Bekezdések az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény születéséről. Új gyűjtemény létrehozása az Országos Széchényi Könyvtárban

Földrajzi és történelmi adottságainak köszönhetően Magyarország és Budapest nem először játszik kivételes közvetítő szerepet kontinensünk kulturális és szellemi életében. Ennek mindenkori bizonyítékai nemzeti könyvtárunk gyűjtemény-együttesében kötelező érvénnyel vannak jelen. Észak és Dél, Kelet és Nyugat e különleges, mindannyiunk által ismert, folyamatosan változó történetű találkozási pontjában nem csak az eszmék és gondolatok találnak és hatnak egymásra. Az Országos Széchényi Könyvtárban nem csak e közös gondolatkörhöz tartozó, a kéziratokban, ősnyomtatványokban, nyomtatott könyvekben, színházi- és zeneművekben, térképekben, aprónyomtatványokban, napilapokban, folyóiratokban, valamint a mai világ különböző adathordozóin testet öltött felbecsülhetetlen értékű dokumentumokat őrizzük. Birtokában vagyunk egy tartalmában és mennyiségében legalább ilyen fontos, ám mégsem hiánytalan dokumentumcsoportnak is, amelynek darabjai a könyvtörténet tükrében engednek teljesebb képet nyerni az európai történelem és kultúra alakulásáról.

Az olasz-magyar kulturális kapcsolatok

Az Országos Széchényi Könyvtár 1999-ben vette fel a kapcsolatot az Olasz Kulturális Minisztérium Könyvtári és Kulturális Intézeteket Felügyelő Főigazgatóságával, amellyel azóta is szoros együttműködésben ápolja és fejleszti folyamatosan bővülő, a lehető legszélesebb skálán mozgó közös munkáját az olasz állami könyvtárakkal és intézményekkel, melyek tevékenységi köre bármilyen könyvtári dokumentumtípushoz kapcsolható.

A kapcsolatfelvétel megteremtésében Giorgio Pressburger professzor, a Budapesti Olasz Kultúrintézet magyar származású akkori igazgatója volt segítségünkre, akinek a közös ügy iránt folyamatosan tanúsított elkötelezettségéért ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni.

A két nemzet közötti kapcsolatok több mint ezer éve fennálló folyamatossága magyarázza, hogy a kapcsolatok szerteágazó dokumentumai nagy mennyiségben találhatók meg mind az Országos Széchényi Könyvtár, mind pedig az olasz állami könyvtárak állományában. A kapcsolatok bizonyítékai a 2000 óta évente megrendezett olasz-magyar könyvtáros találkozók tudományos előadásai, a közösen rendezett különböző kiállítások és az együttműködést a jövendő kutatás számára is vitathatatlan érvénnyel dokumentáló publikációk.

Az Európai Unió “Kultúra 2000″ programja keretében Europa Humanistica: Bibliotheca Corviniana Digitalis címmel könyvtárunk az olasz partnerekkel közösen, Ausztria, Franciaország és Németország társszervezőként történő bevonásával 2002 óta folyamatosan pályázott a Corvina könyvtár kódexanyagának nemzetközi szintű megismertetésére. A programot – mellyel kulturális örökségünk széles körben való hozzáférését kívántuk az uniós támogatás révén elősegíteni – tanulmányokkal, naprakész bibliográfiákkal, a kódexek digitalizált változatának felhasználótól függően más-más szinten biztosított hozzáférési jogú internetes, ill. a digitalizált változatokból nyomtatott példányok, CD-ROM-on és DVD-n történő közreadásával kívántuk megvalósítani.

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény létrehozásának terve

2004 júniusában könyvtárunkba látogatott az Olasz Kulturális Minisztérium Könyvtári és Kulturális Intézeteket Felügyelő Főigazgatóságának delegációja. A látogatás alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárnak ajándékozták Diomede Carafa: De institutione vivendi. Aragóniai Beatrixhoz, Mátyás király feleségéhez írt feljegyzései c. mű digitális változatából nyomtatott díszkiadását (amelynek eredeti példányát a Biblioteca Palatina di Parma őrzi) és az ugyancsak digitalizált változatból nyomtatott (a Biblioteca Estense Universitaria di Modena birtokában lévő) Offiziolo Alfonsino ( Libro d’ore di Alfonso I d’Este ) hasonmás kiadásának egy példányát.

E donációk, a kétoldalú könyvtáros találkozók és a szakmai tárgyalások egyik meghatározó része már egy távolabbi cél felé is mutatott, amely az Országos Széchényi Könyvtár és az Olasz Kulturális Minisztérium Könyvtári és Kulturális Intézeteket Felügyelő Főigazgatósága között a már meglévő együttműködési szerződés mellett egy új megállapodás aláírására vonatkozott.

Az “Olasz-magyar megállapodás az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény megalakításáról ” címet viselő dokumentumot 2004. június 6-án olasz részről Francesco Sicila professzor, a Direzione Generale per i Beni librari e gli Istituti culturali főigazgatója, magyar részről pedig Monok István , az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója írta alá.

Hogy ez a gyűjtemény éppen Magyarországon és az Országos Széchényi Könyvtárban alakul meg, az hazánk mindenkori kulturális közvetítő szerepének és e szerepből következően a könyvtárunkban őrzött dokumentumok minőségének és gazdagságának, tehát elődeink elkötelezetten végzett munkájának köszönhető. Rajtunk kívül nincs még egy olyan könyvtár e térségben, ahol – évszázadokra visszamenően is, és a 2. világháborút követő időszakra vonatkozóan, a vasfüggöny mindkét oldaláról ugyanúgy – ilyen teljességben volnának meg a könyvtártörténettel foglalkozó művek. Gyűjteményünk ismeretében az Olasz Kulturális Minisztérium képviselői úgy döntöttek: támogatják e gyűjtemény lehető legteljesebbé tételét és egy könyvtörténeti kutatóközpont létrehozását.

Az együttműködés első lépéseként az olasz fél könyvadományokkal gazdagította a gyűjteményt, 2005-ben 5000 euró értékben. A következő lépésben ajánlati listák alapján választjuk ki azt az 50.000 euró értékű könyvanyagot, amely a könyvtörténeti gyűjtemény 2006 októberére tervezett megnyitásáig még várható. A gyűjtemény “alapító okirataként” említett “Megállapodás” rögzíti az olasz fél részéről évente megújuló támogatás biztosítását, az OSZK feladataként pedig a többi európai ország fokozatos bevonását.

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény gondozója a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény (EKGY) az Országos Széchényi Könyvtár egyik igazgatóságán belül, a Könyvtári Intézet Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárában kapott helyet. Az OSZK különgyűjteményeibe (Kézirattár, Régi nyomtatványok tára, Színháztörténeti tár, Zeneműtár, Térképtár, Kisnyomtatványok tára) tartozó könyvtörténeti vonatkozású kéziratos, zenei stb. munkák továbbra is az adott tárak állományában maradnak, s ilyen vonatkozású jövőbeli gyarapodásuk is az adott különgyűjteménybe kerül.

A Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasótermében kialakított szabadpolcos részbe kizárólag ilyen könyvtörténeti könyv- és folyóiratállomány kerül. Folyamatosan készül a gyűjtemény virtuális katalógusa, amely a művek elhelyezésétől, lelőhelyétől függetlenül egy közös virtuális gyűjteményben egyesíti a műveket. Az EKGY-gyűjtemény kezelésével, feltárásával, szolgáltatásával a szakkönyvtár két munkatársa foglalkozik. A 2006. október elejére tervezett megnyitóra már több mint 40 000 kötetes könyvtörténeti állomány várja majd a kutatókat.

Szerkesztés alatt áll a gyűjteményre vonatkozó információkat, a virtuális katalógust és a könyvtörténeti linkgyűjteményt tartalmazó honlap, mely az OSZK URL-címén közvetlenül lesz elérhető.

Az Olasz Kulturális Minisztérium Könyvtári és Kulturális Intézeteket Felügyelő Főigazgatósága megbízásából 2005 november elején könyvtárunkban járt dr. Ernesto Milano úr, akinek megmutattuk az eddig elvégzett munkákat, ismertettük az EKGY szabadpolcos szakrendjét, és egyeztettük az olasz féllel a jövőben közösen, illetve az OSZK által önállóan teljesítendő feladatokat.

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk a Könyvtári Figyelő olvasóit. A 2006 októberére tervezett hivatalos megnyitó előtt, a jövő év tavaszán egy olasz közjogi méltóságokból és szakemberekből álló delegációnak mutatjuk majd be a gyűjteményt.

Németh Gabriella
olasz referens, programkoordinátor

Kategória: 2005. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!