catherine Bertho Lavenir ; ford. Balázs Péter. – Bp. : Osiris, 2004. 402 p. (Osiris Kézikönyvek ; ISSN 1416 6321) ISBN 963 389 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

“Debrecenben diáknak lenni fantasztikus volt!”

A debreceni népművelő-könyvtáros képzés jubileumi évkönyve : 1963-2003 / szerk. Goda Éva ;    Suppné Tarnay Györgyi; kiad. a. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. – Debrecen : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2003. 264 p. ISBN 963 7288 41 4 A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Új hungarikák az OSZK-ban. “Mi a magyar most .” – magyar könyvek Moszkvában

A rendszerváltás utáni években az orosz könyvpiacon csak elvétve jelentek meg magyar szerzők művei. Magyar nevekkel inkább az irodalmi folyóira- tok hasábjain találkozhattunk, ahol a magyar szerzők egy-egy elbeszélését vagy novelláját közölték. A magyar irodalom iránti érdeklődés 2000 óta élénkült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára. Háttéranyag

  I. Az etikai kódexhez vezető út  A könyvtárosság szakmává válik Minden modern értelemben vett szakmának megvannak a maga kritériumai. A szakmát most az angol szó értelmében vesszük, azaz professziónak tekintjük. Ez a fogalom kétségtelenül tartalmazza az elkötelezettség, a megvallás, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!