Tartalom – 2014/3

Abstracts    257
TANULMÁNYOK

SKALICZKI Judit: A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és
a Könyvtári Minőségi Díj     263

RÁCZ Ágnes: A nemzeti könyvtári gyűjtés – állománygyarapítás problematikája
az Országos Széchényi Könyvtárban     272

KISS Eszter: Digitális gyarapítás az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában     285
HAJNAL WARD Judit – BEJARANO, William – DUDÁS Anikó:
Tudományos szelfi: szerzői profilok az interneten     290

HEGEDŰS Szabina: A kulturális tőke szerepe az olvasóvá nevelésben. Olvasásvizsgálat egy városi és egy falusi iskolában     e-305*

MŰHELY

VRAUKÓNÉ LUKÁCS Ilona: Ami egy konferenciáról kimaradt.  Kiegészítések az I. Magyarországi Biblioterápiai Konferenciához     305
ASZTALOS-VARGA Csilla: Kiszakadva a családból –  a gyermekotthonban élő gyermekek traumáinak enyhítése biblioterápiával     308
KOVÁCS Zsuzsanna: Irodalomterápia a börtönben     312
JÁVORKA Brigitta – TÓTH Máté: Válaszút előtt. Felmérés öt országos könyvtári szakfolyóiratról    317

MÚLTUNKBÓL

POGÁNY György: A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama 1. rész (1955–1968)     331
FARKAS Judit Antónia: Könyvművészet és bibliofilia a két világháború közötti kiállításokon     345

PERSZONÁLIA

VAJDA Erik (1930–2014) (Berke Barnabásné)     356
FÜGEDI Péternétől (1928–2014) búcsúzunk (Nagy Anikó)     361

KITEKINTÉS

OHLY, Heinz-Peter: A tudásszervezés előtt álló kihívások és a könyvtártudomány (Ford.: Koltay Tibor)     365
GROMOVA, Olga: A tájékoztatástól a képzésig – szakfolyóiratokra épített továbbképzés. Egy oroszországi projekt története és tanulságai (Ford.: Hegyközi Ilona)     374
LEWIS, David W.: A polcoktól az internetig: a gyűjteményi munka átalakulása, átalakítása a felsőoktatási könyvtárakban (Töm.: Koltay Tibor)     381

KÖNYVSZEMLE

Egy sokoldalú könyv az e-könyves kultúráról
KEREKES Pál – KISZL Péter – TAKÁCS Dániel:

E-könyvészet: a digitális könyvkultúra alapvonásai (Bp. ELTE BTK, 2013.)
(Ism.: Koltay Tibor)     387

Stratégiák a láthatatlan web használatához és tanításához…
DEVINE, Jane:
Going beyond Google again. Strategies for using and teaching the invisible web. (London, Facet, 2014.)
(Ism.: Koltay Tibor)     391

Az információs viselkedés – evolúciós ösztön. (Megkésett könyvkritika)
SPINK, Amanda: Information behaviour. An evolutionary instinct (Springer, 2010.) (Information Science and Knowledge Management, Vol. 16.)
(Ism.: Z. Karvalics László)     e-393*

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK)     -e*

Kategória: 2014. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!