Tartalom – 2012. 2. szám

Abstracts   213
Rezümék

TANULMÁNYOK
TÓTH Gyula: A megyei –járási könyvtári hálózatok kialakítása 1. rész    217
AMBERG Eszter: Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. Börtönkönyvtárak 2006–2010   241
KÖNTÖS Nelli: Szerzők nyomában. A könyvtári szabványok szerepe az intézményi publikációs adattárak névkezelési stratégiájában   255
PERJÉSI Vera: Aki keres, az talál? Kutatás és információszerzés a digitális korban, könyvtáron innen és túl 2. rész   281

MÚLTUNKBÓL

KNAPP Éva: A budapesti Egyetemi Könyvtár két törzs-gyűjteménye – XVI–XVII. századi nem hungaricum
nyomtatványok
  299

e-kf NÉMETH Katalin: Könyvtári feladatok a Domonkos Örökségvédelmi Táborokban

KITEKINTÉS

SONNEVEND Péter: Megkésett felvetés. A cári Oroszország közkönyvtárügye és olvasáskultúrája (1830–1916)   311
DANCS Szabolcs: Az efemer kiadványok gyűjtésének nemzetközi gyakorlatáról és annak tanulságairól   336
WIESENMÜLLER, Heidrun: A német könyvtári hálózatok jövője. Kritikai észrevételek a Tudományos Tanács és a Német Kutatási Társaság ajánlásairól (Töm.: Murányi Lajos)   343

KÖNYVSZEMLE

Szinnyei univerzuma
GYURCSÓ Júlia: Idősb Szinnyei József bibliográfia 1-2. (Ism.: Szabó Sándor)
  351
„Minden az olvasással kezdődik” Egy konferencia előadásainak olvasása közben
Az olvasás össztantárgyi feladat. (Szerk. Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli) (Ism.: Fülöp Géza)
  354
Angol nyelvű kézikönyv a referálásról KOLTAY Tibor: Abstracts and abstracting. A genre and set of skills for the twenty-first century (Ism.: Feimer Ágnes)   357

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)

Kategória: 2012. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!