“. örök és maradandó voltáról” Balassi Bálint versei a Neumann-házban az emlékév múltán is

” Nem szeretem az emlékéveket, mert sosem érik el a céljukat !” – mondta egy középiskolai magyartanár ismerősöm. – ” A 2004-es Balassi év viszont tudott újat hozni a számomra is, aki eddig is elfogódottan szerettem a költőt” – folytatta. – ” Nyomon követve az év rendezvényeit, figyelve újdonságait, – köztük a Neumann-ház új szolgáltatását, a Balassi Bálint Virtuális Kiállítást is http://balassi.neumann-haz.hu/ -, húsbavágó és élő lett az órákon gyakran ismételt igazság, hogy Balassi költészetében megelevenednek a petrarcista-humanista fordulatok, nagy erővel telnek meg a költői formák. A virtuális kiállítás oldalait böngészve megélt élménnyé vált, hogy Ady Endréig kellett várni, amíg újra olyan örök érvényűen, izzó szenvedéllyel és személyesen tudott költő hitről és hitetlenségről, bűnről és bűnbánatról, istenkeresésről, szerelemről és hazáról beszélni, mint Gyarmati Balassi Bálint, magyar főúr a 16. században.”

Mi tagadás, nagy öröm, ha a szerkesztők elképzeléseit visszaigazolja a felhasználó!

A Neumann-ház a NKÖM pályázatán elnyert támogatásból és saját forrásainak felhasználásával reprezentatív, multimédiás szolgáltatást készített, új digitális oktatási segédanyaggal tisztelegve a “szerelem és az istenszeretet költője”, a Shakespeare-kortárs Balassi Bálint születésének 450., halálának 410. évfordulója előtt.

Az ingyenesen elérhető “kiállítás” virtuális oldalai megkönnyíthetik a 16. századi szövegek befogadását, szem előtt tartva a tényt, hogy dallam és szöveg szorosan összetartoztak a régi irodalomban. A nagy szélsőségeket, szenvedélyeket átvehetőbben tolmácsolja az élő emberi hang a befogadónak, mint a “csak olvasható” változat. Különösen fontos ez akkor, amikor tanárok, szülők és diákok közös tapasztalata, hogy majd fél évezred távolából nem, vagy csak igen nehezen “szólalnak meg” a régi magyar irodalom szövegei. Egy-egy vers énekelt változata (Balassi Bálint sok verse egykori “slágerek” dallamára komponált “szöveg”), segítheti az értő befogadás előkészítését. A virtuális kiállítás kitűnően szolgálhatja a középiskolai tanárok munkáját is, mivel oktatási segédanyagként mind a diákok, mind a tanárok közelebb kerülhetnek általa a 16. századi magyar nyelvhez.

 

A Neumann-ház 2004 decemberére elkészült új szolgáltatásának szövegkorpusza a lehető legjobb papír alapú szövegközlés felhasználásával készült. Balassi Bálint verseinek elektronikus változata a Balassi Kiadó Régi Magyar Könyvtár című sorozatában 1993-ban megjelent, Kőszeghy Péter és Szentmártoni Szabó Géza nevével fémjelzett Balassi Bálint versei című kötet alapján készült. Előzetes megállapodásaink értelmében elkészíttettünk, átvettünk és megvettünk számos hanganyagot. A közzétett énekelt változatok különböző interpretációi felmutatják az éneklési- és előadásmódok közötti különbséget, így a versek címei alatt olvasható “ad notam” jelzések eleven élettel telnek meg.

Kobzos Kiss Tamás 20, Kecskés András és együttese 24 felvétele hallgatható meg a virtuális kiállítás részeként. A Csörsz Rumen István vezette Musica Historica új lemezének felvételei is elérhetők a Neumann-ház Balassi-oldaláról az együttes honlapjára mutató ugrópontok által (http://musicahistorica. hu/balassi.html).

2004-ben jelent meg a Misztrál együttes Mezőn széllel járók című lemeze, amelynek 12 Balassi feldolgozása szintén része a virtuális kiállításnak. Huzella Péter előadásában az Adj már csendességet című költemény megzenésített változata is meghallgatható az új szolgáltatás keretében.

Szabó András előadóművész és Lázár Csaba színművész előadásában 18 vers új hangfelvétele is elkészült.

A virtuális kiállítás jelenleg 58 Balassi Bálint költeményhez kínál összesen 109 hanganyagot, számos esetben akár négy különböző zenei feldolgozásban is. Valóban különleges élményt kínál pl. az Adj már csendességet című vers több különböző változata; a régi zenét képviselő Kobzos Kiss Tamás énekével, Huzella Péter új feldolgozásában, vagy a Misztrál együttes előadásában.

A Borivóknak való és a Júliát hasonlítja a szerelemhez. című versek Lázár Csaba és Szabó András előadásában egyaránt szerepelnek a “kiállítás” oldalain.

A költemények többféle feldolgozásának együttes felmutatása hiánypótló szerepet is betölt, mivel az interneten nem lehetett eddig a versek szövegéhez, a művészek által elmondott változatokhoz és különböző zenei feldolgozásokhoz együttesen hozzáférni. Sajnálatos tény azonban, hogy az anyagi lehetőségek szűkös volta miatt, nem szerepelhet minden versnél hangzó anyag.

Elképzeléseink szerint kívánatos lenne, ha minden Balassi versszövegnél legalább egy előadó tolmácsolásában szerepelne a szöveg, a későbbiekben pedig, ha minden vers mellett több nívós előadó tolmácsolásában is meghallgatható lenne a költemény, valamint ha további énekelt változatok is helyet kaphatnának a gyűjteményben.

Balassi Bálint költészete és alakja mindmáig ihlető forrás. Juhász Gyulától Orbán Ottóig, Nagy Lászlótól Tandori Dezsőig számos művész idézte meg a költő és katona életét és költészetét. Áttekintve a gazdag kínálatot, indulásként 30 költemény került az ún. “.ihlette” oldalra. A válogatás Kecskeméti Gábor irodalomtörténész munkája. A költemények egy csoportjának szövege már rendelkezésre állt a Neumann-ház Bibliotheca Hungarica Internetiana (BHI) elnevezésű Magyar Szövegtárában, vagy a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 63 kortárs szerző életművét feldolgozó gyűjteményében. További 15 kortárs mű közlésére szereztük meg az engedélyt. Így került a gyűjteménybe – többek között – Géczi János, Kovács András Ferenc vagy Utassy József egy-egy verse is.

A honlap látványtervét- a szennai templom virágmotívumainak felhasználásával – Vertel Beatrix grafikusművész tervezte.

A virtuális kiállítás műfaja számos további lehetőséget kínál. Csak remélni tudjuk, hogy az emlékév múltán is lesz mód bővíteni az oldal szolgáltatásait, hogy a most elérhető összes Balassi vers, a 109 hanganyag, valamint 30 kortárs költő Balassit idéző verse mellett újabb értékekkel gyarapodhat a Neumann-ház gyűjteménye.

Kategória: 2005. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!