1997. 3. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Collection and users of the national library of sociology: Stock analysis and user survey at the Metropolitan Ervin Szabó Library Introductory remarks KARBACH Erika (pp. 425-426)

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Sammlung und Benutzer der soziologischen Literatur in der zentralen Fachbibliothek für Soziologie. Bestandsanalysierung und Benutzerbefragung in der zentralen Bibliothek der Haupstädtischen Ervin Szabó Bibliothek. Einleitung KARBACH Erika (pp. 425-426)

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Állományelemzés és a használói szokások vizsgálata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában

Köztudomású, hogy a FSZEK központi könyvtára a szociológia területén országos feladatokat lát el. Az azonban még szakmai körökben is csak kevesekben merül fel, hogy ezt a feladatát – mint a Budapest főváros önkormányzata által fenntartott – közkönyvtár látja el, s … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az idegen nyelvű szociológiai szakirodalom megléte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

1995 őszén a Tankönyv és Felsőoktatási Könyvtárak Fejlesztési {TFKF) program keretében 12 egyetemi és 3 országos tudományos könyvtárban került sor egy központilag szervezett és irányított állományértékelésre. A vizsgálat célja az volt, hogy néhány tudományterületen számot adjon a felsőfokú oktatáshoz szükséges … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Külföldi szociológiai magfolyóiratok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban – országos kitekintéssel

1995 folyamán, amikor a FEFA program keretében, az MKM megbízására a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai dokumentációs osztályán összeállítottuk a szociológiai magirodalom listáját, értelemszerűen foglalkoztunk a folyóiratokkal is. Az MKM célja olyan állományelemzés volt, amely tükrözte volna az egyes felsőoktatási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A FSZEK szociológiai állományának használatáról és használóiról

„Ma Magyarországon egyre nagyobb szerepet kap a szociológiai kutatómunka, nő a publikációk száma.” – írták kollégáink 1972-ben, az akkor induló Szociológiai lnformáció c. bibliográfia előszavában. Most csak ismételni tudjuk az előbbi mondatot. Az első kötet 1704 bibliográfiai tételt regisztrált. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárak szerepváltása (1985-1996)

A `80-as `90-es években a kelet-közép európai országokban bekövetkezett fordulat a kulturális termelés és fogyasztás folyamataiban jelentős változást eredményezett és ezzel párhuzamosan a kultúra közvetítésében is. Kutatásunk a könyvtermést, lapkiadást, a könyvkiadók egy részének szervezetszociológia i elemzését végezte el OTKA … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az ún. „Máté-effektus” az olvasás- és könyvtárszociológiában

„Aki szegény, az a legszegényebb…” (József Attila) Az Újszövetségi Szentírásban, Máté apostol evangéliumában szerepel a meglehetősen jól ismert példabeszéd a szolgáinak talentumokat osztó, majd elszámoltató Gazdáról. Maga a történet is nagyon érdekes és tanulságos (ez az a szentírási hely, amely … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Modernizáció: globalizáció, amerikanizáció? Változási tendenciák a hazai olvasási és könyvtárhasználati szokásokban

A társadalmi háttér 1989-90 Magyarország számára is – az egész Kelet-Közép-Európával együtt – döntő esélyt jelentett: ismét bekapcsolódhattunk a világméretű modernizációs tendenciá kba. Véget ért egy voluntarista ideológia egyeduralma, s ennek nyomán gyors és radikális változások követ­keztek be politikai rendszerünkben; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében*

Egyetlen kutató számára az egyes korokra vonatkozó valamennyi történeti jellegű kutatás eredményének ismerete elképzelhetetlen egy olyan ország vagy terület, nép vagy nemzeti kultúra esetében, ahol az ókortól kezdődően a források nagy bősége a történeti múlt részletes ismeretét teszi lehetővé. Különösen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!