Tartalom – 2019/3

Rezümék

Abstracts       359

TANULMÁNYOK
JÁVORSZKY Ferenc – KOLTAY Tibor– MURÁNYI Péter:
A magyar kutatók adatműveltségi készségeiről      363

HOLL András – HORVÁTH Hajnalka – BILICSI Erika – NAGY Erika – TÖMÖRY Pál: Folyóirat- és könyvdigitalizálás az MTA Könyvtárában. Lezárult az első szakasz       375

SZÜTS Etele: Kulturális örökségünk digitalizálásának problémái       383

MŰHELY
KISS Gábor:
Offline könyvtárosok, online használók. Innovatív megoldások a könyvtári szolgáltatások szervezésében        395

CSORBA-SIMON Eszter: Szárnyat adó szövegek – az iroda-lomterápia hatása a gyermekotthonban élő kamaszokra       400

Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről Statement of International Cataloguing Principles (ICP)       407

MÚLTUNKBÓL
POGÁNY György:
Befejeződött a Petrik-bibliográfia pótköteteinek kiadása. A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia XVIII. századi szakaszának áttekintése       421

SCHMELCZER-POHÁNKA Éva: A Pécsi Missale két kiadásának fennmaradt példányai és helyi jelentőségük      431

NEKROLÓG
Elhunyt dr. Gomba Szabolcsné dr. Lábos Olga (1935–2019).      444

Búcsú Simon Zoltántól (1935–2019) (Gellér Ferencné)        445

KITEKINTÉS
BÓDOG András:
Középpontban a nyílt tudomány. Focus on Open Science konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában        446

KÖNYVSZEMLE
Lelkes aktivitás? Kényszerű behódolás? Átmentési kísérlet?
Újabb elemzések a német közkönyvári vezetők mozgásteréről és magatartási mintáiról a náci uralom alatt (1933–1945)

Volksbibliothekare im Nationalsozialismus. Handlungs­spiel­räume, Kontinuitäten, Deutungsmuster. Hrsg. von Sven Kuttner, Peter Vodosek. Wiesbaden, Harrassowitz V. , 2017. 324 p. (Ism.: Sonnevend Péter)       421

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018. Szerk. Kiszl Péter és Csík Tibor. Budapest, ELTE BTK KITI, 2018. 383. p. (Ism.: Koltay Tibor)        449

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány       459

Könyvtár- és tájékoztatásügy        463

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       472

Munkafolyamatok és szolgáltatások        479

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       493

Vezetés, irányítás        496

Felhasználók és használat        500

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        506

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület         509

Kapcsolódó területek      514

Kategória: 2019. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!