Irodalom

1.
DOMOKOS Miklósné: Általános tárgyszójegyzék a német és az osztrák könyvtárakban. In: Könyvtári Figyelő 2. (38.) évf. 1992 . 3. sz. pp. 453-459.

2.
HORVÁTH Tibor: Az általános tárgyszójegyzék munkálatairól. In: Könyvtári Figyelő 2. (38.) évf. 1992 . 4. sz. pp 610-617.

3.
HUNMARC, a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. Összeáll. Sipos Márta; kész. az Országos Széchényi Könyvtár Fejlesztési Osztályán. Bp. OSZK, 1993. 129 p.
ISBN 963 200 344 6.
HUNMARC, a besorolási rekordok adatcsere formátuma. Összeáll. Sipos Márta. 1998. március. 61 p. [tervezet]

4.
KÖRNYEI Márta: A magyar nyelvű általános tárgyszójegyzék munkálatai. In: Tudományos és Műszak i Tájékoztatás, 39. évf. 1992. 10. sz. pp. 455-456.

5.
KOSTYÁN Ákos: MRC. Machine Readable Cataloguing Extendend Utility. Bp. 1996-2000. (MARC kicsomagoló program.)

6.
KÖZTAURUSZ. Karbantartás és fejlesztés. [2001.04.07.] (on-line) www.mvkkvar.hu/konyvtar

7.
MSZ 3418-87. Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái. (Az MSZ 3418-76 helyett). Bp. MSZH, 1987. 10 p.

8.
RELEX. Tezauruszok, szótárak, mutatók készítését támogató prog ram lexikai egységek formájának és relációinak ellenőrzésére. Felhasználói kézikönyv. 3.0 változat.
(Borland C++ nyelven WINDOWS számára.) Készítette Ungváry András és Ungváry Rudolf. Bp. Ariel Studió Bt., 2000. 47 p. [1. változat: 1992.] – KMK: 4-10864

9.
SCHLANGER László: A tezauruszépítés számítógépes segítése. Közr. az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ. Budapest: NPI, 1983 . 220 p.

10.
Sears List of Subject Heading. 17th edition. Dublin, New York, HW Miller, 2000. 810 p.
ISBN 0-8242-0989-3

http://www.hwwilson.com/print/searslst.htm

11.
UNGVÁRY Rudolf: Tezaurusz-technológia. Közr. az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. NPI, 1979. 277 p.

12.
UNGVÁRY Rudolf: Tezauruszkezelő programok és a RELEX. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 48. évf. 2001. 1. sz. p. 3-15.

13.
UNGVÁRY Rudolf: Az ETO szükségessége. In: Iskolakultúra, 2000. 4. sz. p. 27-31.

14.
UNGVÁRY Rudolf: Magyarországon elkészült tezauruszok az elkészülés – első megjelenés – időrendjében. [on-line] 2001. [2001.04.07.]

http://www.nexus.hu/ungvary/publikaciok.htm

Tezauruszok

I.
Gépgyártástechnológiai szaktezaurusz / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [közr. a] Kohó- és Gépipari Tudományos és Műszaki Tájékoztató Központ. Budapest: KGTMTI , 1975 . – 735 p. (Kohó- és Gépipari Automatizált Információs Rendszer 1. I.) ; 29 cm. – KMK: 4-10683
Kis példányszámban készült nyomtatott, fűzött kiadvány.
Egykor mágnesszalagon is tárolt állomány. Grafikus rendszer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
A KGT MTI adatbázisának tezaurusza. Osztályozásra néhány hónapig használták.

II.
Vaskohászati szaktezaurusz / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [közr. a] Kohó- és Gépipari Tudományos és Műszaki Tájékoztató Központ. Budapest: KGTMTI, 1975 . – 735 p. ; 29 cm. – (Kohó- é s Gépipari Automatizált Információs Rendszer 1. II.) – KMK: 4-10684
Kis példányszámban készült nyomtatott, fűzött kiadvány.
Egykor mágnesszalagon is tárolt állomány. Grafikus rendszer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
A KGTMTI adatbázisának tezaurusza. Osztályozásra néhány hónapig használták.

III.
Erősáramú elektrotechnikai szaktezaurusz / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [közr. a] Kohó- és Gépipari Tudományos és Műszaki Tájékoztató Központ. Budapest: KGTMTI, 1975 . – 735 p. ;29 cm. – (Kohó- és Gépipari Automatizált Információs Rendszer 1. III.)
Kis példányszámban készült nyomtatott, fűzött kiadvány.
Egykor mágnesszalagon is tárolt állomány. Grafikus rendszer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
A KGTMTI adatbázisának tezaurusza. Osztályozásra néhány hónapig használták.

IV.
Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz / [összeáll. az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának munkaközössége] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Könyvtár. 3. rev. kiad. Budapest: OSZK-KMK, 1992. – 134 p. ; 29 cm. – KMK: 4-9387
Mágneslemezen is tárolt állomány.
Első kiadása (összeállította Kövendi Dénes) 1976 -ban, pótlása 1978-ban, második kiadása 1987-ben jelent meg.
A KMK adatbázisának folyamatosan használt tezaurusza.

V.
Gépipari szaktezaurusz : a kohó- és gépipar „Gépek és gépi berendezések” szakágazatának tezaurusza / [összeáll. Ungváry Rudolf]. – 2345 p. – (Kohó- és Gépipari Automatizált Információs Rendszer 1. V.)
Egykor mágnesszalagon tárolt állomány leporellón kinyomtatott megjelenítése. Grafikus rendszer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
Készült Budapesten, a Kohó- és Gépipari Tudományos.Műszaki Tájékoztató Intézetben, 1975-77 között.
Használatára nem került sor.

VI.
Járműipari szaktezaurusz : a kohó- és gépipar „Járműipar” szakágazatának tezaurusza / [összeáll. Ungváry Rudolf]. – 1620 p. – (Kohó- és Gépipari Automatizált Információs Rendszer 1. VI.)
Egykor mágnesszalagon tárolt állomány leporellón kinyomtatott megjelenítése. Grafikus rendszer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
Készült Budapesten, a Kohó- és Gépipari Tudományos-Műszaki Tájékoztató Intézetben, 1975-77 között.
Használatára nem került sor.

VII.
Műszeripari szaktezaurusz : a kohó- és gépipar „Műszeripar” szakágazatának tezaurusza / [összeáll. Ungváry Rudolf]. – 1620 p. (Kohó- és Gépipari Automatizált Információs Rendszer 1. VII.)
Egykor mágnesszalagon tárolt állomány leporellón kinyomtatott megjelenítése. Grafikus rendszer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
Készült Budapesten, a Kohó- és Gépipari Tudományos-Műszaki Tájékoztató Intézetben, 1975-77 között.
Használatára nem került sor.

IX.
Építésügyi tezaurusz / [kidolg. Schandáné Ruszinkó Anna et al.] ; [közr. az] Építésügyi Tájékoztató Központ. Budapest: ÉTK, 1984. 2 db.
1. köt. – Szisztematikus rész. – 998 p. ; 29 cm. – KMK: 4-7 581
2. köt. – Alfabetikus rész. – 284 p. ; 29 cm. – KMK: 4-7582
Első kiadása 1977 -ben jelent meg.
Iratrendezőkbe helyezett gépiratról sokszorosított laza lapok.
Az ETK könyvtárában hosszú ideig használták. 16400 LE, 12 tematikai mezőbe, azon belül 370 csoportvezető deszkriptor alá rendezve. 1400 LE.

X.
A kulturális fejlődés nemzetközi tezaurusza : információkereső tezaurusz / [összeáll. Jean Viet ; ford. és bev. Dienes Gedeon] ; [a magyar változat szerkesztésében közrem. Berzsenyiné Lendvay Ágnes] ; [kiad. a Külkereskedelmi Minisztérium Koordinációs Bizottsága]. Budapest: Művelődéskutató Intézet, 1980. – 2 db. (Közművelődés-kutatás)
1. rész. – 184 p. ; 18 cm. – KMK: 2-7713
2. rész. – 182 p. ; 18 cm. – KMK: 2-7714
Megjelent 1000 nyomtatott példányban.
Az UNESCO tezauruszának fordítása. Először az „UNESCO ideiglenes deszkriptorjegyzékének…” címen jelent meg.
Használatára nem került sor.

XI.
Számítástechnikai tezaurusz / [összeáll. Raffalszky Katalin és Ungváry Rudolf] ; [a számítógépes... műveleteket... végez te Schlanger László] Budapest: Számítástechnika Alkalmazási Vállalat, 1982 . – XIII., 184 p. – KMK: 2-7656
Készült 1980-82 között. ESZR számítógéppel készült nyomtatásról kis példányszámban sokszorosított, fűzött kiadvány. Kezelőrendszere TSPR.
A SZÁMALK könyvtár Micro CDS/ISIS rendszerrel kezelt adatbázisának tezaurusza. A 90-es évek elejétől helyette egyszerű tárgyszójegyzéket használnak.

XII.
Magyar külgazdasági tezaurusz / [a Magyar Kereskedelmi Kamra Nemzetközi Okmányegységesítési és Adatfeldolgozási tagozatának... munkacsoportját Kónya Balázs... irányította]. [Budapest]: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, [1983 ] – 2 db. – KMK: 2-8164
1. Tematikai rész. – 539 p. ; 29 cm.
2. Betűrendes rész. – 335 p. ; 29 cm.
Kis példányszámban sokszorosított, nyomtatott, fűzött kiadvány.
Használatára nem került sor.

XIII.
Osztaurusz : periodika osztályozási rendszer és tezaurusz : 2.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf és Pap Imréné] ; [kész. az Országos Széchényi Könyvtár Fejlesztési Osztályán]. Budapest: OSZK, 1996. – XXI, 135 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10259
Mágneslemezen tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszer: RELEX.
Az első, kísérleti változata 1983-84 között készült el gépiratként. Az 1.0 változatot (ISBN 963 200 276 8) 1990 és 1995 között használták a Nemzeti Periodika Adatbázis rendszerben (NPA). A 2.0 változatot az NPA mellett az OSZKÁR-ban is használják.

XIV.
Ipari formatervezési tezaurusz / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [közr. a] Magyar Kereskedelmi Kamar a Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Ipari Formatervezési Tanács Irodája. Budapest: OMIKK, 1985 . – 5 db.
Főrész, A-K. – XXII, 247 fol. ; 29 cm. – KMK: 4-7778
Főrész, [L-Z]. – 248-465 fol. ; 29 cm. – KMK: 4-7779
Hierarchikus rész. – II, 6l, 21 fol. ; 29 cm. – KMK: 4-7782
Grafikus rész. – II, 37 fol. ; 29 cm. – KMK: 4-7781
Szakcsoportos rész. – VII, 207 fol. ; 29 cm. – KMK: 4-7780
ESZR számítógéppel készült nyomtatásról kis példányszámban sokszorosított, fűzött kiadvány. Kezelőrendszere TSPR.
Az Ipari Formatervezési Központ megszűnéséig (1990) használták. Utána – az adatbázissal együtt – átkerült az Iparművészeti Főiskola könyvtárához. Nincs használatban.

XV.
Kartográfiai tezaurusz I. : főrész és grafikus hálók / [összeáll. Sebők László ; a készítést technológiailag irányította Ungváry Rudolf] ; [közr. a] MÉM Földügyi és Térképészeti Hivatal Földmérési és Térképészeti Főosztály. Budapest: Kartográfiai Vállalat ; Földmérési Intézet, 1985 . – VI. 237 p. ; 29 cm. – KM K: 4-10678
ESZR számítógéppel készült nyomtatásról kis példányszámban sokszorosított, fűzött kiadvány. Kezelőrendszere TSPR.
Készült 1983-85 között.
Használatára nem került sor.

XVI.
Távközlési tezaurusz / [kész. a MATÁV Rt. Távközlési Dokumentációs Köz pontjában (1990-94), és annak jogelődjénél ( 1988-89 )]. Budapest: Távközlési Könyvkiadó; Távközlési Dokumentációs Központ, 1994. IX, 401 p. ; 29 cm. – OSZK: MD 63.026
ISBN 963 758 833 7
Mágneslemezen is tárolt állomány. Kezelőrendszer: Micro CDS/ISIS alapú, Pejtsik Pál által készített speciális rendszer.
Szerkesztők: Ungváry Rudolf (a szerk. vezetője), Blum Endre, Lajkó Sándor, Mazgon Sándor, Stefler Sándor.
A téma összefogásában közreműködött: Wéber Katalin, Zsolt Pálné.
Lektorok: Dr. Barta Erzsébet, Ruttkay János, Várkonyiné Gillemot Katalin.
Technikai műveletek: Kovács Tibor (tipográfia), Pejtsik Pál (a kapcsolatok kezelése).
A borító Fajó János munkája.
A Magyar Posta Központi Könyvtárának tezaurusza.

XVII.
OSZKÁR tezaurusz : műszaki, mezőgazdasági, természettudományi és gazdasági fogalmak makrotezaurusza a Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rendszere számára : 3.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [kész. az OSZKÁR (Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rendszerének) központi szerkesztőségében]. Budapest: OMIKK, 1999. – XVI. 482 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10283
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszer: 1.0 változatig a Stiegrád Gábor által készített, Micro CDS/ISIS alapú program, utána Relex
Készült az Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központban. 1.0 változata 1988-92 -között, a 2.0 változata 1995-ben, készült el (KMK: 4-101259).

XVIII.
KÖZTÁR : az Államigazgatási Főiskola Könyvtárának információs tezaurusza / Összeáll. Zöldi Péter. Budapest: ÁFK, 1992.
A szócikkek betűrendes jegyzéke [Főrész] – V, 45. – KMK: 4-10680
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése.
Deszkriptor cikkek szakcsoportos jegyzék e – 63.
Gépirat.

XIX.
Szakma tezaurusz : 5.3 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [közr. a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság]. Budapest: Ariel Studio Bt, 1999. – VII, 78. – KMK: 4-10291
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálf űzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszer: RELEX.
Készült a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaságnál, 1995-ben. 1.0 változata 1991-92 között készült el. (KMK: 4-9870).
A Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság „Arany oldalak” szakmai telefonkönyvé nek szakmai címszavait rendező tezaurusz

XX.
Oktatási intézmények és dokumentumok tezaurusza. 4.0 változat : NEKTÁR adatbázisrendszer / [összeáll. Petényiné Szoó Györgyi és Ungváry Rudolf] ; [kész. az Országos Széchényi Könyvtár Fejlesztési Osztályán]. Budapest: OSZK, 1996. – 12 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10284
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszer: RELEX.
1.0 változata 1992 -ben készült az Országos Széchényi Könyvtárban (3.0 változat: KMK 4-9871).
Az OSZK NEKTÁR rendszerében az oktatási dokumentumok formai osztályozásának tezaurusza

XXI.
GEOHISTAURUSZ : a Kárpát-medence humángeográfiai tézaurusza : 1723-1983 / Cserbák András. Budapest: 1994 . – 68 p. – KMK: 4-10607

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/szotar/cserbak/thes.mek

Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszere: Micro CDS/ISIS alapú, Stiegrád Gábor által készített speciális rendszer.
Az ELTE Bölcsésztudományi Kar Könyvtártudományi Tanszékén készült diplomaterv.

XXII.
Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak számára / [összeáll. Ládi László, Tóthné Környei Márta] ; [az előszót írta Dán Krisztina, Tari István] ; [az útmutatót írta Tóthné Környei Márta]. [Budapest]: Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1996 . – 159 p. ; 29 cm – (Fővárosi Iskolai Könyvtári Füzetek ; ISSN 1215-9174)
963-501-145-8. – KMK: 4-10333 ; OSZK: MD 64.259

XXIII.
Videotezaurusz : film- és videodokumentumok osztályozási rendszere : 1.1 változat / [összeáll. Bánki Zsolt és Ungváry Rudolf] ; [kész. az Országos Széchényi Könyvtár Fejlesztési Osztályán és Kortörténeti Különgyűjteményében]. Budapest: OSZK, 1998 . – XXIV, 3, 98 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10681
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszer: RELEX.
Az 1.0 változat 1997 -ben készült el (KMK: 4-10282).
Az OSZK NEKTÁR rendszerében a mozgókép dokumentumok osztályozásának tezaurusza.

XIV.
TAXAURUS : növény- és állatrend szertani fogalmak makrotezaurusza a Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rendszere számára : 3.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [kész. az OSZKÁR (Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rendszerének) központi szerkesztőségében]. – Budapest, OMIKK, 1999. – XIX. 16, 4, 98 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10285
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszer: Relex.
1.0 változata az Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központban 1995-ben készült a Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rendszere számára. Az OSZKÁR tezaurusz, az OSZK-tezaurusz és a KÖZTAURUSZ kiegészítéseként használják.

XXV.
DOKTAURUSZ : dokumentumtípusok tezaurusza : 1.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [ kész. az Országos Széchényi Könyvtár Fejlesztési Osztályán]. Budapest: OSZK, 1999 . – 4, 25 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10651.
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszer: RELEX.
Készült az Országos Széchényi Könyvtárban 1999 -ben.

XXVI.
AltaVizsla tezaurusz. Az AltaVizsla egységesített keresőszavainak szótára : 1.0 változat / [fősz. Ungváry Rudolf] – [Budapest] : Matáv Net Kft, 1999.
Előszó. – KMK: 4-10646
Deszkriptorok a csúcskifejezésekkel. – KMK: 4-10649
AltaVizsla tezaurusz súgó:

http://altavizsla.origo.hu/pages/help4.html

Számítógéppel kezelt, online használt állomány.
Kezelőrendszer: MAYA (később tervezett kezelőrendszere Origo fejlesztés). Kiinduló szövegformátumban elkészült tezauruszát a RELEX kezelte.
Az AltaVizsla keresőszolgáltatás tezaurusza.

Az OSZK-tezaurusz részei

A)
OSZK-tezaurusz : az Országos Széchényi Könyvtár átfogó tezaurusza : 1.0 változat / Fősz. Ungváry Rudolf ; Közr. az Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2000.
Társadalomtudományi rész. – XXVI, 284 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10865
Természettudományi rész. – 544 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10866
Géppel olvasható hordozón tárolt állományról néhány példányban nyomtatott, spirálfűzött kiadvány

B)
TAXAURUSZ : növény- és állatrendszertani fogalmak makrotezaurusza. 1.0 változat / [összeáll.] Ungváry Rudolf ; Közr. az Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2000. – XIX, 16, 4, 98 p. 29 cm. – KMK: 4-10867
Géppel olvasható hordozón tárolt állományról néhány példányban nyomtatott, spirálfűzött kiadvány

C)
GEOTAURUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ : földrajzi nevek és a Kárpát-medence humángeográfiai tezaurusza : 2.0 változat / [összeáll. Cserbák András] ; [közr. a] Magyar Könyvtáro- sok Egyesülete. – Budapest : MKE, 2000. – II, 119 p. ; 29 cm
Géppel olvasható hordozón tárolt állományról néhány példányban nyomtatott, spirálfűzött kiadvány.

D)
OSZK tezaurusz alkalmazási és karbantartási szabályzat : 1.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2000. – 29 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10868

E)
Osztályozási példatár : Az OSZK TEZAURUSSZAL végzett osztályozás példái és megoldásai : 1.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2000. – 45 p. ; 29 cm. – KMK: 4-10869

Jegyzetek

1.   „…az általános tárgyszórendszer hiánya immár az adatbázisok építésének, ezáltal az elektronizáció térhódításának legfőbb akadálya…” – írta Horváth Tibor. Jóslatát az 1992 utáni fejlődés enyhén szólva nem iga zolta. [2] Lásd még [1][4].

2.  Az Egyesült Államokban és Kanadában 1923 óta használják a kis és közepes közművelődési könyvtárak Minnie Earl Sears 1923-ban készített általános tárgyszójegyzékét, melynek 2000-ben adták ki a 17. kiadását (és a 6. kanadai kiadását). Ez a tárgyszójegyzék formájában egyre inkább közelít a tezauruszokhoz. „An affordable alternative to LCSH” („Megfelelő alternatívája a Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszerének”), írják róla. [10]

3.  A magyarországon 2000 végéig időrenben elkészült tezauruszok jegyzékét lásd [14].

4.  A 2000 végéig elkészült 58 tezaurusz közül ma kb. 18 van használatban, ill. él más formában (pl. az interneten) [14]

5.  A forrásként fölhasznált tezauruszok mind elérhetők a Könyvtári Intézet könyvtárában. Csak azo kat soroljuk föl, melyeknek nagyobb hasznát vettük, noha szinte minden tezauruszból választottunk több-kevesebb lexikai egységet: az  AltaVizsla tezaurusza mellett Zöldi Péter államigazgatási tezauruszából (a KÖZTÁRból), a formatervezési, iskolakönyvtári, kartográfiai, kulturális, könyvtári, számítástechnikai, távközlési tezauruszokból stb. [XVIII] [XIV] [XXII] [XV] [X] [IV] [XI] [XVI]

6.  Újabban egyesek, a szakmán kívül a ,,fogalomtár” kifejezést próbálják bevezetni. A fogalmak tára azonban csak a tudat, m ely (legalábbis egyelőre) mesterségesen nem készíthető el. Az ,,értelmetlenség” kifejezés például nem azonos az értelmetlenség fogalmával. A kifejezés megnevezi, jelöli a fogalmat. Csak kifejezések (szavak) tárolhatók írásban vagy számítástechnikailag. Táruk az általános értelemben vett szótár. ,,Fogalomtár” esetében is strukturált szótárról van szó: a szokásosnál komplexebb szerkezetű tezauruszról, mely egyesíti az információkereső- és a terminológiai tezaurusz funkcióit.

7.  A TEXLIB integrált könyvtári rendszerhez készül már tezauruszfogadó és kezelő modul.