Képek a magyar irodalomból (www.irodalmikepek.hu). A Neumann-ház új szolgáltatása a hálón

“Magyarország legnagyobb diafilm-gyűjteményének tulajdonosát Bíró Ferencnek hívják. Az ő ügyszeretetének, gyűjtőszenvedélyének és könyvtárosi szakértelmének köszönhető, hogy most többféle időutazást tehetünk a magyar irodalom múltjába.” – olvashatjuk Kerényi Ferenc irodalomtörténész bevezetőjében a Képek a magyar irodalomból elnevezésű internetes oldalon. Aki már ismeri a Bíró Ferenc gyűjteményét bemutató Virtuális Diafilm-történeti Múzeum szolgáltatást (www.diafilmmuzeum.hu), tudhatja: most is gondosan összeválogatott, szakértelemmel kezelt, ízléssel megtervezett diafilmes szolgáltatás várja a www.irodalmikepek.hu címen.

Sokan a diafilm szó elhangzásakor mesékre gondolnak, merengve emlékeznek vissza azokra a szép évekre, amikor esténként leültek a fehér fal vagy a vetítővászon elé és a szülők – maguk is belefeledkezve az élménybe – levetítettek egy-egy tekercset. De természetesen a diafilmek alkalmasak voltak arra is, hogy néhány évvel később “komolyabb” mederbe tereljék a gyermek gondolkodását: a Séta az állatkertben vagy a Kárpáthy Zoltán már felnőttes élmény volt a Piroska és a farkashoz képest.

Nem véletlen, hogy a már említett diafilm-történeti oldalon böngészve mindannyian rácsodálkozunk, milyen rengeteg művészeti, ismeretterjesztő, oktató és klasszikus film halmozódott fel Bíró Ferenc gyűjteményében. A filmeket és a vetítéshez használatos eszközöket sokáig a lakásában őrizte, mert nem volt alkalmas hely, ahol az érdeklődők számára kiállíthatta volna. 2003-ban kereste meg a Neumann-házat és mi örömmel vállaltuk, hogy segítünk az értékes anyagot közkinccsé tenni. Így jött létre a Képek a magyar irodalomból , mely a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, illetve az Oktatási Minisztérium anyagi támogatásával készülhetett el, s a Neumann-ház szolgáltatásai között kapott helyet. Kerényi Ferenc előszavában mindenki számára ajánlja az oldalt, aki az irodalom iránt érdeklődik, aki tanítani, s aki tanulni akarja. Hasznos és érdekes lehet iskolai órákon beépíteni ezeket a filmeket a tananyagba, hiszen a konkrét ismereteken túl kultúrtörténeti jelentőségük is van.

Egyelőre 5131 képkockát válogattak össze a szerkesztők, melyek között az ismertebb felvételek mellett sok kuriózumot is felfedezhetünk. A rendkívül látványos és ízléses grafikai megoldások egyedi stílust adnak a szolgáltatásnak, így az impozáns megjelenés hangsúlyozza a diafilmek-idézte hangulatot.

Hogy ne csak általánosságban beszéljünk “irodalomról”, “írókról”, “összeállításokról”, nézzük kicsit konkrétabban, mit is takar valójában az “irodalmi képek” kifejezés. Az Írók, költők menüpont alatt – Ady Endrétől Balassi Bálinton át Zrínyi Miklósig – 28 szerző neve olvasható és kattintható. Oldalaikon egy rövid életrajzot találunk, illetve legfontosabb műveikből részletet olvashatunk, melyeket Mann Jolán irodalomtörténész válogatott. Ameny- nyiben az idézett irodalmi alkotás megtalálható a Neumann Könyvtár digitális szövegtárában, akkor egy kattintással megjeleníthető a képernyőn a teljes mű. Természetesen az igazi csemege ezután következik: a diafilm-kockák. Az Életrajzi diafilm, illetve Képgyűjtemény menüpontok alatt elérhető több ezer felvétel vegyes színvonalú: többségük irodalomtörténeti érdekességeket, tudnivalókat kínál, s van jó néhány, mely itt-ott megmosolyogtatja az embert, letűnt korok hangulatát idézi. Önkényesen kiragadva a szerzők közül, példaként talán a Nagy Lászlót bemutató színes diasorozatot érdemes említeni, vagy a hasonlóan izgalmas időutazást ígérő Kassák életét feldolgozót.

Az Irodalmi adaptációk üde színfoltként szolgálhatnak egy tanítási órán vagy egyszerűen csak az oldalon való böngészés során. Többségük rajzfilm (például a Csongor és Tünde , a Dorottya , a Hét krajcár ), de vannak színházi előadások képeit felvonultató sorozatok is ( Bánk bán , Az ember tragédiája ), és még a Lúdas Matyi című híres filmből is láthatunk részleteket.

 

Az Összefoglalók menüpont alatt irodalomtörténeti, kultúrtörténeti válogatásokat találunk. A magyar színészet hőskorá ról vagy a Budapest irodalmi emlékei ből készült diafilmek feltétlenül haszonnal ajánlhatók minden korosztály számára.

E filmeknek akár konkrét kockáira, akár hangulatára leginkább csak emlékeztünk eddig, most viszont – Bíró Ferenc és a Neumann-ház együttműködésének köszönhetően – a képernyőn is viszontláthatjuk őket. A fiatalabb korosztálynak is számos érdekességgel szolgálhat ez az oldal, és reményeink szerint sokak számára lesz hasznos eszköz az ismeretek bővítéséhez, a tanuláshoz, vagy a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Mindenképpen új távlatokat nyithat az irodalomkedvelők és minden felhasználó számára ez a műfaj, ez a hangulat.

Kategória: 2005. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!