1995. 1. szám

Abstracts

There is no contradiction between “library” and ,electronic library”. Reply to Géza Bakonyi’s article (published in Könyvtári Figyelo, 1994. no.4.)

National Széchényi Library, Development Department

Networking is a new challange for libraries. Besides financial constraints it is also very difficult to establish adequate cooperation among libraries. Systems development specialists are familiar with their own fields and are often unaware of one another’s problems. The thoughtful study of Géza Bakonyi is debated mainly with respect to the HUNMARC data exchange format.
Tovább…

Inhaltsangaben

Die Bibliothek ist nicht das Gegenteil der elektronischen Bibliothek
Antwort auf den Beitrag von Géza Bakonyi

Nationalbibliothek Széchényi, Gruppe Entwicklung

Networking ist eine neue Herausforderung für Bibliotheken. Neben finanziellen Einschränkungen ist es auch sehr schwierig, geeignete Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken zustande zu bringen. Die Spezialisten der Systementwicklung sind in ihren Gebieten erfahren, aber sind oft nicht im klaren mit den Problemen der anderen. Die gründliche Analyse des Beitrags von Géza Bakonyi, der in der letzten Nummer der Zeitschrift Könyvtári Figyelő erschienen ist, wird durch diesen Artikel ergänzt, hauptsächlich mit Fakten über das Datenaustauschformat HUNMARC.
Tovább…

Válasz Bakonyi Gézának*

OSZK Fejlesztési Osztály
(*BAKONYI Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár? In: Könyvtári Figyelő, 4. (40.) 1994/4. pp. 522-533.)

Aki a könyvtári hálózatok kiépítéséért száll síkra, nyitott kapukat dönget. Aki ennek érdekében megfelelő ajánlások és szabványok elkészítését javasolja, még nyitottabb kapukat dönget. Aki pedig mindennek érdekében átgondolt, anyagilag megalapozott és összehangolt fejlesztési programokat igényel, mindannyiunk nevében beszél, akik a könyvtárak és a dokumentáció világában dolgozunk.
Tovább…

Gondolatok a könyvtárközi kölcsönzésről

A szaksajtóban a könyvtárközi kölcsönzés örökzöld téma. Szándékom nem egy újabb hajtás illesztése ehhez az örökzöldhöz, hanem a jelen gyakorlatának, illetve az ezt meghatározó szabályozóknak az áttekintése abból a célból, hogy az alakulófélben lévő új könyvtári jogszabályok (elsősorban a könyvtári törvény) reális, betartható, a szolgáltató könyvtár, az igénylő könyvtár és a fel használó közös teherviselésére épített követelményeket tartalmazzanak hangzatos elvek, ideák helyett.
Tovább…

45 év nem nagy idő egy könyvtár életében, de talán nem érdektelen, ha számot adunk tevékenységünkről, eredményeinkről és terveinkről, hiszen a saját könyvtárunkról, a könyvtárosok szakkönyvtáráról van szó.
Arról az országos feladatkörű hazai gyűjteményről és szaktájékoztatási központról, amely a könyvtárosnak készülő hallgató, a szakmát gyakorlatban művelő könyvtáros, a könyvtárosi ismereteket oktató tanár és az elméleti kérdéseket vizsgáló könyvtártudós számára egyaránt nyitva áll.
Tovább…

*A tanulmány az 1994. évi Körmenden rendezett vándorgyűlés megyei könyvtári híradók szerkesztőinek értekezletén elhangzott előadás átdolgozott változata.
A megyei könyvtári híradók szerkesztői utoljára 1987-ben találkoztak egymással Gárdonyban, s e tanácskozás anyagának nagyobb része megjelent a Könyvtáros 1988/2. számában.
Tovább…

A következő elemzés a MAKSZAB, A MANCI adatbázis, valamint az egyes lapszámok átolvasása alapján született, az elemzés módszere megegyezett a megyei könyvtári híradók bemutatásánál alkalmazottal.

“A régi és az új könyvtár közt főként az a különbség, hogy a régi könyvtárakat azért csinálták, hogy legyen hely, ahol a könyveket megőrzik; s ha betéved néha kutató és keres egyet: jó; de ha nem téved be egy sem: még jobb. Ma azért csinálják a könyvtárakat, hogy legyen hely, ahonnan szétszórhatják a könyveket, hogy minél többen olvassák, nevelni akarnak általuk és gyönyörűséget szerezni az embereknek. “*
“… A könyvtár ne gyámkodjék tehát. Adjon jó könyveket, adjon új könyveket és adjon az élet kérdéseire minden szempontból megfelelő könyveket. S ha ezenkívül újságokat és folyóiratokat is tart, nyitva van mindennap és pedig este, a gyermekekkel is törődik és ami fő: anyagát folyton fölfrissíti, — akkor nyilvános könyvtár lesz valóban, public library. “**
Tovább…

Fészek nélkül

Esettanulmány

1994 tavaszán a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) a lakótelepeken működő kettős funkciójú iskolai könyvtárait a költségvetés szűkössége miatt átadta az iskoláknak. Ez az esettanulmány az így kialakult helyzetet mutatja be.
Tovább…

Még egyszer…

Sokan és sokféle szempontból mondták már el véleményüket a – ma már azt hiszem, bevallhatjuk – szakmai berkekben nagy port kavart, debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1989/90-es tanévben indult informatikus-könyvtáros képzésről. Azóta eltelt több mint öt év, az első évfolyam (melynek magam is tagja voltam) minden hallgatója sikeresen befejezte egyetemi tanulmányait ezen a szakon. Az egyetem vezetése örömmel nyugtázta ezt a tényt, mert ezzel az oly nehezen beinduló képzés biztos alapokra került.
Tovább…

“A könyvtárosképzés helyzete és fejlődési irányai Magyarországon” címmel 1994. október 25-26-án Debrecenben megrendezett szakmai konferencián elhangzottak alapján – az ott jóváhagyott tematika figyelembevételével – a hazai szakképzés továbbfejlesztése érdekében a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg.
Tovább…

Száz esztendő emlékezésre méltó időszak egy intézmény életében, még akkor is, ha működését két világégés, dermesztő hidegháborús évek, s a politika hosszabb-rövidebb periódusokra, hullámvölgybe kényszerítette. Ez jutott osztályrészéül a Római Magyar Akadémiának, amelynek hányatott sorsú könyvgyűjteményét vizsgáljuk a következőkben – a hozzáférhető források segítségével.
Tovább…

(Consortium of European Research Libraries, CERL)

A LIBER 1994 júliusában, Göttingenben tartott éves konferenciáján elhangzott előadást, melynek eredeti címe “The Consortium of European Research Libraries (CERL)”, W. Salgó Ágnes fordította és tömörítette.
Európa számos nagyobb tudományos könyvtárában, melyek többnyire tagjai a LIBER-nek (LIBER: Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche – Európai Tudományos Könyvtárak Egyesülete), gazdag 1830 előtti, nyomtatott könyvállomány található.
Tovább…

A Német Könyvtári Intézetet (a továbbiakban DBI)1978. október 1-én alapították azzal a céllal, hogy könyvtári szolgáltatásokat nyújtson és kutatásokat végezzen a könyvtárügy területén.
Tovább…

Könyvtár- és információtudomány: két paradigma

A könyvtár- és információtudomány (a továbbiakban: KIT) két paradigmája közül az első, a könyvtárra mint társadalmi intézményre összpontosít, a második az információáramlásra mint az emberi kommunikáció rendszerére.
Tovább…

Kulturális lehetőségek a New Yorki közkönyvtárban

Az elmúlt időben, New York-i “száműzetésem” alatt alkalmam volt, 10 éves szünet után újra, könyvtári kérdésekkel foglalkozni. Mint egykori könyvtáros, jelenleg pedig érdeklődő olvasó, megkülönböztetett figyelemmel jártam végig és tanulmányoztam a “The New York Public Library”-t (NYPL). Sikerült megismernem azt a fantasztikus lehetőséget, amit ez a nagyszerű intézmény kínál a nagyváros lakóinak és dolgozóinak, tartozzanak bármilyen társadalmi csoportba.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)