Tartalom – 2018/Különszám

Tartalmi összefoglalók         5
Contents         8
Giczi András: Bevezető a különszám elé         9

TANULMÁNYOK
JÓNA László: Közterek és közösségek  A hordozható olvasóterem         13
KOVÁCSNÉ KORENY Ágnes: A könyvtár szerepe és lehetőségei a közösségi jól-létben         20
KERTÉSZ Zoltán: Alkotó használók – tudásmegosztás és kreatív „piszkos” terek a könyvtárban         27
ISTÓK Anna: Szeretetmárka építése elkötelezett olvasókkal         37
CZÉKMÁNY Anna: A kultúra interaktív fogyasztói. Hogyan vonjuk be látogatóinkat a szolgáltatás folyamatába?         51
NAGY Andor: Digitális tartalmak egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. A Cselekvő Közösségek Wiki         57

KITEKINTÉS
VIRÁGOS Márta: A jövő könyvtári terei          63

KÖNYVSZEMLE
Olvasótermekből tanulóterek: a könyvtárak mint az informális tanulás színterei
Better library and learning space. Projects, trends and ideas.
Ed. by Les Watson, London, Facet, 2013. 278 p.
(Ism.: SZABÓ Piroska)         79

Kategória: 2018. különszám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!