Szubjektív mozaikok a Networkshop 2020 konferenciáról

A koronavírus-járvány egyik következményeként 2020 kora tavaszától a szakmai rendezvények szervezői igen súlyos kihívásokkal szembesültek. Így történt ez a Pécsen megrendezni tervezett idei Networkshop konferenciával is, melyet sem az eredeti tavaszi, sem az őszi időszakban nem lehetett biztonságosan személyes részvétellel megszervezni, így idén első alkalommal teljes mértékben a virtuális térre kellett hagyatkozni. A Hungarnet Egyesület, a programszervező Comp-Rend, valamint a Pécsi Tudományegyetem munkatársai mindent megtettek a Microsoft Teams környezetbe ültetett konferencia minél zavartalanabb lebonyolításáért. Sokféle operációsrendszer-környezetből kellett megoldani a csatlakozást a konferencia felületére, ez természetszerűleg nem mindig sikerült zökkenőmentesen a számos előzetes teszt ellenére sem. A legnagyobb nehézséget – véleményem szerint – az alapvetően egyetemi hallgatók kiszolgálására tervezett platform általános konferencia-rendszerként való ideiglenes üzemeltetése jelentette, ahol komoly jogosultságszűrést kellett a fizető résztvevők számára biztosítani. A nulladik napon sajnos éppen azt az MTMT workshopot nem sikerült megrendezni, ahol ilyen korlátozást nem is kértek a szervezők. Számos hazai és nemzetközi online eseményen vettem már részt, de korábban nem éreztem ilyen súlyos problémának a személyes részvétel, a beszélgetések, illetve az interakció hiányát. Hiába voltak a konferenciafelületen külön beszélgetőszobák, ezeknek a funkciója nem vált világossá a legtöbb résztvevő számára, s a zsúfolt program közepette szinte senki sem tévedt be oda társalogni. Érdemes lehet tehát átgondolni a közösségi jelleg erősítését, a lebonyolítás rendjének hozzáigazítását az online tér követelményeihez. Ennek érdekében fontos lenne a virtuális térben a feszes kereteken oldani.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a rendezvény szervezőinek köszönhetően a nagyszabású konferencia gördülékenyen lezajlott, a moderátorok és az előadók a program jelentős csúszása nélkül el tudták látni feladataikat. Komoly eredmény, hogy szerencsére kevés előadás maradt el az eredeti programtervekhez képest. Így idén is az elmúlt években megszokott gazdag programkínálatból válogathattunk, amely a digitális könyvtárakhoz, az e-learninghez, illetve az informatikai, fejlesztési, üzemeltetési területekhez kapcsolódott. Hogy online keretek között is nagyon sikeres lehet egy konferencia, azt a 304 résztvevő, 102 előadás, három tutoriál program jelzi. Miután a teljes konferencia idén is visszanézhető lesz a későbbiekben a Videotorium rendszerén keresztül, ezért ebben a beszámolóban inkább rövid, szubjektív benyomások lejegyzésére szorítkozom, nagyobbrészt a digitális közgyűjteményi programok, kisebb részt pedig a digitális oktatás kapcsán.

Immár második alkalommal volt lehetőségem a webarchiválásról tutoriált tartani a nulladik napon, ahol a bárki által végezhető személyes webarchiválás lehetőségeit, jelentőségét igyekeztem bemutatni. Előadásomra a szemantikus mikroformátumok webarchiválás során történő használati lehetőségeiről pedig a zárónapon került sor. Így ez a két személyes fellépés jól keretbe is foglalta számomra a rendezvényt.

A nyitó plenáris ülés talán legérdekesebb és legfontosabb pontját az adta, hogy még a hivatalos bejelentés előtt áttekintést kaphattunk a Nemzeti Digitalizálási Stratégia (NDS) főbb pontjairól Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára révén. Monostori Lászlónak, a SZTAKI igazgatójának az IPAR 4.0-ról szóló nagy ívű előadásából is igen jó összefoglaló benyomásokat szerezhettünk napjaink aktuális ipari fejlődési trendjeiről, s a jövőbe vezető irányvonalakról. Ritter Dávidnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Informatikai igazgatójának szokásos éves összegzése után Szertics Gergelynek, a Digitális Jólét Program Mesterséges Intelligencia Koalíciója szakmai vezetőjének előadása a mesterséges intelligencia mindennapi megjelenéséről is igen érdekesnek és hasznosnak bizonyult.

Az első nap délutánján került sor a szokásos digitális könyvtárszakmai workshopra, melyet idén Tószegi Zsuzsanna (ELTE KITI) és Moldován István (Országos Széchényi KönyvtárOSZK) moderáltak, Kokas Károly (Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár – SZTE EK) bevezető gondolatait követően. A vezértéma a digitalizálás helyzete volt. Sok szemszögből kaptunk áttekintést az eddig elért eredményekről és a digitalizálási munkálatok országos összehangolásának kihívásairól. Az elmúlt évtizedekben rengeteg koncepciót és nekirugaszkodást éltünk meg, de kevés felmutatható, átfogó eredménnyel rendelkezünk. Remélhetőleg az OSZK-ban kialakult infrastrukturális bázis, és az új, több intézményt is magában foglaló koordinációs keretek létrejöttével sikerül előrébb jutni a tömeges digitalizálás megvalósítása terén, illetve a Bánki Zsolt (Petőfi Irodalmi Múzeum – PIM, Digitális Bölcsészeti Központ, igazgató) által említett norvég példa meghonosításával a digitális művek szerzői jogainak kezelése, s a nyilvános szolgáltatási keretek megteremtésének kérdéseiben is.

A záró plenáris ülésen a közgyűjteményi érintettségű szekciókban lezajlott előadások mérlegét idén először Kokas Károly helyett Bánki Zsolt vonta meg. Érdekes egybeesés az első napi plenáris előadások által sugallt alaphangulattal, hogy ő is a korszakváltás, jövőbe tekintés hívószavait emelte ki. Ennek persze számos vonatkozása merült fel a rendezvény során.

Új közgyűjteményi szolgáltatások jelennek meg, amelyek közül a leghangsúlyosabbak talán a már említett webaratás, a névterek, illetve szemantikus gyűjtemények építése. Ehhez a szemantikus alapú építkezéshez nagyon szorosan kötődik a nyílt forráskódú szolgáltatásokra építő fejlesztési célkitűzések halmaza is, egyre több ötlet, kísérleti projekt jelenik meg ezen a téren közgyűjteményi keretek között is. Átalakul az adatszolgáltatás egész környezete a passzív egyedi szolgáltatások tervezésétől a szemantikus alapú hálózatos környezetek megteremtésének irányába. Egy-egy intézmény törekvései mint egy nagy egésznek a fontos építőkockái jelennek meg. Ez persze felértékeli a szakmai párbeszéd, koordináció jelentőségét is. Közben nem szabad megfeledkeznünk a tudásközvetítés új paradigmáinak megteremtéséről sem. Nem csupán szabványos módon kerülnek megosztásra a kutatási adatok, hanem azok kezelése kapcsán új együttműködésen alapuló munkamódszerek is teret nyernek. Az összegyűjtött adatokat új szolgáltatások kialakításába is transzformálni kell, amihez a megfelelő pénzügyi háttér biztosítása is elengedhetetlen követelmény.

Jóformán teljesen új területként jelent meg a digitális bölcsészet témaköre, ezen a téren minden bizonnyal folyamatos bővülésre is számíthatunk. Persze a különféle kihívások, fejlődési lehetőségek hátterében óhatatlanul felmerült, hogy mi is lesz velünk, digitális közgyűjteményi területen dolgozókkal, egyáltalán társadalmilag meddig lehet igazán releváns a tevékenységünk? Fodor János, az ELTE Könyvtár és Információtudományi Intézetének oktatója sokat tett azért is, hogy tisztázza a könyvtár- és információtudomány és a digitális bölcsészet egymáshoz való viszonyát, a tudományos vizsgálódási nézőpontjukból fakadó különbségeket, s egymást kiegészítő jellegüket; hangsúlyosan rámutatott azokra a tevékenységekre, amelyek a kulturális örökség átörökítésével kapcsolatosak a hagyományos és a digitális térben is, társadalmi értékük nem megkérdőjelezhető, s ezt a munkát nem végzi el helyettünk más.

Még egy nézőpontot emelnék ki a jelen fejlődési tendenciái és a jövő kihívásai kapcsán, mégpedig Karácsony Györgyiét, a DEENK főigazgatójáét, aki a szervezeti kultúra erőforrásként való vizsgálatával gazdagította ezt az összképet. Rámutatott arra, hogy a munkatársak és a vezetők által vallott szervezeti értékrend a munkatársak, illetve a vezetés összetételének átalakulásával időbelileg folyamatosan változik. Nagyon érdemes lenne egyedi intézményi, illetve általános könyvtári, közgyűjteményi szinten is a munkatársak, illetve vezetők által vallott szakmai attitűdkészleteket szembesíteni a stratégiai célokkal, mert így lehet igazán garantálni azt, hogy a célok megvalósítását implementálni lehessen az adott intézményi körülmények közé, kiemelve persze az intézmény, illetve szakmai szektor életét érintő főbb beavatkozási pontokat is.

Nem szabad elfeledkeznünk a digitális közgyűjtemények világa mellett a szintén dinamikusan fejlődő digitális oktatási színtérről sem. Újabb és újabb oktatási környezetek, szabványok jelennek meg, amelyek keretet adnak az egyedi intézményi tananyagfejlesztésnek. A diákok digitális írástudása megalapozásának igénye alapvető elvárás lett az oktatási rendszer iránt. Eközben a felsőoktatási intézmények versenyképességének alapvető elemévé válik az a digitális oktatási és tartalomszolgáltatási környezet, amelyet egy adott intézmény biztosítani tud. Szerencsés esetben ezen a ponton találkozik össze az egyetemi vezetés, az egyetemi könyvtár szolgáltatási portfóliója, valamint az e-learning szolgáltatások.

Elképzelhető, hogy jövőre a harmincadik, jubileumi konferenciát is virtuális formában kell majd lebonyolítani. A szakmai területeinket érintő körkép felvázolására, az aktuális szakmai eredmények bemutatására, az információtechnológiai szakmai területekkel való kapcsolat ápolására mindenképpen égető szükség van. Reméljük, hogy a Networkshop még hosszú évekig be fogja még tölteni ezt a szerepet akár a fizikai, akár a virtuális térben.

A konferencia programja

A koronavírus terjedése miatti rendkívüli helyzetre való tekintettel a HUNGARNET Egyesület a rendezvényt a regisztrált résztvevők számára online környezetben valósítja meg 2020. szeptember 2-4. között.
szept. 2.
szerda
A Terem
13.30 Sajtónyilvános megnyitóA konferencia résztvevőit köszönti:Dr. habil. Tick József, a HUNGARNET elnöke, a konferencia védnöke, és egyben
a megnyitó moderátoraDr. Gál András Levente, ITM, a DJP szakmai vezetője, a konferencia védnöke

Prof. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora, a konferencia elnöke

Prof. Dr. Medvegy Gabriella, a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja

Nyitó beszédet mond:

Dr. Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára,
a konferencia védnöke

Nyitó előadást tart:

Dr. Monostori László, a SZTAKI igazgatója, „IPAR 4.0”

Szóllás Péter főosztályvezető, EMMI Közgyűjteményi és Levéltári Főosztály

15.00 A HUNGARNET-díj átadása
szept. 2.
szerda

A Terem

B Terem

C Terem

D Terem

Plenáris Plenáris előadások
Elnök Dr. habil. Tick József
15.15 Ritter Dávid:
Hol tartunk ma?”
15.35 Szertics Gergely (DJP): „Mesterséges intelligencia a mindennapokban”
15.55-16.00 Szünet
Szekció

„Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép 2020”

mini-workshop, vita és beszélgetés

„A felsőoktatás és a köznevelés digitális transzformációja”

mini-workshop

„Research Data & Open Science”

workshop

„Hova? Tovább!”

Kutatók workshopja

Moderátor Tószegi Zsuzsanna és Moldován István Ritter Dávid Mohácsi János Uherkovich Péter
Felkért hozzászólók Előadók Előadók Előadók
16.00 Felvezető: Kokas Károly (SZTE KK) 104. Dr. Zimányi Krisztina (ELTE): Lehet másképp? Együttműködés? 83. Kacsuk Péter (SZTAKI): Az RDA (Research Data Alliance) és hazai szervezetének a HRDA-nak bemutatása 103. Szommer Katalin:  – Sárközi Réka (PTE-MIK): A geometriaoktatás informatizálása a parametrikus tervezés oktatásába integrálva
16.20 A 15-20 perces felvezető után 8-10 perces korreferátumokat tart: Bánki Zsolt (PIM), Györffy Szabolcs (OSZK), Maczelka Árpád (OSZK), Biszak Sándor (ARCANUM), Nagy Gyula (SZTE KK) 120. Misley Helga (ELTE): Távolléti oktatás kialakítását támogató mentorrendszer megvalósítása az ELTE-n – lehetséges ágazati együttműködések 6. Mohácsi János (KIFÜ): Mi az az Európai Nyílt Tudományos Együttműködés (EOSC)? 108. Biró Borbála (PTE): A keresztszalag-szakadás új műtéti eljárása 3D szövetnyomtatással
16.40 A korreferátumokhoz kapcsolódóan vitafórum, kötött időbeosztás nélkül. 83. Holl András (MTA KIK): A kutatási adatok kezelése 111. Sándor Gábor (PTE MIK): Aktív referencia alapú színkorrekciós eljárás kidolgozása
17.00 83. Micsik András (SZTAKI):  Kutatási adatok kezelésének aktualitásai
17.20 83. Karácsony Gyöngyi (DE):
Az adatkezelés aktualitásai
szept. 3.
csütörtök

A Terem

B Terem

C Terem

D Terem

Szekció 3. 5. 4.
Elnök Bánki Zsolt Lengyelné
dr. Molnár Tünde
Nagy Miklós
9.00 22. Füzes Barnabás (PTE): A hallgatói tartozások hatékony kezelése a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban: a Neptun-Corvina kapcsolat 59. Lencsés Ákos (MTA KIK EISZ): Online szolgáltatások biztosítása a határon túli magyarság számára az EISZ-en keresztül Kósa Fehér László (KIFÜ): A puzzle darabjai, vagyis hogyan kerül vonzó szolgáltatás a felhasználóhoz?
9.20 46. Pergéné Szabó Enikő (DE): Egyetemi folyóiratok láthatósága – a Debreceni Egyetem folyóiratokat támogató programja 93. Vörösné Deák Andrea (DJP): Út a digitális jólét felé 109. Kajdi Károly (Szinva Net – HP): Informatika az űrkutatásban
9.40 2. Lendvay Miklós (OSZK): Országos Könyvtári Platform – központi könyvtári szolgáltatások együttműködő rendszere 6. Arató Balázs (PTE): Egy adatbázis születése – A saját fejlesztésű „A magyarországi szakszótárak és -lexikonok bibliográfiája” adatbázis bemutatása 65. Fazekas-Paragh Judit (DE): NI4OS Europe – Nyílt kutatási ökoszisztéma kiépítése Európában
10.00 119. Pancza János (Qulto-Monguz):Készülőben a QULTO2 platform 58. Göncziné Kapros Katalin (EKE): Digitális kompetencia átalakulása a Nemzeti alaptantervben 56. Sütő Péter (MTA KIK EISZ): Az EISZ open access szerződései keretében történő publikálási folyamatok gyakorlati tapasztalatai
10.20-10.50

szünet

szünet

szünet

szünet

A  Terem

B Terem

C Terem

D Terem

Szekció 3. 5. 4.
Elnök Nagy Gyula Kis-Tóth Lajos Rigó Ernő
10.50 62. Békésiné Bognár Noémi (OSZK KI): Könyvtárak.hu: könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál 51. Radics Krisztina (EKE): Hazai és nemzetközi trendek az olvasásnépszerűsítés terén 57. Görögh Edit – Száldobágyi Ádám (DE): Kutatási adatkezelés egyetemi környezetben
11.10 45. Farkas Richárd – Sándor Ákos (SZTE): Digitalizált tartalmaink közös keresője VuFind alapokon az SZTE Klebelsberg Könyvtárban 71. Szepesi Judit (OSZK): Tanulási
objektumok metaadatai
92. Szentkirályi-Szász Krisztina (DJP):
A digitális ökoszisztéma teljesítményének mérése, különös tekintettel a DESI indexre
11.30 4. Kokas Károly (SZTE) – Sennyey Pongrácz (SEU): Digitális ökoszisztéma a könyvtár katalógusból? Egy texasi könyvtári kísérlet és tanulságai 52. Szilágyi Mariann – Füzy Tibor (PTE): Jogi technológiák produktív használata a jogi felsőoktatásban – Jogklinka 2.0 115. Varga Gábor (MS)- Feldmann Ádám (PTE) – Kővári Bence (BME): Hiperméretű felhő a magyar kutatói gyakorlatban a biodiverzitástól a nyelvészetig
11.50 110. Bartucz Viktória (Szinva Net): IT-biztonság gyermekeink oktatásában 118. Tarcsi Ádám (ELTE): A Microsoft Teams használata a felsőoktatásban
12.10-14.00

Szünet

Szünet

Szünet

Szünet

szept. 3.
csütörtök

A Terem

B Terem

C Terem

D Terem

Szekció

3.

5.

4.

6.

Elnök Moldován István Horváth Ádám Kadlecsik József Pásztor Miklós
14.00 70. Ungváry Rudolf (OSZK): MARC21 tartalmi adatmezők használata jelentősebb nagykönyvtárakban (Egy elemzés néhány tanulsága) 98. Bajzáth Angéla (DJP): A Digitális Comenius Program 20. Belákovics Ádám – Chif Gergő – Szeberényi Imre (BME): A RECIRCLE oktatási felhőmenedzser 99. Bürger Dóra (DJP): Fintech Stratégia, azonnali fizetés
14.20 60. Maczelka Árpád (OSZK): „A közgyűjtemények a kulturális örökség őrzőiből, a kulturális örökség első számú, autentikus, forrásértékű megosztóivá váljanak” – A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia könyvtári ágazatának eredményei 97. Szalay Sándor (DJP): A köznevelési WiFi hálózatok felhasználói szempontjai 21. Geist Éva – Máhonfai Bálint – Szeberényi Imre (BME): Oktatás a felhőben 1. Rigó Ernő – Bisztray Frigyes – Ormos Pál (SZTAKI): Beszámoló a HunCERT 2019. évi eredményeiről
14.40 53. Lovász Dávid (PTE): Ötlet-tár – A munkatársi innováció keretrendszere a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont hálózatában 76. Vágvölgyi Csaba – Papp Gyula (DE): A felhasználói élmény javítása LMS rendszerekben 84. Kacsuk Péter (SZTAKI) – Varga Gábor (MS) – Farkas Zoltán (SZTAKI): Hibrid felhő koncepció MI kutatások támogatására 8. Ács György (Cisco): A kiberbűnözők nyomon követése, a rosszindulatú infrastruktúra feltárása a Cisco Umbrella segítségével
15.00 47. Csehné Kardos Zita (PTE): A MTMT2 oktatásának gyakorlata a PTE Műszaki és Informatikai Karán 17. Mátyás Melinda (Qulto-Monguz): Digitális bölcsészet a magyar szakirodalomban
15.20-15.50

Szünet

Szünet

Szünet

Szünet

szept. 3.
csütörtök

A Terem

B Terem

C Terem

D Terem

Szekció

3.

5.

4.

6.

Elnök Tószegi Zsuzsanna Hutai László Szabady Szabolcs Uherkovich Péter
15.50 3. Karácsony Gyöngyi (DE): A szervezeti kultúra mint erőforrás: egy készülő stratégia margójára 32. Maróthy Szilvia (MTA BTK): “hernyó természetedet kialúszod”: Irodalomtudományi bibliográfia 2.0 91. Farkas Attila Erik (DJP): Digitális Gyermekvédelmi Index
16.10 19. Fodor János (ELTE): A múlt újdonsága – a könyvtáros, mint rekonstruátor 49. Csernai Zoltán (EKE): Az informatikai gondolkodással kapcsolatos vélekedések az Eszterházy Károly Egyetem osztatlan informatikatanár szakos hallgatói körében 48. Racsko Réka – Kis-Tóth Lajos (EKE): A digitális oktatás irányvonalai Magyarországon 50. Hajdu Csaba – Szilágyi Zoltán – Ballagi Áron (SZE): Robotmanipulátorok Ipar 4.0 rendszerbe illesztése Robot Operating System ökoszisztémával
16.30 43. Lengyelné dr. Molnár Tünde (EKE): Nemzetközi és hazai könyvtári stratégiák összehasonlítása 96. Frész Attila (DJP): A Digitális Névjegy Rendszer lehetőségei a köznevelési intézmények digitális érettségének meghatározásában 88. Kocsis Dávid (DJP): Európai nyílt adatpolitika gyakorlati megvalósítása hazánkban 63. Koczka Ferenc (EKE): Kinek a felelőssége?
16.50 42. Fülöp Endre (Qulto-Monguz): Szemantikus katalogizálás mint digitális bölcsészet 69. Komló Csaba (EKE): Szükség van-e keretrendszerekre és szabványokra? 100. Dénes Ferenc (DJP): Iskolai, gyerek- és ifjúsági sport fejlesztésének digitális támogatása
17.10
szept. 4.
péntek

A Terem

B Terem

C  Terem

D  Terem

Szekció

3.

5.

1.

6.

Elnök Ungváry Rudolf Kovács Csaba Farkas István Springer Ferenc
9.00 55. Németh Márton (OSZK): A mikroadatok felhasználása webarchiválási környezetben 114. Nagy Róbert (EKE): A digitális pedagógiai eszközök és módszerek alkalmazásának hatása a diákok tanulási attitűdjére 26. Futó Iván (Magyary Z. Egyesület): Mesterséges intelligencia alapú érdemi ügyintézés a közigazgatásban
9.20 78. Moldován István (OSZK): Digitális gyűjtemények az oktatás szolgálatában – A Rákóczi webarchívum 74. Köpösdi Zsuzsa (DE): Hogyan támogathatjuk és facilitálhatjuk az oktatói Moodle felhasználást felsőoktatási környezetben? 64. Kacsuk Péter – Pintye István (SZTAKI): MI alkalmazások fejlesztésének támogatása az MTA Cloud-on 9. Dezső Krisztina (PTE): Az IWalk applikáció felhasználási lehetőségei az oktatásban és a helyi identitás erősítésében
9.40 33. Hubay Miklós Péter (PIM): Neked is jó, nekem is jó – a Wikidata és a PIM személynév-entitásainak összekapcsolása és adatgazdagítása 77. Gál Zoltán (DE): Kontroller vezérelt és térben szétosztott WiFi rendszer kommunikációs folyamatainak elemzése visszacsatolásos neurális hálózatok segítségével 90. Huszty Csaba (DJP): Analóg jólét a digitális jóléthez – a hatékony oktatás osztálytermi alapkövetelményei 12. Legárd Ildikó (NKE): A humán faktor szerepe a kiberbiztonság megteremtésében
10.00 38. Takács Nóra (SZTNH): Out of Commerce szabályozás – avagy a kereskedelmi forgalomban nem kapható művek visszatérése a közönséghez 95. Dietz Ferenc (DJP): Mesterséges intelligencia az oktatásban 116. Barta Péter (NOKIA): WDM alkalmazása a távközlési és informatikai rendszerek egyre több területén
10.20-10.50 szünet szünet szünet szünet

A Terem

B Terem

C Terem

D Terem

Szekció

3.

2.

1.

6.

Elnök Karácsony Gyöngyi Kongó Krisztián Gál Zoltán Seres József
10.50 82. Mohay Anikó (PIM): Hagyományos MARC alapú gyűjteménykezelő rendszerek szemantikus transzformációja 106. Zeisel Tamás (HP): HPE Felhő alapú adatközpont koncepció – A Hardware automatizálástól a Hibrid felhő megoldásokig 29. Horváth Gábor (ELTE): A hálózati infrastruktúra monitorozása az ELTE-n 36. Kadlecsik József (Wigner FK): Merre tovább Linux tűzfalak 2?
11.10 44. Szűts Zoltán (EKE): Crowdsourcinggal történő közgyűjteményi transzformáció. Az ökör súlyától a címkézés terhéig 27. Temesi Tibor (Silicon): HPC technológiák fejlődése a szélesedő felhasználási igények tükrében 30. Horváth Gábor (ELTE): A NetMon infrastruktúra-vizualizátor működése 101. Deák Veronika (NKE): Kiberbiztonsági oktatás hatékonyságának vizsgálata egy szakirányú továbbképzés keretében
11.30 85. Máray Tamás (KIFÜ): HPC kompetencia központ 89. Mácz Ákos (DJP): Milyen értéket teremt az 5G a következő évtizedben? 105. Zámbó Marcell – Faragó János (Andrews): Security Operation Centerek kihívásai a digitális transzformáció korában
11.50 61. Kiss Zoltán: A KIFÜ HPC és MI fejlesztési tervei 23. Farkas István (KIFÜ): A HBONE 2019. évi fejlesztési eredményei
12.10 15. Csillag Tamás (ISZT): ZigBee-s kísérlet eredményei 66. Mohácsi János (KIFÜ): Az európai elektronikus kutatási infrastruktúrák fejlődésének irányai a GN4-3 és más nemzetközi projektek tükrében
12.30 ZÁRÓ PLENÁRISLevezető elnök:NAGY MIKLÓSModerátorok:

PÁSZTOR MIKLÓS

BÁNKI ZSOLT

 

(Forrás: https://nws.comp-rend.hu/program/)

(Beérkezett: 2020. október 15.)

A bejegyzés kategóriája: 2020. 4. szám
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!