2002. 4. szám kategória bejegyzései

Abstracts

200 years of the National Széchényi Library Count Ferenc Széchényi donated his abundant collection of books, maps, engravings, coins, and minerals to the nation 200 years ago, in 1802, creating thus a national public collection (library and museum). The bicentenary … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

200 éves az Országos Széchényi Könyvtár 200 évvel ezelőtt 1802-ben ajándékozta gazdag gyűjteményét (könyveket, térképeket, metszeteket, érméket, ásványokat) a nemzetnek gróf Széchényi Ferenc, létrehozva a nemzeti közgyűjtemény (könyvtár és múzeum) intézményét. Az alapítás bicentenáriumát 2002-ben egész éven át tartó rendezvénysorozattal … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE. 200 ÉVE ALAPÍTOTTÁK AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRAT

Az Aere perennius. Ércnél maradandóbb c. katalógus címlapja Kétszáz esztendeje él és gyarapodik a gróf Széchényi Ferenc (1754–1820) által életre hívott gyűjtemény, melynek hivatalos elfogadását az 1802 márciusában kelt „felségfolyamodvány” indította el. I. Ferenc királyhoz benyújtott folyamodványában Széchényi Ferenc azt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Széchényi Ferenc könyvtáralapítása

A magyar nemzeti könyvtár alapításának történetéről számos komoly tanulmány született az azóta eltelt kétszáz év alatt, bár az is igaz, hogy a legtöbb írás az ünnepi alkalmakhoz kötődő méltatás. A könyvtár történetének kevés számú monográfusa – Kollányi Ferenc,1 Berlász Jenő,2 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az időszaki kiadványok számbavétele és feltárása – nemzetközi tendenciák és hazai környezet. (az ISSN számadás hazai gyakorlata és nemzetközi összefüggései)

  Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 34. Vándorgyűlésén (Budapest, 2002. augusztus 9.) „A gyűjtemény feltárása, nemzeti bibliográfiai szolgáltatások“ c. szekcióban E tanulmány keretei között olyan témakörben szeretném elkalauzolni az érdeklődőket, amelynek összefüggései túlmutatnak nemzeti könyvtárunk tevékenységén, gyökerei elvezetnek a nemzetközi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar válogatott. Érett bibliográfiák dicsérete

Írásom közvetlen kiváltói azok a közlemények, amelyek az utóbbi időben Kertész Imre: Sorstalanságának fogadtatásával kapcsolatosak, legutoljára a Kertész Imre-bibliográfiával kapcsolatban. A következőkben egy konkrét eset (előzményei: a Kertész Imre bibliográfia készítőjének, Székely Andrásnak a válasza (ÉS, 2003. január 3.) Tábor … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat

1. rész Úgy tűnik, mintha az információforrások csaknem exponenciális növekedésével fordított arányban csökkenne az információkereső folyamatok, módszerek, technikák, illetve az ezek használatával előállított eredmények iránti érdeklődés, szakmai és felhasználói körökben egyaránt. Mintha végzetesen megvalósulna Marshall McLuhan csaknem négy évtizeddel ezelőtti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Conrad Gesnertől a virtuális Bibliotheca Universalisig

Az információ és az információs társadalom fejlődése „Úgy tűnik, elértük a határokat – már amit számítógéppel el lehet érni –, ám az embernek óvatosan kell bánnia az efféle kijelentésekkel, mert lehet, hogy a vélemény öt év múlva meglehetősen ostobának fog … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Harc a könyv jövőjének meghatározásáért a digitális világban

  LYNCH, C.: The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World. First Monday, vol. 6, no. 6 (June 2001), című tanulmányát Koltay Tibor tömörítette. URL: http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html   Bevezetés: divatos masinák, hátsó szándékok és a jövő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A Rastko projekt – a szerb kultúra elektronikus könyvtára

Bevezetés A nemzeti kulturális vagyon összegyűjtésének, reprezentálásának, megjelenítésének lehetőségeit az információs technológia jelentősen kitágítja. A hagyományos dokumentumok helyhez kötöttségével szemben tagadhatatlanul óriási előnyt jelent a távoli és korlátlan elérés lehetősége. Különösen nagy jelentősége van ennek akkor, ha a „perem”-ről, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Képesek-e a könyvtárak hozzájárulni a digitális szakadék áthidalásához?

  SHIMMON, Ross: Können die Bibliotheken dazu beitragen, die digitale Kluft überbrücken? – Az IFLA főtitkárának tanulmánya először a Library Assotiation Record 103. Vol. (11), Nov. 2001. számában jelent meg, majd az IFLA tolmács-csoportja vezetőjének gondozásában német fordítás készült, ezt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Mit olvasott Sztálin?

  MEDVEDEV, Roj : Cto cital Stalin? c. írását (Bibliografiâ, 2002. 3. no. 34-53.p.) Futala Tibor tömörítette A z utókor mindig nehezen kielégíthető érdeklődést tanúsít a néhai nagy – pozitív és negatív – személyiségek dolgai iránt. Évtizedekig, évszázadokig, sőt még … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Le a bürokráciával. A Könyvtári Innovációs Központ zátonyra futása

  RUPPELT, Georg: Fiat Bürokratia… Das Scheiten des Innovationszentrum für Bibliotheken ist eine Schande für die Kulturnation Deutschland c. írását (Bibliotheksdienst, 36.Jg. (2002) H.4. 426-429.p.) Katsányi Sándor tömörítette. A ma már „hajdani”-nak mondott Német Könyvtári Intézet (Deutsches Bibliotheksinstitut, DBI) 1978-ban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802–1918

SOMKUTI Gabriella Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1918 / Somkuti Gabriella ; [szerk. Monok István]. – Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2002. – 138 p. ISBN 963 200 437 x Amikor Hajnóczy József következetes jozefinistaként alispáni hivatalt vállalt Szerém vármegyében, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Kései méltatás

  UNGVÁRY Rudolf – ORBÁN Éva Osztályozás és információkeresés : kommentált szöveggyűjtemény / Ungváry Rudolf, Orbán Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2001. – 2 db ; 24 cm ISBN 963 200 424 8 1.köt., … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Legyél te is … avagy mi fán terem az információs társadalom?

SEBESTYÉN György Légy az információs társadalom polgára! / Sebestyén György. – Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2002. – 366 p. ISBN 963 559 8 Az ember lényegesen lassabban változik, mint környezete. A több ezer éves írásokból ugyanazok az emberi érzések, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Németh László univerzuma. „Üzenet az emberiséghez”

 Németh László munkásságáról jelent meg a közelmúltban egy CD-ROM „Üzenet az emberiséghez” címmel a Helio-Biblos Kht. gondozásában. A CD paraméterei Szerkesztő: Erdélyi Erzsébet, Hajas Magdolna, Nobel Iván Lektor:     Füzi László HTML szerkesztő: Sándor Tibor Grafika:     Ilovszky Béla Helio-Biblos Kht. Felelős … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!