2002. 3. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Library provision of small settlements in Hungary. State of the art. FEHÉR Miklós Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 48.) No. 3. 2002. pp. 367 – 428. Hungarian librarianship got new foundations with act CXL. of 1997 on … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

A kistelepülések könyvtári ellátása Magyarországon. Helyzetkép FEHÉR Miklós A nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL törvény új alapokra helyezte a magyar könyvtárügyet. A Könyvtári Intézet 2001 tavaszán a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából megkezdte a magyarországi kistelepülések könyvtári ellátási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Kistelepülések könyvtári ellátása. Helyzetkép és szakirodalmi szemle

1. Bevezetés A Könyvtári Intézet szervezési és elemző osztálya 2001 tavaszán – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából – megkezdte a kistelepülések könyvtári helyzetének átfogó, országos vizsgálatát. A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy mi módon érvényesül az 1997. évi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtár- és nyelvtudomány: gondolatok a két tudományterület kapcsolatáról

Aligha vitató azt a megállapítás, hogy a könyvtártudományhoz kapcsolódó tudományterületek között ott található a nyelvészet. Meglepő viszont, hogy a nyelvtudomány és a könyvtártudomány közötti kapcsolatok ellenére, a bibliometriai vizsgálatok szerint a nyelvészet kevés hatással volt a könyvtártudományra és a kapcsolatok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Domanovszky Ákos katalogizáláselméleti munkássága. Tisztelgés születésének 100. évfordulója alkalmából

Domanovszky Ákos, szakmánk e nagy tudású és odaadó lélekkel szolgáló képviselője kiemelkedő szerepet játszott az 1950-es években kibontakozó hazai és nemzetközi katalogizálás-egységesítési folyamatban. A budapesti Egyetemi Könyvtár delegáltjaként részt vett már az 1952-es Címleírási szabályok1 kidolgozásában, majd nyomon követője és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtári névírás rejtelmei. Egy lehetséges irányelv az ókori és középkori személyek egységes besorolási adatainak létrehozásához

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtárában 1996 tavaszától épül a számítógépes katalógus. Maga a Bölcsészkar csupán néhány évvel korábban, 1992-ben kezdte meg működését, akkor még Budapesten, majd két esztendővel később Piliscsabán, a volt szovjet laktanya területén nyitotta meg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Egy tiszavirág életű erdélyi kiadó: a Haladás Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság

A magyar irodalmi élet központosított módon fejlődött a kiegyezés után, ami abban is megnyilvánult, hogy az irodalom intézményei elsősorban Budapestre összpontosultak. A trianoni döntés után, a román uralom alá kerülve, Erdélyben is ki kellett alakítani ezeket az intézményeket. Itt viszonylag … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Minták a kistelepülések könyvtári ellátásának megoldására külföldön. Szakirodalmi szemle

Az elmúlt évben a Könyvtári Intézet Szervezési osztályának egyik legfontosabb feladata a magyarországi kistelepülések könyvtári ellátásának feltérképezése volt (ld. Fehér Miklós elemzését e szám Tanulmányok rovatában). Az előzetesen elvégzett terepkutatások tapasztalatainak birtokában célszerűnek látszott egy külföldi kitekintés erejéig pillantást vetni … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az időszaki kiadványok cikkeinek feldolgozása a magyar és a lett nemzeti bibliográfiai adatbázisokban

 A Lett Nemzeti Könyvtár által 2002. szeptember 12-13-án a lett nemzeti bibliográfia indulásának 75 éves évfordulója alkalmából rendezett, The national bibliography from print to the digital age konferencián elhangzott eloadás cikkesített változata. Először is szeretném megmagyarázni a témaválasztásom: tanárként és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Adatbányászatra irányuló törekvések könyvtári területen

Mire jó az adatbányászat? Napjaink információrobbanásának köszönhetően egyre nagyobb gondot jelent a minőségi, rejtett információk kinyerése a nagyméretű adatbázisokból. A korábbi, hagyományos adatbáziskezelési módszerek nem alkalmasak ennek a feladatnak a teljesítésére, hiszen az SQL (Standard Query Language) vagy más, hasonló … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az információs hadviselés: egy pillantás Pandora posztmodern szelencéjébe

Cronin, Blaise: Information warfare: peering inside Pandora’s postmodern box (Library Review, vol. 50. No. 6. 2001. pp. 279-294.) c. tanulmányát Mohor Jenő tömörítette.   A tanulmány szándéka, hogy bevezetést nyújtson az információs hadviselés (IH) fogalmába és különböző származékaiba, és bemutassa, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az Oroszországi Állami Könyvtár elektronikus könyvtárának koncepciója

Az információs folyamatok automatizálása terén az elektronikus könyvtárak létrehozása a legkomplikáltabb és legperspektívikusabb feladatok egyike. 2000 elején az Oroszországi Állami Könyvtár (Vserossijkskaâ gosudarstvennaâ biblioteka) is jónak látta, hogy elinduljon ebbe az irányba. Úgy vélte, a későbbi nehézségeket és kudarcokat elkerülendő, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Fontos vállalkozás: a könyvtári szakképzés füzetei

1990-ben jelent meg utoljára összefoglalás a középfokú könyvtárosképzés céljaira A könyvtár kezelése címmel. Az azóta eltelt bő évtized, a „rendszerváltozást követő, felgyorsult tempó hatással volt az egész könyvtári rendszerre” – mondja bevezetőjében Dippold Péter, a Könyvtári Intézet igazgatója. Azt is … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tanulmányok az oktatásról és a szakmáról

 2002 októberében ünnepelték a szombathelyi főiskolán, hogy negyven évvel ezelőtt a 24/1962. (VII. 24.) kormányrendelet alapján megindult a könyvtárosképzés a Tanítóképző Intézetben. Az évfordulóról nemcsak emlékülés szervezésével emlékeztek meg, hanem a jeles alkalomra közreadták Csáki Pál szerkesztésében a tanszék oktatóinak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Üzenet a múltból. Egy kezdő könyvtáros feljegyzései

Narancssárga színű, karcsú kötet van a kezemben, melynek borítóján hol negatív, hol pozitív szedésben, ráismerek Gerő Gyula kézírására. A borítót tervező grafikus (mellesleg a szerző lánya, Gerő Éva) remek érzékkel választotta ki édesapja ötvenkét évvel ezelőtt írt feljegyzéseinek egyik lapját … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!