editrep bejegyzései

Gyaluiról, műveiről, teendőinkről

    Gyalui Farkas (Gyalu, 1866. nov. 24. – Kolozsvár, 1952. ápr. 17.) „Irodalomtörténész, műfordító. A kolozsvári egyetemen 1891-ben m. és francia nyelv- és irodalomból doktori oklevelet szerzett. Közben 1882-től kolozsvári és bp.-i lapok munkatársa. 1891-től a kolozsvári egyetemi könyvtárban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvtárak jövőjéről*

   A tanulmány a Budapesti Szemle 118. köt. 1904. 330. számában megjelent írás utánközlése.    I. Legyen szabad egy pillantást vetnem a jövőbe: milyen képet látok ott, a remény egy sugarának fényében, a magyar könyvtárak jövőjéről? Íme. A fő- és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Vitae parallelae – Párhuzamos életutak

    A közel húsz éve lexikonszerkesztőként dolgozó szerző elsősorban a lexikonok, a szótárak és egyéb adattárak művelődéstörténeti szerepével, a lexikonok és a szótárak közötti határterület vizsgálatával, a két fogalom jelentéstartalmának kultúrhistóriai feltárásával foglalkozik. Miután a Könyvtári Figyelő szerkesztősége felkérte, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az Egyetemi Könyvtár antikva-gyűjteménye. Egy kiállítás margójára

  Az európai és a hazai könyvgyűjtemények 16. századi anyagai bő két évtizede kerültek az érdeklődés homlokterébe itthon és külföldön egyaránt. Borsa Gedeon programadó tanulmánya 1980-ban jelent meg az Országos Széchényi Könyvtár évkönyvében, amelyben kijelölte a következő évtizedek kutatási irányait. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az olvasás a tartalmi feltárás folyamatában

  A feltárandó dokumentum vizsgálatának magától értetődő része a dokumentum szövegének elolvasása. Olvasás alatt az egész szöveg elolvasását kell értenünk, hiszen a cím és az auto-referátum szövegének elolvasása nem elégséges egy-egy cikk indexeléséhez, vagy referátum elkészítéséhez. (Zárójelben jegyzem meg, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az osztályozás és a káoszelmélet. A rendszer-, a káosz-, az osztályozás-, és az információelmélet találkozása a tudományok dobozai között

  A szerző az ELTE BTK Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékének hallgatójaként 2001-ben különdíjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Osztályozás és a káoszelmélet c. munkájával, melyet 2001 augusztusában a könyvtári szaksajtó is bemutatott. 2002-ben tovább foglalkozott e témával, újabb ismereteit szakdolgozatában … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

BROOKS, Sam: Tudományos információk a magyarországi kutatók számára

   Sam Brooks: Hungarian research and scholarly information c. tanulmányát Hegyközi Ilona fordította.     Most, amikor – főleg a világhálónak köszönhetően – egyre több információhoz lehet hozzáférni, a tudományos dokumentumok értékes információtartalmának felderítése meglehetősen próbára teszi a könyvtárakat és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtáros írni tanul. Egy utópia vázlata

   Az Amerikai Egyesült Államokban folyó könyvtárosképzéssel kapcsolatban olvashatunk arról, hogy ellentmondást találtak a könyvtárosoktól elvárható írás- és kommunikációs készségek, valamint a képzés tartalma között. Az elvárások elsősorban a felsőoktatási könyvtárosokkal szemben fogalmazódnak meg a különböző álláshirdetésekben. A megfelelő készségek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Séta az elektronikus könyv körül: várakozások és kétségek között

Bevezető A könyv- és folyóiratkiadás világában egy új szó jelent meg, nem is szó, csak egy „e” betű: az elektronikus publikációkat jelző e-köny, e-folyóirat kifejezésben. Többen állítják, hogy az e-könyv az írásbeliség legfontosabb fejleménye a Gutenberg-féle sajtó óta, s hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Bezárult a kör?

  NAGY Attila Háttal a jövőnek? : Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata / Nagy Attila. – Bp. : Országos Széchényi Könyvtár ; Gondolat K., 2003. – 217 p. – (Nemzeti Téka, ISSN 1586 1163) ISBN 963 200 472 8  A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kézikönyv a referálásról

    KOLTAY Tibor A referálás elmélete és gyakorlata / Koltay Tibor; [kiad. a Könyvtári Intézet]. – Bp. : Könyvtári Intézet, 2003. – 80 p. ; 24 cm. – (Továbbképzés felsőfokon ; ISSN 1589–1682) ISBN 963 201 348 4  „A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Gutenbergtől a globális információs rendszerekig: a digitális könyvtárak

    BORGMAN, Christine* From Gutenberg to the global information Infrastructure : Access to information in the networked world. / Christine Borgman. – Cambridge, MA, London : MIT Press, 2000. VII–XIII, 324. p. ISBN 0-262-02473-x * Az ismertetett könyv Koltay … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A 21. század könyvtára

    BROPHY, Peter The library in the twenty-first century: new services for the information age / Peter Brophy. – London: Library Association Publishing, 2002., XV, 223. p. ISBN 1-85604-375-4    Peter Brophy nevét bizonyára sokan ismerik. A Manchester Metropolitan … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kihívás és változás

      Challenge and change in the information Society / ed. By Susan Hornby and Zoe Clarke. – London : Facet, 2003. ; XVI, 239 p. ; 24 cm ISBN 1-85604-453-X    Az információs társadalom olyan kifejezés, amelyet megfelelő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Towards a code of ethics PAPP, István   Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 14. (Vol. 50.) No. 2. 2004. pp.   243–278. This background study was commissioned by the Association of Hungarian Librarians and the Hungarian Library Institute in order … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – magyar

Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára PAPP István   (Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 2. 243–278. p.) A tanulmány a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és a Könyvtári Intézet (KI) felkérésére készült azzal a céllal, hogy segítségére legyen az etikai munkabizottság … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára. Háttéranyag

  I. Az etikai kódexhez vezető út  A könyvtárosság szakmává válik Minden modern értelemben vett szakmának megvannak a maga kritériumai. A szakmát most az angol szó értelmében vesszük, azaz professziónak tekintjük. Ez a fogalom kétségtelenül tartalmazza az elkötelezettség, a megvallás, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az MKE Etikai Bizottság tagjainak hozzászólása a háttéranyaghoz*

  Elöljáróban nem kerülhetek meg egy kérdést az etikai kódex múltjával kapcsolatban. Amikor több esztendeje a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségében felvetődött az etikai kódex megalkotásának kérdése, határozottan amellett foglaltam állást, hogy ennek létre kell jönnie. Ahogy az egy civil szervezetben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerésére

  Folyóiratunk gyakorlatává vált, hogy az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörének betöltésére készült szakmai programo(ka)t közreadjuk. Most az intézményt 1999-2004 között irányító főigazgató, Monok István pályázati anyagát ismerhetik meg a könyvtár 2004-2008 közötti időszakára vonatkozóan.      I. Az Országos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. Problémavázlat

  „A falat mindkét oldalról bontani kell” Péli Tamás    Jelen írásunk egy szélesebb körű tájékozódás, vizsgálódás előkészítő szakaszáról tudósít. 2003. második felében mindössze a magyarországi cigányság és a közkönyvtári rendszer közötti kapcsolatok jellegére vonatkozó, az elemi, országos információk begyűjtésére, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kísérlet a magyar könyvtárak névadási szokásainak felderítésére*

  I. Amikor egy jobb házból való könyvtáros azt a feladatot kapja, hogy a szakma névadási szokásairól, ezek történetéről beszéljen, első kínjában valószínűleg az Értelmező kéziszótárhoz kap, amelyet felütvén, a vonatkozó helyen a következőket olvashatja: „Névadás fn [főnév]. Az a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … BABICZKY Béla (1919-2004)

    „Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll. Mi ehhez mérve habfodornyi élted? és mit változtat rajta a halál?” (Weöres Sándor: Prae-existentia)   Megrendülten vesszük tudomásul, hogy ismét elveszítettük a könyvtárosképzés meghatározó alakjainak egyikét: 2004. március … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … SÁNDORI Zsuzsanna (1957-2004)

        Lapunk tanácsadó testületének volt a tagja ez a halk szavú, okos, kedves asszony, akiről tudtuk, hogy súlyos beteg, de úgy tűnt, – s reméltük erősen mindannyian, akik ismertük őt – hogy sikerül megbirkóznia a betegséggel. Tavaly … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … FUTALA Tibor (1929-2004)

      Eljön majd az idő, amikor valaki meg fogja írni a „szocialista” korszak magyar könyvtárügyének közel fél évszázados krónikáját, illetőleg korszak-monográfiáját – részletesen és tényszerűen elemezve ennek az időszaknak a ‘fényeit’ meg ‘árnyait’. E majdani kiadvány egyik betűrendes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szinopszis a FSZEK története c. monográfia 1979-2000 közötti részéhez

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetősége 2001-ben tervbe vette a könyvtár történetének kiadását. Az 1979. utáni események – Kiss Jenő könyvtárigazgatói korszaka – megírására Futala Tibor kapott megbízást. A munka első lépéseként készült el a most bemutatásra kerülő szinopszis. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Resume – magyar

Indexek, könyvzúzdák, könyvtárosok. Könyvkivonások a Fővárosi Könyvtárban 1945–1950 között KATSÁNYI Sándor   Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. No. 3. pp. 513 – 524. A cikk az 1945 és 1950 közötti ideológiai indítású központi könyvkivonások krónikája, de közben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – angol

Bans, pulping plants and librarians. Withdrawal of books in the Metropolitan Library of Budapest between 1945 and 1950 KATSÁNYI Sándor    The article investigates the ideology-driven book withdrawal policy in Hungary from 1945 to 1950, presenting also the attitudes and … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Indexek, könyvzúzdák, könyvtárosok. Könyvkivonások a Fővárosi Könyvtárban 1945-1950

Kiss Jenő emlékére, aki 2003 tavaszán még arra készült, hogy tanulmányt írjon a Könyvtári Figyelőnek a „defasizálás” történetéről, s aki beszélgetéseink során fontos eseményekre hívta fel figyelmemet. K.S.      Előzmények 1945. május 9. A Wenckheim palota körül már sikerült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám, 37. évfolyam | Szóljon hozzá most!

Félelmek és szükségszerűségek. Egy könyvtári marketingvizsgálat tanulságai

  Bevezetés A Könyvári Intézet munkatársainak irányításával 2003 őszén három megyeszékhelyen (Egerben, Szolnokon és Debrecenben) folytattunk kérdőíves vizsgálatot, abból a célból, hogy kiderítsük: az adott településen milyen megítélése, kisugárzása van a különböző könyvtáraknak. Egyrészt a potenciális könyvtárhasználók informáltságát vizsgáltuk (mit … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának Muzeális Értékű Dokumentumgyűjteménye

  Tudományos Gyűjtemény (1817-1841) A 19. század első felének egyik kiemelkedő folyóirata volt, melynek fő érdeme, hogy lehetővé tette a tudományos publikációk megjelenését és megvitatását, közelebb hozta egymáshoz a területileg és eszmeileg is megosztott elszigetelt központokat, akadémiákat, tudósokat abban az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Thomas Hyde (1674), Domanovszky (1974), a Frankfurti Alapelvek (2003) és a katalógus kollokatív funkciójának összefüggései. Formai megközelítés

„A nevek és címek átváltoztatásai, amelyek gyakorta előfordulnak, könnyen okozhatnak gondatlanságból eredő tévedéseket … De aki ezt a katalógust tanulmányozza, láthatja, hogy a különbözősé- gek egyszerre megmutatkoznak és fel is oldódnak.” (Thomas Hyde, 1674) „Besorolási rekordokat kell létrehozni az olyan … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Párizstól Frankfurtig és tovább … Beszámoló az IME ICC* tevékenységéről

   2003. július 28-ától 30-áig a frankfurti Deutsche Bibliothek adott otthont az IFLA Katalogizálási Szekciója (IFLA Cataloguing Section) által rendezett és a Nemzeti Könyvtári Szekció (IFLA National Libraries Section), valamint az OCLC, a Swets Blackwell és a K. G. Saur … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről

Az IFLA szakértők 1. Tanácskozása által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról 2003 Frankfurt, Németország A „Statement of International Cataloguing Principles” magyar fordítása    Bevezetés Az International Conference on Cataloguing Principles 1961-ben hagyta jóvá azokat a katalogizálási alapelveket, amelyek „Párizsi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szójegyzék. Az IME ICC (IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code) által a 2004. április 2-ig érkezett észrevételekre alapozott jegyzék

  Ez a szójegyzék azokat a kifejezéseket tartalmazza, amelyek a Frankfurtban tervezetként elfogadott dokumentumban speciális (nem a szokásos szótári) jelentéssel szerepelnek.     Ágens (agent): az információforrás életszakaszában szerepet játszó személy (szerző, kiadó, szobrász, szerkesztő, rendező stb.) vagy csoport (szervezet, társaság, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok az új európai/nemzetközi könyvtári statisztikai szabványról

   A könyvtárak napjainkban egyaránt nyújtanak hagyományos és elektronikus szolgáltatásokat. Az információszolgáltatás és -küldés módjai alapjukban változtak meg és változásuk folytatódik a következő években. Széles körben terjed az elektronikus információk és berendezések, valamint a könyvtári szolgáltatások távolból való igénybevétele. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtár integráló szerepe: a croydoni megoldások

A londoni Croydon kerület önkormányzatának környezetvédelmi, kulturális és sport-főosztályához tartozó könyvtári hálózat helyettes vezetője „Library services for social inclusion: The Croydon approach” címmel tartott előadást a British Council és a Könyvtári Intézet 2004. április 13-án rendezett konferenciáján, „A könyvtár mindenkié!” … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

„A kartotékok tudnak mindent”

      KRAJEWSKI, Markus Zettelwirtschaft: die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek / Markus Krajewski. Hrsg.: Dirk Baecker. – Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2002. – (Copyrights; Bd. 4.). ISBN 3-931659-29-1     Jóllehet az utóbbi évek intézményi vállalkozásainak, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvkultúra szolgálatában

          Typis Számmerianis: A Számmer nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794-1920 / Frigyik Katalin. – 1-2/1-2. köt. – Székesfehérvár: [Szent István Király Múzeum], 2003. – 373, 259, 504 p.; 24 cm. – (A Szent István … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Internethasználat a könyvtárakban

      STURGES, Paul Public internet access in libraries and information services / Paul Sturges. – London: Facet Publ. 2002. – XIX, 220 p. ISBN 1-85604-425-4     Az internet ma már kétségkívül otthon van a könyvtárakban. Az sem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Iskolai médiatár a tanulási folyamatban

    Die Schulmediothek im Unterrichtsprozess / [die Publ. wurde erarb. von der Expertengruppe "Nutzungsmöglichtkeiten de Schulbibliothek im Unterricht"]; Red. Niels Hoebbel. – Berlin, Ehem. Dt. Bibliotheksinst., 2000. 117 S. – (Dbi-Materialen; 199) ISBN 3-87068-999-4     A hajdani Német … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – angol

The library supply systems in Hungary – results of a country-wide survey TÓTH, Máté   Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. no. 4. pp. 719 – 761. One of the main objectives of the Hungarian library strategy focuses … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – magyar

Hazai ellátórendszerek egy országos vizsgálat adatainak tükrében TÓTH Máté   Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 4. 719 – 761. p. A könyvtárügy stratégiai céljai között kiemelten szerepel a kistelepülések könyvtári ellátásának javítása.  2004 márciusában a Könyvtári Intézet munkatársai vizsgálatot végeztek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Hazai ellátórendszerek egy országos vizsgálat adatainak tükrében

   Bevezetés A hazai könyvtárügy „rendszerváltásának” lehetőségét biztosító 1997-es könyvtári törvény1 megalapozta a rendszerszerű fejlesztés lehetőségét, új szemléletet, kereteket adott és forrást biztosított az ország közkönyvtári ellátásának megszervezésére. Az elmúlt években több területen jelentős előrelépés történt, azonban a kistelepülési ellátás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Habent fata sua libelli et bibliothecarii. Gyalui Farkas életútja és könyvtártani munkássága

   Elöljáróban A könyvek regényes, tanulságos, elgondolkodtató és sokszor megrendítő sorsáról számos érdekes adalékkal szolgál a könyv- és könyvtártörténet; nem kevésbé eseménydús azonban szakmánk egy-egy régebbi jeles művelőjének, például Gyalui Farkasnak életútja sem. A jövő újabb és újabb elvárásainak való … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Európai értékek és értékrend. Segítés és segítség (Projektmunka, projektszerű működés)

A Publika Magyar Könyvtári Kör és az MKE Műszaki Szekció Orvosi Csoportja 2004 júniusában erdélyi tanulmányúton vett részt. Csíkszép-vízen megbeszélést tartottak a magyar és romániai magyar könyvtárak közötti együttműködési lehetőségekről, a szóba jöhető együttműködési formákról, kiemelten pedig azokról az Európai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tíz éves az ország első elektronikus könyvtára

info@mek.oszk.hu  Amikor ezek a sorok íródnak, éppen egy évtizede annak, hogy „megnyitotta a kapuit” az első elektronikus könyvtár a magyar interneten. Már amennyiben kapukról lehet beszélni egy olyan intézménynél, amelynek falai sincsenek, és könyvtárról egy pár tucat cikkből, versből és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 1. szám, 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Külföldi könyvtárosi etikai kódexek. Kivonatok és fordítások

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az OSZK Könyvtári Intézete megbízásából a hazai könyvtárosi etikai kódexen dolgozó munkabizottság tájékozódásul áttekintette néhány külföldi egyesület etikai kódexét is. A tanulságok levonása mellett hasznosnak ítélte, ha a szélesebb szakmai közvélemény is megismerkednék e dokumentumok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárosok és információs szakemberek

Az „Encyclopedia of ethics /ed. Lawrence Becker ; ass. ed. Charlotte B. Becker. – New York ; London : Garland, 1992. 1462 p. (Garland reference library of the humanities ; 925) c. kézikönyv Thomas J. Froehlich, a Kenti Egyetem professzora … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az IFLA állásfoglalása a tudományos szakirodalomhoz, valamint a kutatási dokumentációhoz való szabad hozzáférésről

  Az „IFLA statement on open access to scholarly literature and research documentation” c. határozatot Balogh Anna fordította.     Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) elkötelezi magát az információhoz való lehető legszélesebb körű hozzáférés biztosítása mellett … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A publikációk értékelése – a nyomtatott irodalomtól a szabad hozzáférésig

Comba, Valentina: La valutazione delle pubblicazioni: dalla letteratura a stampa agli open archives. (Bollettino AIB. 43.vol. 2003. 1.no. 65-75.p.) c. cikkét Mohor Jenő tömörítette.     Bevezetés Az értékelés olyan központi helyet elfoglaló tevékenység, amit mind az akadémiai világban (a kutatásban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!