Tartalom – 2018/1

Rezümék - 2018/1

Abstracts      5

TANULMÁNYOK
RÁCZ Ágnes: Országos Könyvtári Platform.
A nemzeti könyvtár és a központi szolgáltatások informatikai  megújításának programja 
   9

RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán 4. rész: A százötven éves KSH Könyvtár szerepváltozásai      18

NAGY Andor: Az automatizált tartalomelemzés megvalósíthatósága     32

MŰHELY
TÓTH Máté: A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017-ben.
Gyorsjelentés egy országos reprezentatív lakossági felmérés eredményeiről
    45

BOGNÁR Noémi Erika – HORVÁTH Adrienn – TÓTH Máté: Könyvtári digitalizálási helyzetkép     61

BÉNYEI Miklós: Lokalitás – többféle látószögből     74

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Javaslatok az elektronikus tanulási környezet kialakításához     83

KITEKINTÉS
RADÓ Rita: A Holland Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) és a digitalizálás       91

MÚLTUNKBÓL
KNAPP Éva: Egyedivé tett nyomtatványok – Nemecskay István könyvtárának újabb kötete     98

KÖNYVSZEMLE
Séta az Országgyűlési Könyvtárban
Az Országgyűlési Könyvtár
(Írta Villám Judit) [Budapest,
Országgyűlés Hiv.], cop. 2017. 76, [4] p. (Ism.: Murányi Lajos)       105

Tanulmánykötet  a könyvtári valóságról
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság.
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016. (Szerk. Kiszl Péter és
Boda Gáborné Köntös Nelli) [kiad, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet], Budapest, 2017. 312. p.
(Ism.: Bánkeszi Katalin)     108

Lexikon a nácizmus könyvtáros áldozatairól
Hohoff Ulrich: Wissenschaftliche Bibliothekare als Opfer der NS-Diktatur.

Ein Personallexikon. Wiesbaden, Harrassowitz, 2017. 415 p. (Ism.: Sonnevend Péter)     113

Szita Ferenc (1932–2018)

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      117

Könyvtár- és tájékoztatásügy      120

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     131

Munkafolyamatok és szolgáltatások      138

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek      144

Vezetés, irányítás      146

Felhasználók és használat      152

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      158

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      162

Kapcsolódó területek     165

Kategória: 2018. 1. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!