Tartalom – 2018/4

Rezümék – 2018/4

Abstracts       503

TANULMÁNYOK
HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai       507

TÓSZEGI Zsuzsanna: Megújul a húszéves Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatási rendszere        526

JÁVORKA Brigitta: Könyvtárosok helyzete, társadalomban betöltött szerepe. A könyvtáros szakma szociológiai, demográfiai összetétele 2018-ban        536

TÓTH Máté: Meseolvasás és olvasóvá válás        549

MűHELY
DUDÁS Anikó: „Új rendszerhez új zsargont!” A nemzetközi katalogizálási alapelvek terminológiai és fordítási kérdéseihez         558

DANCS Szabolcs: Dudás Anikó „Új rendszerhez új zsargont!” című írása mögé       564

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: A hagyományos és az elektronikus képzési formák minőségirányítási kérdései       565

MÚLTUNKBÓL
JÓNÁS Károly: Interjú egykori neves könyvtárosokkal        573

JÓNÁS Károly: Kilencven éve született az Országgyűlési Könyvtár egykori főigazgatója, Száva-Kováts Endre (1928–2017)      588

FÜZÉKI ISTVÁN EMLÉKÉREM 2018
POGÁNY György: Dörnyei Sándor laudációja        596

KITEKINTÉS
SONNEVEND Péter: Töprengő jegyzetek az e-olvasásról, az EU-munkacsoport anyagainak böngészése kapcsán       599

NÉMETH Márton: Szakma, oktatás, kutatás: könyvtár- és információtudomány az erős könyvtáros szakmáért.
Oktatás és kutatás a svéd könyvtári stratégiai keretek között .
       605

KÖNYVSZEMLE
Magyar irodalom a világhálón
Kerekes Pál – Kiszl Péter:
Magyar irodalom a világhálón. Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények (Ism.: Lencsés Ákos      613

Gyermekrajzok az első világháborúról
„Gyermekvilágháború”. 1914–1918. rajzokban.
Szerk. Bogdán Melinda, Eger, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2017. 94 p. (Ism.: Pogány György)      616

A Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet új bibliográfiai kötetei
Gazda István: 
Száz év a pesti könyvkereskedelem és szakkönyvkiadás történetéből 1748-1848 + A Magyar Tudós Társaság által kiadott könyvek és folyóiratok 1831-1848 (Ism.: Pogány György)          619

NEKROLÓG
Koltay Klára (1957 – 2018) (Virágos Márta        622

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány         623

Könyvtár- és tájékoztatásügy        625

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       634

Munkafolyamatok és szolgáltatások       641

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       649

Vezetés, irányítás        654

Felhasználók és használat         657

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       662

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület        665

Kapcsolódó területek       671

Kategória: 2018. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!