2018. 4. szám kategória bejegyzései

Tartalom – 2018/4

Rezümék – 2018/4 Abstracts       503 TANULMÁNYOK HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai       507 TÓSZEGI Zsuzsanna: Megújul a húszéves Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatási rendszere        526 JÁVORKA Brigitta: Könyvtárosok helyzete, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2018/4

Tanulmányok Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai HORVÁTH Zoltánné A  tanulmány 2. részében a mesterséges intelligencia-alkalmazásokra vonatkozó előrejelzésekről, a tudásreprezentációra épülő szakértői rendszerekről, a keresési folyamatok átalakulásáról esik szó.  A szemantikai adatfeldolgozás, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstract – 4/2018

STUDIES Semantic webs and artificial intelligence. Part 2: Interrelations of libraries and artificial intelligence HORVÁTH Zoltánné Part 2 of this study deals with forecasts on artificial intelligence (AI) applications, expert systems based on knowledge representation, and transformation of search processes. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia

2. rész1: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai A könyvtárak a digitális transzformáció során a tartalmak létrehozásával, közzétételével, gondozásával, adat- és információmenedzsment–tevékenységgel, keresőnyelvek gondozásával és szabályozásával, linked data és a szemantikai hálózati adatmátrixok építésével megteremtették és támogatják a mesterséges … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Megújul a húszéves Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatási rendszere

Hazánk több éven át tartó ünnepségsorozattal emlékezett a magyar államalapítás ezredik évfordulójára. A millenniumi rendezvények között kiemelkedtek az 1848-as forradalom 150. évfordulójáról szóló megemlékezések, amelyekhez többek között egy különleges, jövőbemutató program, a Digitális Halhatatlanok Társaságának megalapítása is kapcsolódott.

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtárosok helyzete, társadalomban betöltött szerepe

A könyvtáros szakma szociológiai, demográfiai összetétele 2018-ban Bevezetés Fluktuáció. Elöregedő szakma. Minimálbérért dolgozó diplomások. Mindenhol csak nők. –  Vajon mi van ténylegesen e sztereotípiák mögött? Valóban ez jellemző ránk, könyvtárosokra? 2018. május 4-e és 18-a között lehetett kitölteni  a Könyvtári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Meseolvasás és olvasóvá válás

Bevezetés „Esti mesével bejutni az egyetemre” – ezzel a szlogennel mutatta be a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati projekt keretében végzett felmérés meseolvasás és olvasóvá válás összefüggéseiről szóló adatait a nagyközönségnek, és ezzel hívta … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

„Új rendszerhez új zsargont!”

A nemzetközi katalogizálási alapelvek terminológiai és fordítási kérdéseihez Egy-egy szakterület fejlődése, dinamikája természetszerűleg hatást gyakorol annak szaknyelvére, és fordítva: a szaknyelv szókincsének változása az előtérbe kerülő problémaköröket, a tartalmi hangsúlyokat és a terület határainak mintázatait is kirajzolják. A nemzetközi katalogizálási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Dudás Anikó „Új rendszerhez új zsargont!” című írása mögé

Az új könyvtári/katalogizálási terminológia kapcsán folytatott szellemi birkózáshoz azzal az intellektuális felvértezettséggel lehet vagy szabadna csak nekiveselkedni, amely lehetővé teszi, hogy világosan átlássuk nem pusztán a korszerű technológiák elméleti alapjait, hanem egyszersmind azt is, hogy a hozott újszerű megközelítések miként … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A hagyományos és az elektronikus képzési formák minőségirányítási kérdései

Bevezető Az oktatás minősége és eredményessége fontos kérdése a felnőttképzésnek. Az utóbbi években tanúi lehettünk az oktatással kapcsolatos fogalmak jelentés változásának, tartalmi gazdagodásának. Az online oktatás eredményességével és minőségével kapcsolatos aggodalmak egyik hatása az volt, hogy megnőtt a szakmai és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Interjú egykori neves könyvtárosokkal

A Könyvtári Figyelőnek mindig fontos törekvése volt, hogy megörökítse a közelebbi és a távolabbi múlt jelentős könyvtáros személyiségeinek tevékenységét. Ezúttal először egy korábbi pályázat kapcsán készült összeállítást közlünk, melyben Jónás Károly öt könyvtárossal (Balázs Sándorral, Györe Pállal, Lakatos Évával, Lukács … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Kilencven éve született az Országgyűlési Könyvtár egykori főigazgatója, Száva-Kováts Endre (1928–2017)

Családi és iskolai háttér Száva-Kováts Endre (SZ-K. E.) volt könyvtári főigazgató 2017-ben hunyt el, idén lett volna 90 éves. Az évfordulóhoz kapcsolódva röviden áttekintjük életpályáját és a Parlamenti Könyvtár vezetői székében töltött ötéves tevékenységét.

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Füzéki István Emlékérem 2018

Dörnyei Sándor laudációja* A könyvtáros hivatás lényegét, jellemzőit sokan sokféleképpen kísérelték meg definiálni. Egyik, már-már klasszikusnak mondható meghatározás szerint a könyvtárosság egyfajta megőrző és közvetítő tevékenység a jelenben a múlt értékei és a jövő lehetőségei között. Vagyis eszerint egyfajta értékőrző … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Töprengő jegyzetek az e-olvasásról, az EU-munkacsoport anyagainak böngészése kapcsán

Bevezetés és körültekintés Minden valószínűség szerint az olvasás – ezzel a tudásátadás, az emberi kommunikáció, továbbá ehhez kapcsolódóan érzelmi-értelmi világunk gazdagodása – szinte legfontosabb átalakulása elején vagyunk.1 Más szóval: évszázados kihatású paradigmaváltás kezdődött.

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Szakma, oktatás, kutatás: könyvtár- és információtudomány az erős könyvtáros szakmáért

Oktatás és kutatás svéd könyvtári stratégiai keretek között Svédországban új könyvtári stratégia előkészítése zajlik: ennek céljából külön szervezeti egységet hoztak létre a Svéd Nemzeti Könyvtár (Királyi Könyvtár) szervezeti keretein belül. A munkálatokat széles társadalmi konzultáció övezi. Létrehoztak egy blogportált (https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/), … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Magyar irodalom a világhálón

KEREKES Pál – KISZL Péter Magyar irodalom a világhálón : szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények / Kerekes Pál, Kiszl Péter. – Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 132 p. ISBN 978-963-489-010-2 http://www.eltereader.hu/medi a/2018/09/Kiszl-Kerekes_Magyar IrodalomAVilaghalon_READER.pdf Kerekes Pál és Kiszl Péter többéves közös … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Gyermekrajzok az első világháborúról

„Gyermekvilágháború” : 1914–1918 rajzokban / szerk. Bogdán Melinda. – Eger : Esterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2017. – 94 p. Ebben az esztendőben fejeződnek be az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából 2014-ben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet új bibliográfiai kötetei

GAZDA István Száz év a pesti könyvkereskedelem és szakkönyvkiadás történetéből 1748–1848 : különös tekintettel a reáltudományi kiadványokra / Gazda István – Budapest : Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2017. – 234 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára ; 117.) ISBN 978-615-5365-21-8 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Nekrológ – Koltay Klára

Koltay Klára (1957. október 28 – 2018. november 11.)                                                                                                                                                                                                       ”Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek…” (Juhász Gyula: Consolatio) Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettesét a hűség és a mélységes szakmaszeretet jellemezte. Felsőfokú tanulmányait … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Referátumok

2018_4_Referatumok

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!