2005. 4. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Career motivation of Hungarian library school students: a quick survey conducted among the full-time students of four LIS departments. TÓTH Máté Making the image of librarianship more attractive constitutes one of the key objectives of the Hungarian library strategy for … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtár szakosok pályamotivációs vizsgálata. Pillanatfelvétel négy könyvtárosképző intézmény nappali tagozatos hallgatói körében

Bevezetés A 2003-2007 közötti időszak egyik kiemelt stratégiai céljaként fogalmazódott meg a könyvtáros életpálya vonzóbbá tétele, melynek legfőbb oka, hogy ” Képzett és elkötelezett, a partnerséget, a könyvtárhasználót szem előtt tartó könyvtárosok nélkül nem végezhető el a könyvtárügy korszerűsítése .” … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális Archívum a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában*

“Európa kulturális és tudományos öröksége egyedi és jelentékeny közkincset képvisel. Forrásait feltétlenül digitalizálni kell annak érdekében, hogy a polgárok jobban hozzájuk férhessenek, és hogy Európa közös kulturális örökségét (mind a múltbelit, mind a jövőbenit) meg lehessen őrizni.” ( Lundi Alapelvek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Elektronikus dokumentumok feldolgozása az online katalógus számára*. A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának online katalógusa

Könyvtárunk 1989-ben kezdte építeni online katalógusát, s napjainkra a félmilliót meghaladó állománynak közel 2/3-a tükröződik integrált könyvtári rendszerben készült gépi rekordként. (Könyvtárunk állománya 2004. december 31-én 520 329 dokumentum volt, az online bibliográfiai rekordok száma 350 316 , melyhez természetesen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Hol tartunk a Humán Szakirodalmi Adatbázis megvalósításában?*

A hírlap- és folyóiratcikkek, valamint egyéb időszaki kiadványok cikkeinek feltárása a magyar könyvtárügy évtizedeken – sőt, ha Szinnyei József repertóriumát tekintem: évszázadokon – átívelő kérdése. Nem kell e körben a cikkfeldolgozás történetét vázolni, hiszen a Bibliográfiai Szekció tagjai ezt valószínűleg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Egy új magyar szabályzat, és kitekintés a nemzetközi szabályzatalkotási munkálatokra

DOKUMENTUMFELDOLGOZÁSI FÓRUM Szerkeszti: BERKE Barnabásné Földrajzi nevek A 2005 júliusában közzétett KSZ/5 Földrajzi nevek mint adatbázisrekordok hozzáférési pontjai1 című szabályzat hosszadalmas és rendszeres szakértői tárgyalásai során merült fel az a gondolat, hogy a szaksajtóban időnként foglalkozzunk a dokumentumfeldolgozás szerteágazó területein … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A földrajzi nevek mint az adatbázisrekordok hozzáférési pontjai. Egy könyvtári szabályzat elvei és megoldásai

1. Tulajdonnevek és köznevek mint ismérvek Az adatbázisokban tárolt rekordok szabályozott, illetve szabványosított hozzáférési pontjait a hagyományos könyvtári gyakorlatban keresési ismérveknek, a számítástechnikában kulcsoknak, kulcsszavaknak nevezik1 . A hozzáférési pontok nyelvtani szempontból lehetnek tulajdonnevek, köznevek (az utóbbiak többnyire szakkifejezések) és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar földrajzinév-használat

1. Földrajzinév-használatunk ellentmondásai Miközben magától értetődik, hogy a gondolatainkat magyar nyelvi környezetben magyarul fogalmazzuk meg, a földrajzi nevek használatában nem ilyen egyértelmű, sőt ellentmondásos a gyakorlat. A magyar földrajzinév-használat a különböző korokban és irodalmi, történelmi, kartográfiai (stb.) műhelyekben gyakran nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tématérkép (topic map) alkalmazások az interneten

“Az adat nem információ, az információ nem ismeret, az ismeret nem tudás…” Az utóbbi évtizedekben fejlesztett rendszerek és az internetes tájékoztatás napjainkban leggyakrabban előforduló nagy problémaköre az információkeresés és -szolgáltatás köré fonódik, melynek elindítója Vannevar Bush hatvan évvel ezelőtt írott, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatások Norvégiában. A könyvtárhasználók tájékozódásának segítése a változó világban*

“Elhozzuk a 2005. évi IFLA Világkonferencia szervezőit Magyarországra!” – olvashattuk a 70 éve alapított Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2005. június 24-i, “Norvég nap”-ra invitáló meghívóján. Az alábbiakban Ragnar Audunson, Kolderup Flaten Trine és Barátné Hajdu Ágnes előadásait adjuk közre.   Magyarország, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatások Norvégiában. Hatnak-e a könyvtárak az emberek életére?*

Néhány tájékoztató Bergenről és a Bergeni Városi Könyvtárról Bergen: 238 000 lakosával Norvégia második legnagyobb városa; a Bergeni Városi Könyvtár: központi könyvtárral, 6 fiókkönyvtárral, bibliobusz-szolgálattal, börtönkönyvtári ellátással, a Hordaland megyei könyvtár kezelője; Egy lakosra jutó kölcsönzések száma: 7,2; Egy lakosra … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatások Norvégiában. Központban az információ*

Bevezetés A konferencia felhívásában megfogalmazott szempontok összehangolására teszek kísérletet a következőkben. Vagyis: elhozzuk a 2005. évi IFLA világkonferencia szervezőit Magyarországra, valamint a norvég könyvtárügy – személyes benyomásaimra épülő, általam rajongással szeretett – szeletének felvillantására. Mi az, amely e két nagyon … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A talányos Lucien Herr. Szabálytalan portré Szabó Ervin francia kortársáról

Az esszé fiatal szerzője, Catherine Bernier francia anyanyelvű könyvtáros. Kanada Québec tartományában született, jelenleg a Montreáli Egyetem Központi Könyvtárának társadalomtudományi részlegében dolgozik. Írását lapunk tanácsadó testülete útján kaptuk. A fordítást Haraszti Pálné készítette.     A québeci információs szakemberek közül kevesen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Bekezdések az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény születéséről. Új gyűjtemény létrehozása az Országos Széchényi Könyvtárban

Földrajzi és történelmi adottságainak köszönhetően Magyarország és Budapest nem először játszik kivételes közvetítő szerepet kontinensünk kulturális és szellemi életében. Ennek mindenkori bizonyítékai nemzeti könyvtárunk gyűjtemény-együttesében kötelező érvénnyel vannak jelen. Észak és Dél, Kelet és Nyugat e különleges, mindannyiunk által ismert, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény szerkesztés alatt álló honlapjának bevezetője

“Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutató tevékenységében kiemelt helyen áll állományának tudományos feltárása, illetve az ezzel kapcsolatos könyvtörténeti kutatómunka. A könyvtár tervbe vette egy Európai Könyvtörténeti Központ megalapítását, amelynek legfontosabb céljai: a magyar és európai könyvtörténeti kutatások végzése és koordinálása, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Két külföldi könyvtörténeti áttekintés

Örvendetesen megszaporodott az utóbbi években az írásbeliség múltjával foglalkozó magyar nyelvű könyvek száma. Már a harmadik évezredben megjelent összefoglaló jellegű munkák száma is meghaladja az egy tucatnyit. Új szempontú megközelítéseivel komoly szakmai visszhangot váltott ki és termékenyítően hatott a hazai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Kötelező olvasmány könyvgyűjtők számára

 Kezembe veszem Pogány György nemrég megjelent könyvét, A magyar könyvgyűjtő kalauzá t. Máris elbűvöl a mű külleme és színvonalas belső kivitelezése, mely ifj. Sós Attila munkáját és a kiadót, Kiss Józsefet dícséri. A kiadást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Új monográfia született a főváros könyvtárának első negyven évéről

 ” 1904. október 15-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Budapest új, pontosabban két elődjéből újjászervezett könyvtára. Kerek száz év távlatából visszapillantva, óhatatlanul ünnepi fénytörésben jelenik meg előttünk ez a pillanat. Mit sem von le az esemény szimbolikus jelentőségéből, ha … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A kommunikáció útjai

A kommunikációkutatás és -tudomány viszonylag fiatalnak tekinthető a tudományok sorában. Első művelői közül jó néhányan angol nyelvterületről származtak, s ezekben az országokban már sok évtizedes múltra tekint vissza mind a kutatás, mind pedig az oktatás. A Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszéke … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!