Tartalom

ABSTRACTS 5

TANULMÁNYOK 
KARÁCSONY Gyöngyi: Kutatás – publikálás – könyvtár 9
GREBOT, Agnes – HANGODI Ágnes: Könyvtári és információs szakemberek kompetenciái, tulajdonságai, minősítési szintjei 22
PÉTERFI Rita – TÓTH Máté – VIDRA SZABÓ Ferenc: Kisvárosi könyvtárak szerepvállalásai 35
TÓTH Gyula: Tartozásunk Kovács Máténak (és magunknak) 55

Elődeink üzenik…
WALLESHAUSEN Gyula: Denis professzor és tanítványa, Festetics György   64

KITEKINTÉS 
KATSÁNYI Sándor: Trófeává vált könyvek. A Szovjetunióba vitt német könyvtári gyűjtemények története  (Szemle) 75
HESSE, Carla: A szellemi tulajdon Kr. e. 700-tól Kr. u. 2000-ig – egy fogalom a mérlegen (Ford.: Bánhegyi Zsolt) 91
A Google Scholar (Schoogle) és a könyvtárak
CALLICOTT, Burton – VAUGHN, Debbie: Google Scholar vagy a könyvtári katalógus; YORK, Maurice C.: A Google Scholar mint a felsőoktatási könyvtárak újrafelfedezésének eszköze (Töm.: Dévai Péter)   108

KÖNYVSZEMLE 
Ezer „könnyűnehéz” könyv
1000 dobrych knih. Zost. Stefan Kolivosko. (Ism.: Dancs Szabolcs) 115
Működőképes marketing eszköztár közkönyvtáraknak KENDRICK, Terry: Developing strategic marketing plans that really work. A toolkit for public libraries. (Ism.: Dévai Péter)    118
Az internet francia szemmel
Válogatás Éric Guichard és munkatársai írásaiból. Szerk. Pajor Enikő. Ford. Szabó Enéh. (Ism.: M. Mátrai Györgyi) 123

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 
(REFERÁTUMOK) 131

Kategória: 2008. 1. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!