2002. 1-2. szám kategória bejegyzései

Abstracts

The state, aims and vision of the future of Hungarian church libraries GÁBORJÁNI SZABÓ Botond The group of libraries maintained by various churches consists of institutions with very different state and features from the professional point of view. Their aim … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe GÁBORJÁNI SZABÓ Botond Az egyházi fenntartás alá tartozó könyvtárak szakmai szempontból egymástól eltérő helyzetű és jellegű intézményekből állnak. Feladatuk egy adott területi egység oktatási, tudományos, információs bázisának szolgáltatása. Közös vonásuk – az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe

Az egyházi könyvtárak típusai, helyzete és értékei1 Az „egyházi könyvtárak” elnevezés csupán a fenntartó jogállását fejezi ki, szakmai szempontból eltérő helyzetű és jellegű intézményekre utal. Az elnevezés tehát egészen általános, önmagában ugyanolyan keveset árul el, mintha egy felsőoktatási tanszéki könyvtárról … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A német katalogizálási hagyományok a magyar könyvtártanokban

A XVIII–XIX. század fordulójától kezdődően (hazánkban kissé megkésve, inkább talán a XIX. század derekától) a könyvtárosság önálló hivatássá válása – tehát a legkülönfélébb szaktudományokat művelő tudós emberek mellékes szinekúra elfoglaltságából „főfoglalkozás”-sá alakulása – szükségszerűen magával hozta azon ismeretkör körülhatárolását, valamint … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Tükörkép – remélhetőleg nem homályos – a webkat.hu fejlesztés utáni változatáról

A tanulmány 120 Szegeden tanuló  egyetemista és főiskolás véleményének felhasználásával készült 2001 decemberében. A felmérést a szerző azóta újabb hallgatók bevonásával folytatta, de a kép jelentősen nem változott. A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ on-line katalógusa – a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Minőségszemlélet egy orvosi könyvtárban

Bevezetés Hazánkban az egészségügy régóta nehéz helyzetben lévő ágazat. Kedvezőtlen társadalmi jelenségek hatására gyökeresen átalakult a gazdasági helyzet. A korlátozó gazdasági intézkedések következtében csökkentek a pénzügyi források. Az egészségügy könyvtáraival együtt évek óta küszködik az életben maradásért. Az orvostudomány a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárhasználók és a közkönyvtárak

1999 novemberében a holland Külügyminisztérium a „Társadalmi átalakulás Közép-és Kelet-Európában” c. programja részeként a Biblioservice Gelderland pályázatot készített a közkönyvtárak használatára irányuló országos szintű felmérésre. A felmérés kiterjedt a használat mértékére, jellegére, intenzitására és minőségére. A használat mértékét statisztikai adatok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok a könyv- és könyvtári kultúra két évszázadáról

Az alábbi esszé a közelmúltban megjelent Egyetemes Könyv- és Könyvtártörténet 19-20.század c. szöveggyűjtemény bevezetője. A szöveggyűjtemény részletes válogatást ad az utóbbi 200 év jellemzőnek ítélt könyv- és könyvtártörténeti írásaiból, nyomon követve a könyv formaváltozásait, a technikai háttér fejlődését a könyvtárak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A fejlődő országok haladásának útja globális könyvtárakkal „kikövezett”…

„A specialisták által összegyűjtött információtömeget … át kell gyúrni, az esszenciát ki kell vonni belőlük úgy, hogy semmi érték veszendőbe ne menjen, s mégis alkalmas legyen az átfogó szintézisre. A laboratóriumi munkapadnál görnyedő specialisták és az elképzelhetetlen elképzelésére törő szintézisalkotó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Az IFLA – közelről: az Időszaki Kiadványok Szekció az IFLA szervezetében

Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának emlékülésén 2002. március 21-én, melyen a szekció fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. A szakmai program keretében az IFLA 2001. évi bostoni konferenciáján részt vett kollégáink (Gazdag Tiborné, Dippold Péter és Haraszti Pálné) számoltak be … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Gallica – digitalizálási program a Francia Nemzeti Könyvtárban

„Mi célt is szolgálna mindez a technikai felkészültség, ha nem tenné számunkra lehetővé a történelem, az irodalom vagy bármely tudomány jobb megismerését?” (Jean-Pierre Angrémy)1 A Gallica program előzményei 1988. július 14-én a híresen kultúrált és olvasott Francois Mitterand elnök ünnepi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Olasz lépések a tárgyi feltárás új módja felé

Szemle A szemletanulmány a Bollettino AIB. 2001. (vol. 44.) 3. számának következő írásai alapján készült: LUCARELLI, Anna: La Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il rinnovamento dell’indicizzazione per soggetto; ROLLE, Massimo: Per un nuovo modello di linguaggio documentario; BUIZZA, Pino … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Információs és digitális írástudás: a fogalmak áttekintése

Daniel Bawden: Information and digital literacies: a review of concepts (Journal of Documentation. vol. 57, no. 2, March 2001, 218-259.) tanulmányát Koltay Tibor ismerteti A szakirodalomban (mindenekelőtt a könyvtári szakirodalomban) számos, az információs írástudással kapcsolatos kifejezéssel találkozunk. Ilyenek: az információs … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!