Tartalom

ABSTRACTS
REZÜMÉK  

TANULMÁNYOK 

KISS Adrien: Egy kétszáz éves könyvtár 20. századi viszontagságai: az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története 167
EMŐDI András: A váradi és szatmári római katolikus püspökség régi könyvállományának összegyűjtése, rendezése és feldolgozása (1998–2008) 188
VÖRÖS Klára: A könyvtár jelentés és jelviszonylatai 200

Elődeink üzenik …
SONNEVEND Péter: A Népművelés (1906–1918) c. folyóirat a modern közkönyvtárakért 3. rész: 1912–1918 210

KITEKINTÉS 

DANCS Szabolcs: Szemináriumi dolgozat helyett Wikipedia-szócikk: Wikipedia-fejlesztés felsőoktatási intézményi keretek között  227
MAHON Barry: Egyenlőtlenségek a szakmai képesítésben, haladás az információkezelésben Európában (Töm.: Viszocsekné Péteri Éva 235
ORNA, Elisabeth: Információs politikák: tegnap, ma, holnap (Töm.: Vicsocsekné Péteri Éva) 242
DÉVAI Péter: Tízéves a Library Philosophy and Practice (LPP) c. elektronikus könyvtárudományi folyóirat  
SOLIMINE, Giovanni: Az olvasás Olaszországban (Töm.: Mohor Jenő) 252

KÖNYVSZEMLE 

Egy kivételesen fontos könyv: Hídszerepek
Hídszerepek. Cigány integrációs kérdések. (Szerk. Nagy Attila, Péterfi Rita) (Ism.: Monostori Imre) 265
A könyvtári minőségértékelés tankönyve
SKALICZKI Judit – ZALAINÉ KOVÁCS Éva: A minőség értékelése a könyvtárban és az információs szolgáltatásokban (Ism.: Fejős László) 272
Könyvbemutató a FSZEK-ben
KATSÁNYI Sándor – TÓTH Gyula: A főváros könyvtárának története 1945–1998 (Ism.: Mader Béla) 275
Változások menedzselése a felsőoktatási könyvtárakban
WOOD, E. J. – MILLER, R. – KNAPP, A.: Beyond Survival. Managing Academic Libreraies. (Ism.: Hajnal Ward Judit) 280
Egy könyvtár képei
BLASKÓNÉ MAJKÓ Katalin: A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának története és különgyűjteményeinek bemutatása (Ism.: Éger Veronika) 283

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 
(REFERÁTUMOK)

Kategória: 2009. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!