Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény szerkesztés alatt álló honlapjának bevezetője

“Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutató tevékenységében kiemelt helyen áll állományának tudományos feltárása, illetve az ezzel kapcsolatos könyvtörténeti kutatómunka.

A könyvtár tervbe vette egy Európai Könyvtörténeti Központ megalapítását, amelynek legfontosabb céljai: a magyar és európai könyvtörténeti kutatások végzése és koordinálása, összehasonlító könyvtörténeti kutatásokban való részvétel, valamint bibliográfiai és állományfeltáró tevékenység. Céljainak megvalósítása érdekében együttműködést tervez más magyarországi és európai könyvtártörténeti műhelyekkel, szakmai közösségekkel.

A nemzeti könyvtár és az Európai Könyvtörténeti Központ szakmai terveinek támogatására, könyv- és könyvtártörténeti szakirodalommal való ellátására speciális gyűjteményt alakítottunk ki a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyűjtőkörének és szabadpolcos állományának kibővítésével.

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár már meglévő állományából, valamint az OSZK állományának idevágó részéből épül fel. A gyűjteményt kiegészíti a különgyűjteményi tárak kézikönyvtáraiban elhelyezett szakirodalmi állomány. Külön értéket ad a gyűjteménynek az, hogy a közép- és kelet-európai országokkal fenntartott szoros kapcsolatok révén e térség könyvtörténeti szakirodalma nagyobb mértékben összegyűlt a magyar nemzeti könyvtárban, mint a hasonló nyugat-európai gyűjteményekben. Ez különösen alkalmassá teszi az összehasonlító kutatások támogatására.

Gyarapodásának legjelentősebb forrását azok az adományok jelentik, amelyeket a nagyvonalú külföldi partnereinktől kapunk. Elsőként az Olasz Köztársaságot kell említeni, ahonnan eddig is nagy számban kaptunk az itáliai könyvtörténetre vonatkozó kiadványokat. Más európai országok pl. Belgium, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország) hivatalai, kiadói és könyvtárai is nagy mennyiségű könyvet ajánlottak fel a gyűjtemény gyarapítására. A gyűjteményt vásárlás útján is bővítjük, a nemzeti könyvtár anyagi lehetőségeitől függően.

***

Az EKGY gyűjtőköre felöli a tág értelemben vett könyvtörténetet. Bele tartozik az írásbeliség, a könyves kultúra története, a könyvtár- és könyvtárügy története:

 • Írás, paleográfia, írástörténet
 • Az íróanyagok, a papír, a papírgyártás története
 • A kéziratos könyv, a kódex története
 • Könyvnyomtatás, nyomdászattörténet
 • Könyvművészet, illusztráció, könyvkötés és történetük
 • Könyvkiadás, könyvkereskedelem és történetük
 • Időszaki sajtó és története, újságírás
 • Cenzúra és története
 • Könyvtártörténet
 • A könyvtárügy és a könyvtártudomány története
 • Olvasástörténet

A gyűjtőkörbe tartozó kiadványoknak csak egy része kerül az EKGY szabadpolcos állományába. A teljes gyűjteményről való tájékozódás a nemzeti könyvtár online katalógusán belül kialakított virtuális katalógusban történik, amelyben önálló adatbázisként kiválasztható a NEKTÁR (LibriVision) adatbázisai közül.”

Kategória: 2005. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!