Tartalom

ABSTRACTS   409

TANULMÁNYOK

TÓTH Máté: Könyvtárak a szemantikus web világában  413
TÓTH Erzsébet – SZÁSZ Péter: Web 2.0 – tudás-menedzsment   439
ORBÁN Éva: Életre szóló tapasztalat: Folyamatszabályozás egy kis könyvtárban (Esettanulmány) 447

KITEKINTÉS

BROOKS, Greg: A családi írás- és olvasásfejlesztés szerepe Európában és Európán kívül. A témával kapcsolatos kutatások áttekintése (Ford.: Hegyközi Ilona)   467
ŠPIRANEC, Sonja – BANEK ZORICA, Mihaela: Információs műveltség 2.0: átverés vagy letisztult diskurzus? (Töm.: Koltay Tibor)   474
HASENAU, Christina: Sok fény és sok árnyék: az olasz könyvtárak (Töm.: Katsányi Sándor)   481
PRÓKAI Margit: Két kultúra, harmadik és egységes kultúra. Gondolatok a tudományok osztályozásához Snow-tól Wilsonig és tovább…   487

KÖNYVSZEMLE

Besorolási adatok UNIMARC formátuma UNIMARC manual.  Authorities format. Ed. Mirna Willer.  (Ism.: Dudás Anikó)   497
A brit közkönyvtárak építészeti múltja és jelene: széljegyzetek Black, Pepper és Bagshaw monográfiájához
BLACK, Alistair ‒ PEPPER, Simon ‒ BAGSHAW, Kaye: Books, buildings and social engineering. Early public libraries in Britain from past to present.  (Ism.: Sonnevend Péter)  507
Két történeti feldolgozás a magyar könyvkultúráról és az olvasásról
HUDI József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében;
SZABÓ G. Zoltán: Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai. (Ism.: Murányi Lajos)   515
Francia könyvek Magyarországon a felvilágosodás korában
GRANASZTÓI Olga: Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770‒1810. (Ism.: Pogány György)   518
Hatékony információkezelés
TÓTH Erzsébet: Hatékony információkezelés a weben. Az internetes keresők lekérdezési hatékonyságának vizsgálatata (Ism.: Szerafinné Szabolcsi Ágnes)   522

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 525

Kategória: 2010. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!