2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és
az országos szakkönyvtárak[*]

A magyar szakkönyvtárak a kezdetektől napjainkig

A magyar szakkönyvtári rendszer igen nagy változatosságot mutat. Az országos feladatkörű intézmények mellett többek között az egészségügyi, a kutatóintézeti, a múzeumi, a levéltári, az igazságügyi, a vállalati, az alapítványi, a kormányzati és az egyházi gyűjtemények tartoznak a szakkönyvtárak körébe. A szakszervezeti könyvtárakat – más, általam nem követett csoportosításokkal1 ellentétben – nem sorolom ide, szemben a kórháziakkal, amelyeket régebben – azonos kategóriába téve a szépirodalmi jellegű betegkönyvtárakat és a kórházi személyzet szakirodalmi ellátásáért felelős szakkönyvtárakat – időnként a közművelődési intézmények közé utaltak.2 Amint arról cikksorozatom első részének bevezetőjében már szóltam, az ellátott feladatok szempontjából a felsőoktatási könyvtárak is tudományos szakkönyvtárnak tekinthetők,3 ezeket azonban – az országos szakkönyvtárként is funkcionáló műegyetemi könyvtár kivételével – tételesen nem tárgyalom.
Tovább…