Olvasók és olvasás a Cseh Köztársaságban

Háttér

A vizsgálatokat a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Irodalmi Intézete és a Cseh Köztársaság Nemzeti Könyvtára szervezte a Cseh Kulturális Minisztérium szíves pénzügyi támogatásával. Általánosságban véve a vizsgálatok mindegyike két irányban folyt, azaz mennyiségi és minőségi kérdéseket tekintett át. A második vizsgálat 2010-ben indult és még ma is tart. Hátra van még van az adatfelvétel egy része és az interjúk leírása. A módszer az olvasók életútján alapszik, azaz mélyinterjúk keretében az egyes válaszadók teljes életpályáját vizsgálják a társadalmi-demográfiai rétegek széles köréből; a vizsgálat fő szempontja az olvasás – az olvasás alakulása és annak körülményei (környezete, motivációi, indokai).