1996. 4. szám kategória bejegyzései

Abstracts

An outline of the history of Hungarian library journals. Part 1. (1876-1946) POGÁNY György The article surveys technical literature from the point of view of librarianship and library policy. Part 1. covers the period between 1876, the issue of Magyar … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsgaben

  Kurze Geschichte der ungarischen bibliothekarischen Fachpresse. Teil 1 POGÁNY György Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Geschichte der Fachpresse von 1876 (dem Erscheinungsjahr der Zeitschrift „Magyar Könyvszemle”) bis 1946, aus dem Gesichtspunkt des Bibliothekswesens und der Bibliothekspolitik. Es … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története 1. rész

  Bevezetés Jelen írás a hazai könyvtári szaksajtó történetét kívánja vázlatosan bemutatni. A „vázlatos” jelző kettős megszorítást jelent. A szaksajtó múltjának feltárása elsősorban tudománytörténetírás, a szakirodalom zömmel – ha nem is kizárólagosan a folyóiratokban jelent (és jelenik) meg, így a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

25 éves a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja

  Szerény évfordulóhoz érkezett a Könyvtártudományi Szakkönyvtár: negyedszázada indítottuk a Hungarian Library and lnformation Science Abstracts című referáló lapot, amelynek célja a külföldi könyvtárosok, partnerintézmények tájékoztatása a magyar könyvtárügyről, a magyar szakirodalom válogatott, angol nyelvű referátumainak közreadásával. Az 1959-ben megalakult … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar könyvtártudományi folyóiratok a könyvtár- és információtudományi adatbázisokban*

 Amikor lehetőségem van egy adatbázis használatára, gyakran elfog a kíváncsiság, hogy megnézzem, mit találok benne országunkról vagy országunk nyelvén, jelen esetben Magyarországról és magyarul, illetve szakmánkkal kapcsolatosan. Így amikor tanszékünk, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyvtár-informatikai Tanszéke egyéb SilverPlatter … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szervezetfejlesztési lehetőségek a megyei könyvtárakban

  Magyarországon – hasonlóan más, kelet-közép-európai, szovjet érdekkörbe tartozó országokhoz – az ötvenes évek első felében alakult ki a lakóhelyi nyilvános könyvtárak szervezeti rendszere és a könyvtárakon belüli munkaszervezeti séma, amely kisebb-nagyobb korrekciókkal, lényegi változások nélkül túlélte a teljes korszakot. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A Pécsi Egyetemi Könyvtár stratégiai terve

  Könyvtár és stratégia   Egy intézmény kétféle helyzetben veheti komolyan a követendő út meghatározásának feladatát. Szerencsésebben akkor, ha tényleges fejlődésre készülhet. A másik – nem csekélyebb mértékben – kényszeres helyzet akkor adódik, ha ellenkező tendenciák veszélyeztetnek: ha a környező … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!