2005. 1. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Unanswered questions in the training in library and information sciences BÉNYEI, Miklós The graduate training in library and information sciences is currently available at 13 training institutions in Hungary. The training is offered both in full-time and part-time mode and … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Nyitott kérdések a könyvtárosképzésben BÉNYEI Miklós Magyarországon jelenleg az informatikus-könyvtáros felsőfokú szakképzés 13 képzőhelyen folyik nappali, esti, levelező és távoktatás formájában, a tanulók száma kb. 4000 fő. A képzés végén főiskolai és egyetemi oklevelet lehet szerezni. A bolognai-folyamathoz való csatlakozás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Nyitott kérdések a könyvtárosképzésben*

Nagy változások előtt áll a magyar felsőoktatás, és ennek következtében a hazai könyvtárosképzés is. Szeretnénk hinni, hogy az Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozás, az európai uniós elvárásokhoz igazított mélyreható szerkezeti és financiális reform nemcsak változást jelent, hanem remélhetően igazi korszerűsödést, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az informatikus könyvtárosképzés helyzete és tendenciái*. Veszélyek és lehetőségek

Az MKE-IKSZ mellett működő képzési-továbbképzési bizottság tagjaként az informatikus könyvtárosképzés helyzetéről, jövőbeni fejlődési elvárásairól fogok képet adni, különös tekintettel arra, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) milyen elvárásokat támaszt általában a szakok indításával szemben. Mondandómat öt pont köré csoportosítom. Először … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

100 éves a szociológia országos szakkönyvtára. Szabó Ervin szociológiai világbibliográfiájától a világhálón megjelenő szociológiai adatbázisokig

Pillanatképek az elmúlt 100 évből Az évfordulók, különösen egy 100 éves évforduló a propagandaértékén és az ilyenkor jószerint kötelező megemlékezéseken túl, mindig hordoz magában valami igazán fontosat, elgondolkodtatót is. A jelent bárki láthatja, értékelheti, de milyen volt a múlt, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Társadalomelméleti Gyűjteménye

Gyűjteményünket 1985-ben az akkor még József Attila Tudományegyetem (JATE) Bölcsészettudományi Karának néhány fiatal oktatója és hallgatója hozta létre azzal a céllal, hogy a Magyarország, valamint Közép- és Délkelet-Európa 20. századi történetét érintő társadalomelméleti, eszme- és politikatörténeti munkák, emigráns és szamizdat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az MTA Könyvtára a humán- és a társadalomtudományok szolgálatában

Megtisztelő volt a felkérés, hogy a Fővárosi Könyvtár 100 éves születésnapján a hetvennyolc évvel idősebb országos feladatkörű szakkönyvtár (és az ODR tagkönyvtára) társadalomtudományi állományának alakulásáról, mai helyzetéről és szolgáltatásairól szóljunk. Ez a számvetés, amely most nyilvánosságot kap, számunkra is tanulságokkal … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A regionális tudomány magyarországi könyvtára (MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs)

Tudománytörténeti előzmények Az 1943-ban alapított Dunántúli Tudományos Intézet létrejöttének körülményei az I. világháború utáni kelet-közép-európai politika alakulásában, valamint a magyar tudományos élet egykorú helyzetében gyökereznek. A német politika Duna-völgyi előrenyomulását tudományosan megalapozó müncheni és stuttgarti kutatóintézetekben komplex regionális tervek készültek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Magyar Tudományos Akadémia Egyesített Társadalomtudományi Könyvtára

Örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy bemutassam az egyik legfiatalabb társadalomtudományi gyűjteményt, a Magyar Tudományos Akadémia Egyesített Társadalomtudományi Könyvtárát. Könyvtárunk öt éve jött létre 3 akadémiai kutatóintézet műhelykönyvtárának összevonásával. Az elmúlt években – szakmai körökben – nem sok szó esett … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kötelespéldány-szolgáltatás és nemzeti bibliográfia. Nemzetközi kitekintés

A kötelespéldány-jogszabályok tartalma A kötelespéldány-beszolgáltatás törvényi szabályozásának célja az egyes országok nemzeti írott örökségének megőrzése és a nemzeti bibliográfiai szolgáltatások biztosítása.1 Azt szokták mondani, hogy a nemzeti bibliográfiák olyan mértékben teljesek, amennyire az ország kötelespéldány törvényei hatékonyak.2 Nem véletlen, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Offenzívában a szabad hozzáférés? Széljegyzetek egy brit alsóházi jelentés margójára

A „The United Kingdom Parliament. House of Commons. Select Committee on Science and Technology Tenth Report. 20.” July 2004. c. jelentéshez (http://www.publication.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/sctech/399/39902.htm)kapcsolódó véleményeket Koltay Tibor ismerteti. Mindezidáig talán nem minden alapot nélkülözve gondolhattuk, hogy a szabad hozzáférés egyik akadálya a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Megjegyzések az antikvár könyvkereskedés 19. és 20. századi történetéhez

Bernard M. Rosenthal előadásának (2001. szeptember 25. Lyon) olasz nyelvű változatát (Aspetti del commercio librario antiquario in Europa e negli Stati Uniti nel XIX e XX secolo. In: Accademie e Bibliotheche d’Italia, 70.a. 2002. 3-4. no. 55-63.p.) Mohor Jenő tömörítette. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Önkormányzati könyvtárpolitika Olaszországban. Szakirodalmi szemle

A dokumentum Az olasz tartományi és megyei elnökök konferenciája, az olaszországi községek országos egyesülete és az olasz megyék uniója 2003 októberében egyezményt fogadott el az önkormányzatok könyvtárpolitikájának fő vonalairól, melyet a 2003 novemberében tartott IV. országos könyvtári konferencián is bemutattak. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A feladatra készülni kell

A feladatra készülni kell: a cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár / szerk. Nagy Attila; Péterfi Rita. – Bp.: Országos Széchenyi Könyvtár; Gondolat K., 2004. – 244 p. – (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163) ISBN 963 200 486 8

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Repertórium a régi magyarországi nyomdák tipográfiai készletéről

V. ECSEDY Judit A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473-1600 / V. Ecsedy Judit. – Bp.: Balassi K.; Országos Széchenyi Könyvtár, 2004. – 640 p. – (Hungaria typographica: 1.; ISSN 1785-7201) ISBN 963 506 583 3 A magyarországi művelődéstörténet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Egy figyelemre méltó sorozat indulása. A könyves szakképzés füzetei

  Indul a NAGY KÖNYV médiakampánya. Csinnadratta, vetélkedő, show-műsor. Könyvtárosok és könyvesek csapatokat szerveznek, kampányolnak, szavazatokat gyűjtenek … most történetesen egy tárgy körül forog majd a villódzó ringlispil. Majd kiderül a végén, hogy melyik könyv a legnépszerűbb, a legeladhatóbb. Hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A mezőgazdasági tájékoztatás ünnepe. Hasznos könyv egy fontos jubileumról

Ötven év a magyar agrárágazat információellátásának szolgálatában: az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ története 1952-2002 / OmgK jubileumi emlékbizottság. – Bp. [Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ], 2002. 104 p. ISBN 963 9061 05 0

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!