Az utóbbi néhány évben fokozott érdeklődés figyelhető meg a szakértő rendszerek iránt. A szakértő rendszerek fogalmát nehéz körülírni, mert a meghatározások csak körülbelüliek, bizonytalanok, szakemberenként más és más elemeket tartalmaznak. Jelentős a terminológiai bizonytalanság, melyet jól érzékeltet az a tény, hogy idehaza egyaránt használják a szakértő és a szakértői rendszer kifejezést is.

A továbbiakban az angol Könyvtárosegyesület Információtechnológiai, valamint a Könyvtári Információkutatási csoportja 1985-ös konferenciájának anyagából vett példákkal illusztrálom a szakértő rendszerek működési mechanizmusát.
Tovább…