1995. 2. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Parallel biographies. Pál Gulyás, Ervin Szabó and the idea of the modern public library KATSÁNYI Sándor During the decade before World War I. considerable effort was devoted to the establishment of liberal, modern public librarianship in Hungary. Following English, American … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Paralelle Biographien. Pál Gulyás, Ervin Szabó und die Entfaltung des Gedankens der modernen Öffentlichen Bibliothek KATSÁNYI Sándor Im Jahrzehnt vor dem ersten Weltkrieg war es eine starke Bestrebung in Ungarn, eine liberale, moderne Public Library zu schaffen. Aufgrund britischen, amerikanischen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Párhuzamos életrajzok

Gulyás Pál, Szabó Ervin és a korszerű közkönyvtár gondolatának kibontakozása Az itt következő krónika a magyar könyvtártörténet másfél évtizedére terjed ki. Arra a másfél évtizedre, melyben a modern közkönyvtár eszméje megjelent és szakmai viták során kibontakozott. A vitázók a könyvtárügy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az európai könyvtárak hungarika anyaga

Beszámoló egy felmérés tapasztalatairól Elhangzott az OKTK szervezésében 1994. szeptember 6-7-én tartott, “Újabb fejlődési irányok a magyar gazdaságban, társadalomban és államelméletben” c. konferencián. A kérdés jelentősége, a kutatás célja Magyarország külföldi megítélésének jelentős tényezője, valamint a Magyarországra és a magyarságra … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Menedzsment az egyetemi könyvtárakban

A szerző Új módszerek az egyetemi könyvtárak irányító és szervező tevékenységében c. (Bp.1994.) doktori értekezésének egy átdolgozott fejezete. A felsőoktatási intézmények könyvtárainak alapvető érdeke, hogy a képzési struktúrákban és oktatási módszerekben bekövetkezett változásoknak megfelelően alakítsák tevékenységüket.

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárosok végzettsége

A kilencvenes évek Magyarországán végbement változások nem hagyták érintetlenül a könyvtárakat sem: a társadalmi környezet igényei megváltoztak, és megváltoztak a könyvtárosokkal szemben támasztott igények is. Mindezen változásoknak a képzésben is tükröződniük kell, a korszerű könyvtári munka korszerű könyvtárosképzést, megfelelő szakemberellátottságot … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Új kölcsönzőtér a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárában

A Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és Tájékoztatási Központ (BME KTK) előcsarnokában 1994 tavaszán vettük használatba az új kölcsönzőteret. A könyvtárépület rekonstrukciójának első ütemeként megvalósult kölcsönzőben csendben, ünnepélyes megnyitás nélkül kezdődött el a munka. Azóta azonban újra és újra olyan osztatlan … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Válasz az OSZK Fejlesztési Osztályának

Lapunk 1994. 4. számában jelent meg Bakonyi Géza írása (BAKONYI Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár. In: Könyvtári figyelő. 4.(40.)1994. 4. pp.522-535.), melyre az 1995. 1. számban reagált az OSZK Fejlesztési Osztály (OSZK Fejlesztési Osztály: A könyvtár nem ellentéte az elektronikus … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A nemzeti adatcsere formátum és az összevont adatelemek

OSZK Fejlesztési Osztály Bevezető Viszontválaszában Bakonyi Géza megismételte azt javaslatát, hogy a HUNMARC nemzeti adatcsere formátumban bizonyos adatelemeket nem a szabvány szerint elkülönítve kellene kezelni, hanem össze kellene vonni. Korábban már megírtuk (A könyvtár nem ellentéte az elektronikus könyvtárnak. Válasz … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar egyetemi doktori disszertációkban közzétett kutatási információk nemzetközi hasznosításának lehetőségei

A Műszaki Egyetemi Könyvtáros 1993.1-2. számában megjelent cikk átdolgozott változata  Információ a kutatásokról A kutatóintézetekben, egyetemeken folyó kutatások eredményeit főként a kutatásokat lezáró jelentésekben összegzik, publikálják. A kutatások nyilvántartása, a jelentések hozzáférhetővé tétele a kutatási jelentéseket gyűjtő és feltáró intézmények … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Országos információellátás könyvtári együttműködéssel

A szerző “National co-operation for national information provision” c. tanulmányát (Information Development, vol.10. no.1. March.1994. pp.29-34.) Orbán Éva fordította. Az országos forrásközponti rendszer, amelyet néhány kisebb európai ország vezetett be, megfelelő modell lehet a fejlődő országok számára is. Amikor arról … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárügy helyzete Szlovákiában

A Szlovák Nemzeti Tanács 1990. november 22-én kelt törvénye új szempontok szerint határozta meg a városi és a községi könyvtárak működését. Az 1991. január 1-jén életbe lépett törvény a városi és a községi könyvtárakat a helyi közigazgatási szervek fennhatósága alá, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A marosvásárhelyi Teleki Téka

A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár a város művelődési hagyományainak egyik leggazdagabb tárháza. Itt működik 1802 őszétől Teleki Sámuel 40 000 kötetes enciklopédikus könyvtára, itt kapott helyet az egykori Református Kollégium Nagykönyvtára, valamint a két Bolyai emlék, múzeuma is.

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtáros hivatás Magyarországon

A szerző lapunk számára készített összefoglalását Orbán Éva fordította. Mit értsünk a “hivatás” fogalma alatt? A “profession” (hivatás, szakma) kifejezés eredetileg valaminek az elismerését, kinyilvánítását jelentette, és a szerzetesi fogadalomra vonatkozott. A “profess” szóból származik, amely hitvallást, a vallásos meggyőződés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!