2000. 4. szám kategória bejegyzései

Abstracts – 4/2000

Why isn’t it, if there is…? Outdated library image and lacking terminology in the copyright act   Pallósiné Toldi Márta The study gives an analysis of the copyright law of 1999 from the point of view of the digital culture … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2000. 4. szám

Miért nincs, ha van … ? Korszerűtlen könyvtárkép és hiányzó terminusok a szerzői jogi törvényben Pallósiné Toldi Márta A tanulmány a szerzői jogról rendelkező 1999. évi törvényt elemzi a digitális kultúra könyvtári gyakorlata felől. Mivel a törvény nem tartalmaz fogalommagyarázatot, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsgaben – 4/2000

Ein unzeitgemässes Bibliotheksbild und die fehlenden Fachtermini im neuen Urhebergesetz von 1999 Pallósiné Toldi Márta Der Beitrag analysiert das Urhebergesetz aus dem Jahre 1999 aus dem Gesichtspunkt der Praxis der digitalen Kultur in Bibliotheken. Das Gesetz enthält keine Begriffserklärungen, so … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Miért nincs, ha van … ? Korszerűtlen könyvtárkép és hiányzó terminusok a szerzői jogi törvényben

Az 1999. évi LXXVI. – a szerzői jogról szóló – törvény a témakör jogászait ösztönözte leghamarabb és legnagyobb számban megszólalásra.1 Publikációikat olvasva, előadásaikat hallgatva érdekes megfigyelésre juthatunk. Miközben széles körben felhasználható magyarázatokkal, értelmezésekkel kívánnak szolgálni, nemegyszer egymásnak ellentmondó következtetésekre jutnak. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az elektronikus szürke irodalom új formái, témái és felhasználása

A szürke irodalom új formáiról és tartalmáról szólva nem lehet elkerülni magának a fogalomnak a definícióját. Az utóbbi két évtized nemzetközi irodalmában tallózva az alábbi meghatározásokat találjuk: „Olyan anyagok, melyek a szokásos kereskedelmi kiadói csatornákon kívül jelennek meg, ezért nehezen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szürke irodalom — kommunikációs modellen alapuló szöveg struktúrák. Szürke irodalom és kommunikációs modell

Az információs társadalom, az elektronikus és virtuális könyvtárak, on-line adatbázisok és webes könyváruházak korának egyik legizgalmasabb jelensége, könyvtári kezelési problémája a szürke irodalom, a szürke irodalom feldolgozása. A szürke irodalomnak számtalan meghatározása létezik. Talán az egyik legáltalánosabb a szürke irodalmat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A magyarországi helyismereti tevékenység vázlatos története

Mielőtt mondandóm lényegére térnék, indokoltnak látszik egy részben historiográfiai, részben metodikai probléma felvetése. Széles körben tapasztalható tény, hogy a lokális információk iránti érdeklődés napjainkban igencsak felélénkült, ezért bizonyára sokan elgondolkodtak már azon, vajon hogyan jutott el a hazai könyvtárak helyismereti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A Szabad Európa Rádió hang- dokumentumainak adatbázisa az Országos Széchényi Könyvtár integrált rendszerében

A Szabad Európa Rádió1 megalakulását a második világháborút követő nemzetközi politikai viszonyok indokolták. A Szovjetunió kiterjesztette hatalmát Kelet-Közép-Európára és ráerőltette saját társadalmi rendszerét a meghódított népekre. Ennek következményeként sokan hagyták el a térséget és kértek menedéket Nyugaton, leginkább az Egyesült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar olvasáskultúra túl a határokon. A kutatások története

1990-ig a határon túli magyarok olvasási szokásait csak az érintett országokon belül lehetett vizsgálni, s ott is csak korlátok között. Bár nemes szándékú egyéni kezdeményezések során sok felmérés született, ezek azonban szűk körre korlátozódtak és nem voltak összehasonlíthatók. Szisztematikus, hivatásos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!