2006. 4. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Experts or computers? Trends in the changes of library using habits NAGY Attila Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 16 (52) 2006. no. 4. The study follows up on the preliminary report published in the Könyvtári Figyelo (Libraries, computers, reading. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szakemberek helyett gépek?

(Változási tendenciák a könyvtárhasználati szokásokban) 1. A könyvbeszerzés forrásai Amint arra már előző írásunkban (Nagy – Péterfi 2006) ugyancsak kifejezetten törekedtünk, most sem egyszerűen egy „pillanatfelvétel részleteit nagyítjuk majd ki”, de sokkal inkább az egyébként is tapasztalt társadalmi átalakulások sorával … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárhasználati szokások alakulása a számítógép- és az internethasználat tükrében

1. Bevezetés Jelen tanulmányban a számítógép- és az inter-nethasználat könyvtári vonatkozásait térképezzük fel. Kutatásunk során lehetőségünk nyílt arra, hogy a szorosan vett könyvtári kérdéseket az új technológiai eszközökre vonatkozó kérdésekkel vessük össze, mivel kérdéseink egy úgy nevezett omnibusz1 kérdőívben jelentek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális könyvtári témák a könyvtárosképzésben: A képzés Jászberényben és Szombathelyen

Elődeink üzenik … Bevezetés A hálózatok és a digitális technológia elért már egy bizonyos érettséget, ami lehetővé teszi digitális könyvtárak létrehozását. Mindez a képzés számára lehetőségeket és problémákat is magával hoz.1 Ahogy arra a könyvtárosképzés jövőjét illetően Pálvölgyi Mihály 2000-ben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Hazai könyvtártudományi kézikönyvek: Szöveggyűjtemény

Néhány éve teljessé vált a Könyvtárosok kézikönyve című öt kötetes – minden ízében modern felfogású – sorozat, melyet az Osiris Kiadóval együttműködve Horváth Tibor és Papp István szerkesztett. Az 1999-ben napvilágot látott első kötet előszavában a szerkesztők a közvetlen elődre … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

„… a káros sajtóterméknek a terjesztését megakadályozhassam.”

„ A barbár lélek hatalmat lát a betűben […] előnyt, propagandát,  fegyvert, egyszóval hatalmat.[…]A Könyvben is az erőt tiszteli, a hatalmat, a harc fegyverét, a propaganda eszközét, és nem célját.” Babits Mihály1 A könyvtári zártság gyakorlata a negyvenes évek második … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Merre tovább, katalógus?

A nemzetközi szakmai közéletet ma is borzolja az a cikksorozat, amely a könyvtári katalógusok jövőbeli szerepéről szól. Bár a felvetések a jelenlegi stádiumban inkább elméleti jellegűek – mint általában a jövővel foglalkozó diskurzusok –, de néhány, a jelenben is megfogható … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az autorizálás (authority control) az információszervezés és -hozzáférés feladatkörében – definiálás és nemzetközi tapasztalatok

Authority control in organizing and accessing information: definition and international experience / guest editors Arlene G. Taylor, Barbara B. Tillett with the assistance of  Mauro Guerrini, Murtha Baca = Cataloging & Classification  Quarterly. Part 1, Vol. 38 no. 3–4 (2004).  … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tématérkép (Topic Map) alkalmazások az interneten 2. rész*

Az internetre tekinthetünk úgy is, mint egy nagy könyvtárra. Ezen a hálózaton azonban az olvasóterem világméreteket ölt és minden rákapcsolódott személy nemcsak használhatja az itt őrzött dokumentumokat, hanem maga is elhelyezheti saját szellemi termékeit, ezáltal alkotó szervezője lehet ennek a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A kutatási eredmények közzététele a könyvtári-tájékoztatási szakfolyóiratokban

SHENTON, Andrew K.: Publishing research in LIS journals címu cikkét (Education for Information. 23. vol. 2005. 3. no. 141-163.p.) Koltay Tibor tömörítette Miért publikáljunk? A publikálásra többféle okból érezhetünk késztetést. A szaksajtó cikkeit olvasva sokan érezhetik úgy, hogy hasonló cikkeket … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Középkori szláv kéziratok elektronikus feldolgozása a Bolgár Tudományos Akadémián: a „Repertorium“ projekt

Bevezető A középkori kéziratos források vizsgálata rengeteg tanulsággal bír mind a nyelv-, illetve irodalomtörténet, mind a filológiát, a paleográfiát segédtudományként alkalmazó történettudomány számára. A különböző kódexek, tekercsek a nyelvállapotok rögzítésén túl a szövegverziók összevetésének lehetőségével is szolgálnak, valamint – tanulmányozásuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Maros megye 1944-ig – könyvekben

FÜLÖP Mária – FERENCZ Klára Bibliografia locală retrospektivă a judeţului Mureş = Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete : autori, apariţii editorale, referinţe locale, cărti editate până în anul 1944 : szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek / Fülöp Mária, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárügy a pannon térségben

Könyvtárügy a pannon térségben : Fejezetek Pallósiné Toldi Márta kutatásaiból / [közread. a] Könyvtári Intézet. – Budapest : Könyvtári Intézet, 2005. – 162 p. ; 21 cm – (EuroTéka ; ISSN 1787-0283) ISBN 963 201 620 3

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!