2005. 3. szám kategória bejegyzései

Abstracts

The legal regulation of the Hungarian library field between the two world wars SIPOS Anna Magdolna An earlier study by the author (SIPOS, Hungarian Library Review 1999/4) presented the normative state regulation of Hungarian libraries between 1945 and 1997. The … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Törvényről, törvényre. A hazai könyvtárügy törvényi szabályozása a két világháború között

Előzmények A Könyvtári Figyelő 1999. évi 4. számában, hasonló címmel megjelent írásomban 1 a magyar könyvtárügy 1945 és 1997 közötti állami szintű szabályozását mutattam be. A törvények, illetve a törvényi szintű szabályozások szakmai elemzésén túl arra is vállalkoztam, hogy felvázoljam … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A szerzői jog és a digitális szerzői jogkezelés

“A szélnek nem tilthatod meg, hogy fújjon, de építhetsz szélmalmokat.” (közmondás) Hazánkban a 19. század végétől 1 ,a szerzői jogi védelem próbál egyensúlyt tartani a szerző védelme és a közérdek között, “tekintettel az oktatás, a művelődés, a tudományos kutatás és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szöveg, információ, relevancia: néhány adalék a témakörhöz

A könyvtártudomány 1 a nyelvtudományhoz hasonlóan a szöveg és a tartalom, a reprezentáció és a relevancia határterületén tevékenykedik. 2 A határterületek vonatkozásában kulcsfontosságú a szemiotika és a könyvtártudomány kapcsolata. A szemiotika és a könyvtártudomány érdeklődése egyaránt kiterjed a tartalom és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Társadalomtudományi gyűjtemények Magyarországon (2.) A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

Hagyomány és korszerűség címmel rendezett konferenciát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2004 novemberében. A rendezvényen elhangzott előadások egy részét lapunk 2005. 1. számában adtuk közre. Most folytatjuk a vezető társadalomtudományi könyvtárak bemutatását a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárával, valamint a Budapesti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Gyűjtemény és szolgáltatások a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában

A gyűjtemény forrásai A magyar gazdálkodási-közgazdasági képzés történetének fontos eseménye a Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar létrehozása 1920-ban. A következő jelentős mérföldkő 1948-ban az önálló Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem*, megalapítása volt. Az alapítással együtt könyvtár létrehozásáról is döntés született. A megalakuló … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Mi újság a hazai szabványosításban?

Az alábbi tömör összefoglaló valamennyi könyvtárosi, közgyűjteményi fórum (elektronikus és nyomtatásban megjelenő) részére készült azzal a céllal, hogy mindazokhoz a munkatársakhoz eljusson, akik dokumentumok formai, illetve tartalmi feldolgozásával foglalkoznak.   A Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság (rövid nevén: Szabványosítási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Bosznia-hercegovinai kiadványok (bosniaca) az Országos Idegen- nyelvű Könyvtár szlavisztikai gyűjteményében*

Az OIK idegen nyelvű állománya Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK) több mint 350 000 különféle dokumentum található. A teljes állomány nagyobb részét könyvek alkotják, rajtuk kívül vannak még időszaki kiadványok, kották, valamint audio- és audio-vizuális alkotások (hangkazetták, videokazetták, CD-k, CD-ROM-ok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szlovénia könyvtárügye

Vilenka Jakac-Bizjak: Il sistema bibliotecario sloveno c. cikkét (Bollettino AIB, 43.vol. (2003.) 4. no. 443-454.p.) Mohor Jenő tömörítette. A jelenleg 20 256 km 2 területű, kétmillió lakosú Szlovénia 1945-től 1981-ig Jugoszlávia egyik tagköztársasága volt. (Történelme folyamán volt a frank, majd … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tervek helyismereti állományok digitalizálására a Muravidéken*

A szlovéniai könyvtárak az információs társadalom digitalizálási folyamatában Ha a szlovéniai könyvtárakat az információs társadalom digitalizálási folyamatában összehasonlítjuk az európai könyvtárak digitalizálási folyamatával, megállapíthatjuk, hogy a szlovéniai könyvtárak digitalizálási folyamata 5-7 évvel lemaradt az európai könyvtárakétól. Ezt a lemaradást nagyobb … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szervezeti kultúra az információs és könyvtári szolgáltatásban – keretrendszer és tapasztalatok

Miért erősebb az olvasás és könyvtárhasználat északabbra Európában? Van-e összefüggés az individualizmus és a könyvtárhasználat erőssége között? Miért mozdulnak a könyvtárak lassabban a környezeti változásokra, mint a kiskereskedelem, és gyorsabban, mint a múzeumok? Miért követi csekély szervezeti változás a szenior … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Kiegészült a két világháború közötti magyar könyvészet. Magyar könyvészet 1921-1944, betűrendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal (CD-ROM)

 A CD paraméterei Magyar könyvészet 1921-1944 : [elektronikus dok.] : betűrendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal / szerk. Komjáthy Miklósné ; Kertész Gyula ; Kégli Ferenc. – Budapest : Arcanum, 2005. – 1 CD-ROM ; 12 cm. – Működési követelmények: 32 bites … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Üzleti információ és a könyvtárak

 KISZL Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak / Kiszl Péter ; [.... az Eötvös Lóránd Tudományegyetem] / – Bp. : Eötvös Lóránd Tudományegyetem ; Pauker Nyomda Kft. ; 2005. 235 p. ISBN 963 217 689 8 A kötet, mely … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális tartalmak licencelési kérdései

HARRIS, Lesley Ellen Licensing digital content : a practical guide for librarians / Lesley Ellen Harris. – Chicago ; London : American Library Association, 22., 137 p. ISBN 0-8389-0815-2 Kell-e írásos megállapodás a digitális tartalom licenceinek vásárlásakor? Ki a licenc … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Gyűjteményszervezési kérdések

CLAYTON, Peter – GORMAN, G. E. Managing information resources in libraries: collection management in theory and practice / Peter Clayton ; G. E. Gorman ; [ed. by the Library Association. – London : Library Association Publ., 2001. XVI, 272 p. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A gyermekkönyvtári munka alapjai

BALOGH Ferencné: A gyermekkönyvtári munka alapjai / Balogh Ferencné ; [kiad. a] Könyvtári Intézet. – Bp. : Könyvtári Intézet, 2004. 46 p. – (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei ; ISSN 1587 8651) ISBN 963 201 612 2 “Napjaink információáradata, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A bibliográfia patologikus természetéről. Egy bibliográfiáról – nem bibliográfus-szemmel

Lapunk 2003. 4. számában közöltük Meister Róbert írását, melyben ez erdélyi társadalomtudományi bibliográfiai munkák állásáról és produktumairól számolt be. Azóta megjelent az általa szerkesztett A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1990-1999. c. kötet folytatása és használható az adatbázisa is. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Maros megyei tudóslexikon

Oameni de ştiinţă mureşeni : dicţionar biobibliografic / Ana Todea ; Fülöp Mária ; Monica Avram.- Târgu Mureş ; Biblioteca Judeţeană Mureş, 2004, 477 p. – (Biobibliografii mureşene ; 2.) ISBN 973-0-03762-0 A könyvtáros munkája, ha komolyan veszi és szívvel-lélekkel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

“. örök és maradandó voltáról” Balassi Bálint versei a Neumann-házban az emlékév múltán is

” Nem szeretem az emlékéveket, mert sosem érik el a céljukat !” – mondta egy középiskolai magyartanár ismerősöm. – ” A 2004-es Balassi év viszont tudott újat hozni a számomra is, aki eddig is elfogódottan szerettem a költőt” – folytatta. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Képek a magyar irodalomból (www.irodalmikepek.hu). A Neumann-ház új szolgáltatása a hálón

“Magyarország legnagyobb diafilm-gyűjteményének tulajdonosát Bíró Ferencnek hívják. Az ő ügyszeretetének, gyűjtőszenvedélyének és könyvtárosi szakértelmének köszönhető, hogy most többféle időutazást tehetünk a magyar irodalom múltjába.” – olvashatjuk Kerényi Ferenc irodalomtörténész bevezetőjében a Képek a magyar irodalomból elnevezésű internetes oldalon. Aki már … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!