Hatékony információ-keresés

Hatékony információ-keresés
TÓTH Erzsébet
Hatékony információkeresés a weben : az internetes keresők lekérdezési hatékonyságának vizsgálata / Tóth Erzsébet. – Nyíregyháza, Örökségünk Könyvkiadó, 2010. 159 p.
ISBN 978-963-9694-19-4

Az Ünnepi Könyvhét nyíregyházi rendezvényei között évek óta szerepel egy olyan program, melyben könyvtáros szerzők munkáit mutatják be. Ilyen eseményre invitálta a leendő olvasókat idén is a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, hogy bemutassa a nyíregyházi főiskola fiatal tanára, Tóth Erzsébet nemrégiben megjelent könyvét.
Napjainkat el sem tudjuk már képzelni internetes keresések nélkül, miközben „…a keresést indí-tók többsége, egyes források szerint háromnegyede (!) valamilyen okból nem jut el a számára szükséges információig” – olvashatjuk a mű előszavában Pálvölgyi Mihály megjegyzését.
Jogos igényünk tehát, hogy felhasználóként hozzájussunk a releváns információhoz. Mennyire releváns az az információ, amit a keresők kínálnak – ez az, aminek tanulmányozásával a szerző foglalkozott. A mű megszületésének egyik motiválója volt az is, hogy a zömében angol nyelvű szakirodalmat megismertetesse a felsőfokú informatikus könyvtáros képzés hallgatóival. Mivel Tóth Erzsébet angol nyelvtanári diplomával is rendelkezik, így jó kezekbe kerültek a  neves szer-zők (pl. Bar-Ilan, Harter, Oppenheim, etc.) témába vágó, alapvető cikkei. 
A könyv logikusan felépített hat fejezetet tartalmaz. Rövid bevezetés után felvezeti az internetes keresők tárgykör összefüggéseit, érintve a globalizáció hatását az internetes információkeresésre, a problémakör fogalmi hálóját és a kapcsolódó kutatási területeket. A gondolatmenetet tovább fűzve megismerteti az olvasót az internetes keresők működésével, a keresőszolgáltatások előretö-résével, a weboldalak begyűjtésével és indexelésével. Kitér a találatok sorrendjére és rangsorolá-sára, a Google kereső PageRank algoritmus használatára, a felmerülő problémákra és a különböző megoldási kísérletekre. Ezeket követően a szerző a negyedik fejezetben az internetes keresők értékelési tényezőit bontja ki: a mérésre irányuló szabvány, a statisztikai módszerek alkalmazása, az elemzés problémái és a keresőszolgáltatásokon végzett statisztikai vizsgálatok, valamint a SERVQUAL minőségbiztosítási modell használata a keresők értékeléséhez c. alfejezetekben. Az elméleti megfontolásokat gyakorlati résszel kiegészítve az ötödik fejezetben   a magyar kereső-szolgáltatások keresési hatékonyságát elemzi. Így került sor az Altavizsla, a Heuréka, a az Origo-Vizsla, a Kurzor és a Góliát keresési hatékonyságának vizsgálatára, a teljesség és pontosság meg-állapítására a kiválasztott keresőkulcsok alapján. Összesen öt témakört vizsgált 2006 januárja és júniusa között. Az eredményeket diagramok segítségével mutatja be. 2008 őszén kontrolltesztet végzett, ami indokolt is volt, hiszen addigra az egyik hazai kereső megszűnt, ezért annak utódját vonta be vizsgálatába.
   Az empirikus kutatás eredményeit a 6. fejezetben összegzi a szerző. Felhívja figyelmünket arra is, hogy további tanulmányokat kell még folytatnunk ahhoz, hogy megalapozott következtetéseket hozzunk a magyar nyelvű keresők hatékonyságával kapcsolatban. Az elkövetkező vizsgálatok elősegíthetik a hazai fejlesztések eredményességét a minőségi információk elérésében. Mivel a kötetben a hazai informatikus könyvtáros képzésben oktatott egyik fontos témakörről kaptunk új szempontú összefoglalást, a mű megismerését jó szívvel ajánljuk az oktató kollégák, a hallgatók és minden informatika iránt érdeklődő olvasó figyelmébe.
Szerafinné Szabolcsi Ágnes
A kötet személyesen és utánvéttel beszerezhető a Sziget Egyetemi Könyvesboltban (4032 Debre-cen, Egyetem tér 1. tel./fax: +36 52 316 428, ill. megrendelhető: szigetkonyv@t-online.hu), vala-mint a Líra Könyváruházban (4025 Debrecen, Piac u. 57. tel.: +36 52 322 237, ill. megrendelhe-tő: debrecen@lira.hu).

A bejegyzés kategóriája: 2010. 3. szám
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!