Tartalom – 2012. 3. szám

Abstracts   433
Rezümék

TANULMÁNYOK

TÓTH Gyula: A megyei –járási könyvtári hálózatok kialakítása. 2. rész    437
TÓTH Máté: Könyvtárbuszos szolgáltatások hasznosulásának elemzése   463
KOLTAY Tibor: Tér, hely, könyvtár   495
GEREBEN Ferenc: Hagyományos és/vagy digitális olvasás? Egy interjús vizsgálat ered-ményeiből   503

MÚLTUNKBÓL

POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Tudomány vagy gyakorlat? Korabeli könyvtárszakmai gondolatok Kovács Máté és Mátrai László párhuzamos életrajz-vázlata kapcsán   525

KITEKINTÉS

SONNEVEND Péter: Közkönyvtár a bolsevik proletárdiktatúra szolgálatában (1918–1928)   549
ANDRESEN, Leif – BRINK, Helle: Dokumentumszolgáltatás Dániában (Töm. Viszocsekné Péteri Éva)   569
WALSH, Andrew.: A fizikai és az elektronikus könyvtár eltűnő határai. „Helytudatos” technológiák, QR-kódok és
RFID-címkék  (Töm.: Mohor Jenő)
  579

KÖNYVSZEMLE

Itt az RMNy negyedik kötete!
Régi magyarországi nyomtatványok 1656–1670. 4. köt.  Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter és P. Vásárhelyi
Judit (Ism.: Bánfi Szilvia)
  585
Egy fontos és egyenetlen könyv a 21. század könyvtárügyéről
Libraries in the early 21st century. vol.1. An international perspective. Ed. Ravindra N. Sharma. (Ism.: Koltay Tibor)
  588
A sikeres információs tanácsadóvá válás útja
WORMELL, Irene – OLESEN, Annie Joan – MIKULÁS Gábor: Information consulting. Guide to good practice.
(Ism.: Lengyelné Molnár Tünde)
  590

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)

Kategória: 2012. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!