Tartalom

Szente Ferenc: A könyvtár helye a kommunikációs folyamatban 1. 399
Tószegi Zsuzsanna: Elképzelések a Nemzeti Periodika Adatbázis fejlesztésére 403
Karácsonyi Rózsa: A könyvtárközi kölcsönzésről 415
Kürti Lászlóné: A közvetlen nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés kérdései 419
Pallósiné Toldi Márta: A könyvtárközi kölcsönzés finanszírozása 420
Kégli Ferenc: A kurrens országos hírlaprepertórium esélyei 421
Csepregi Klára: Konfliktusok, konfliktushelyzetek az Országos Széchényi Könyvtárban 429
Kovács Katalin: A Könyvtári Figyelő – ahogy ötven olvasója látja 440
Darányi Sándor: A törzs és az ágak 2. Horváth Tibor kandidátusi értekezésének bemutatása 445

KITEKINTÉS
Domokos Miklósné: Általános tárgyszójegyzék a német és az osztrák könyvtárakban. Szemle 453
Tomcsányi Zsuzsanna: Berry, Peter: A belső kommunikáció 460
Orbán Éva: Penniman, W. David: NIT’91 Válogatás a Budapesti konferencia előadásaiból 2. Az információszolgáltatás stratégiájának kialakítása a technológiai környezetben 473  Orbán Éva: Henriksen, Petter: Információ-tektonika Új kulcsfontosságú ismeretterület az információtechnológiában 479
Kürti Lászlóné: Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés: alapelvek és végrehajtási irányelvek (1978) – jelentősen átdolgozott változat 1987 486
Kürti Lászlóné: IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Iroda 491
Kürti Lászlóné: Plaister, Jean: ION kísérleti program Európai könyvtári hálózatok kísérleti programja gépi könyvtárközi kölcsönzés kialakítására 494
Novák István: Flanders, Bruce L.: Barbárok a kapuknál: a szellemi tulajdon válsága 499
Kovács Mária: Hyams, Monty: Hogyan lehet egy állandóan változó környezetben pénzt keresni? 501

KÖNYVSZEMLE
Kovács Lászlóné: Számitógépesítünk. Bowden, David – Blakeman, Karen: Going automated: Implementing and using information technology in special libraries and information units 503
Mader Béla: JANET Számítógépes hálózat az angliai felsőoktatási könyvtári hálózatok között . Stone, Peter: JANET a report on its use for libraries 504
Tószegi Zsuzsanna: CD-ROM lokális hálózatban: felhasználói kézikönyv. CD-ROM local area networks: A user’s guide 510
Fazokas Eszter: A könyvtár finanszírozása és marketingje. Leeburger, Benedict A.: Promoting and marketing the library 515
Kövendi Dénes: Az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtára Könyvtári és tájékoztatási tézauruszának 3. kiadása. Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz. Összeáll. az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának munkaközössége 517

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 521-588

Kategória: 1992. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!