2018. 1. szám

Tartalom

Abstracts      5

TANULMÁNYOK
RÁCZ Ágnes: Országos Könyvtári Platform.
A nemzeti könyvtár és a központi szolgáltatások informatikai  megújításának programja     9

RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán
4. rész: A százötven éves KSH Könyvtár szerepváltozásai      18

NAGY Andor: Az automatizált tartalomelemzés megvalósíthatósága     32

MŰHELY
TÓTH Máté: A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017-ben.
Gyorsjelentés egy országos reprezentatív lakossági felmérés eredményeiről
    45

BOGNÁR Noémi Erika – HORVÁTH Adrienn – TÓTH Máté: Könyvtári digitalizálási helyzetkép     61

BÉNYEI Miklós: Lokalitás – többféle látószögből     74

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Javaslatok az elektronikus tanulási környezet kialakításához     83

KITEKINTÉS
RADÓ Rita: A Holland Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) és a digitalizálás       91

MÚLTUNKBÓL
KNAPP Éva: Egyedivé tett nyomtatványok – Nemecskay István könyvtárának újabb kötete     98

KÖNYVSZEMLE
Séta az Országgyűlési Könyvtárban
Az Országgyűlési Könyvtár
(Írta Villám Judit) [Budapest,
Országgyűlés Hiv.], cop. 2017. 76, [4] p. (Ism.: Murányi Lajos)       105

Tanulmánykötet  a könyvtári valóságról
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság.
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016. (Szerk. Kiszl Péter és
Boda Gáborné Köntös Nelli) [kiad, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet], Budapest, 2017. 312. p.
(Ism.: Bánkeszi Katalin)     108

Lexikon a nácizmus könyvtáros áldozatairól
Hohoff Ulrich: Wissenschaftliche Bibliothekare als Opfer der NS-Diktatur.

Ein Personallexikon. Wiesbaden, Harrassowitz, 2017. 415 p. (Ism.: Sonnevend Péter)     113

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      117

Könyvtár- és tájékoztatásügy      120

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     131

Munkafolyamatok és szolgáltatások      138

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek      144

Vezetés, irányítás      146

Felhasználók és használat      152

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      158

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      162

Kapcsolódó területek     165

Abstracts – 1/2018

STUDIES
National Library Platform: renewal of central services and information technology infrastructure in the Hungarian National Library
RÁCZ Ágnes

A government decree in 2016 granted funds (cca. 10 billion HUF) from the state budget for the Hungarian National Library’s IT development. Most of this support is intended for the purchase of hardware, software, and services, and is managed in partnership with the Governmental Information Technology Development Agency. The project is called National Library System (OKR); it consists of several components: infrastructure development, implementation of the library system, creation of a high-capacity digitizing workshop, content development, as well as development of the organization and its services. The National Library Platform (OKP) – as core of the OKR project – is a computerised system supporting library workflows in the national library. In addition, it enables services for the entire library system, and, among others, it operates central databases. The paper summarizes the basic requirements against OKP, presents its modules, and shows how OKP is going to serve a co-operative of Hungarian libraries. It summarizes the expected project results, i.e., renewal in three fundamental areas: the integrated system of the Hungarian National Library, the shared catalogues, and the system of the Hungarian National Bibliography).

Keywords: State support, Development plan, Central services, National library, National library system
Tovább…

Rezümék – 2018/1

Tanulmányok
Országos Könyvtári Platform
A nemzeti könyvtár és a központi szolgáltatások informatikai megújításának programja
RÁCZ Ágnes

Egy 2016-os kormányhatározat közel tíz milliárdos költségvetési támogatást biztosított az OSZK informatikai fejlesztéséhez. A támogatás nagy része a nemzeti könyvtár partnerintézménye, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség kezelésében van, melyet hardver-, szoftver- és szolgáltatásvásárlásra fordítanak. Az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) több elemből épül fel: infrastruktúra-fejlesztés, a könyvtárszakmai rendszer megvalósítása, nagy kapacitású digitalizáló műhely kialakítása, kiemelt tartalomfejlesztés, továbbá szervezet- és szolgáltatásfejlesztés. Az Országos Könyvtári Platform (OKP) az OKR projekt központi eleme, a könyvtári munkafolyamatokat támogató informatikai rendszer, amely nemzeti könyvtári funkciói mellett országos hálózatként is tud működni, lehetővé téve az országos szolgáltatások, központi adatbázisok működését is. (Ld. http://www.oszk.hu/okr-projekt.) Az írás összefoglalja az OKP-vel szemben elvárt alapvető követelményeket, bemutatja az OKP moduljait, az OKP-t mint egy sok könyvtárat kiszolgálni tudó és az együttműködést segítő rendszert, valamint a projekttől remélt eredményeket, az OSZK integrált rendszerének, a központi katalógusoknak (MOKKA, MKDNY, NPA) és az MNB teljes rendszerének megújítását.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (11) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (18) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (3) (2) (12) (1) (2) (13) (31) (1) (8) (1) (27) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (15) (6) (6) (9) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (24) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (49) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (4) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (1) (4) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (7) (15) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (4) (12) (5) (6) (3) (2) (13) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (2) (1) (1) (1) (14) (5) (1) (2) (1) (1) (18) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (20) (15) (2) (3) (1) (2) (1) (9) (4) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (8) (7) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (2) (10) (2) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (6) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (34) (2) (1) (25) (4) (1) (1) (5) (1) (9) (1) (3) (1) (20) (1) (7) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (36) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (35) (1) (59) (1) (2) (6) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (5) (6) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (2) (33) (1) (2) (2) (1) (7) (8) (4) (1) (2) (1) (5) (15) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (8) (1) (1) (5) (9) (1) (1) (16) (9) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (17) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (33) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (14) (1) (1) (9) (1) (16) (1) (57) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (2) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (6) (19) (8) (8) (1) (1) (2) (3) (1) (10) (1) (1) (12) (8) (3) (4) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (5) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (13) (2) (1) (1) (1) (4) (16) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (5) (1) (1) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (3) (2) (8) (3) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (3) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (23) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (18) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (13) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (12) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (20) (1) (19) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (3) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (32) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)