Németh László univerzuma. „Üzenet az emberiséghez”

 Németh László munkásságáról jelent meg a közelmúltban egy CD-ROM „Üzenet az emberiséghez” címmel a Helio-Biblos Kht. gondozásában.

A CD paraméterei

Szerkesztő: Erdélyi Erzsébet,
Hajas Magdolna,
Nobel Iván

Lektor:     Füzi László
HTML szerkesztő: Sándor Tibor
Grafika:     Ilovszky Béla
Helio-Biblos Kht.
Felelős kiadó:
Hajas Magdolna ügyvezető
Terjedelem: kb. 1000 oldal szöveg és kép,
450 Mb mozgókép (2 óra),
100 Mb hang (3 óra)


Minimális konfiguráció

Pentium 200-as vagy azzal egyenértékű processzor;

high color, vagy true color SVGA monitorkártya;

Tizenhatszoros sebességű CD-ROM olvasó;

Internet böngésző:
MS Internet Explorer 5.x ajánlott. Megfelelő böngészővel UNIX/Linux és Macintosh környezetben is használható.

MP3 hang- és képmegjelenítésre alkalmas környezet, amely a Windows’98 program és az újabb verziók része. A Start menüben a keresésre kattintva a és a CD-ROM meghajtóját beállítva a keresés helyére lehetővé válik szövegrészletek helyeinek összegyűjtése.

A képernyők 800*600-as felbontáshoz készültek, a böngészőt ajánlott teljes képernyő módba állítani.

Használata

A CD-ROM automatikusan indul a meghajtóba való behelyezés után, tehát nincs szükség semmiféle előzetes számítástechnikai szaktudásra. A kilépést követő újraindítás a CD-ROM meghajtójára, és azon belül az index. htm fájlra való kattintással történik.

Az adatok megtalálhatók a Súgó pontban.

A képernyő felső részén látható 11 menüpont címszavaira kattintva érhetjük el az egyes fejezetek minden részét. A menüpontokon belül a bal oldali címszavakra kattintva érhetjük el az egyes szöveges, hang- és mozgóképes anyagokat. A visszalépés bármely más címszóra lépve megoldott. Pl.: Író főmenü Ţ A regényíró almenü Ţ Multimédia Ţ Iszony (filmrészlet); ha vége a filmrészletnek, vagy csupán szeretnénk abbahagyni a „mozizást” visszaléphetünk rákattintva

  • bármely más főmenü címszavára vagy baloldali almenü címszavára,

 

  • a kezelőprogram vissza gombjára.

Szabad tehát a barangolás. Minden nézegetést abbahagyhatunk vagy továbbmehetünk egy új menü címszavára lépve. A programból való kilépéshez használjuk a kezelőprogram kilépőprogramját (vissza vagy X ikon illetve Fájl ?       bezárás).

A CD születésének története

Tóth Nándor, aki Mezőszilas – Németh László fogadott szülőhelye – egykori körzeti orvosa volt, még 1985-86-ban javasolta, hogy Németh László 85. születésnapjára jelentessenek meg egy emlékkötetet az íróról. Ennek érdekében tanulmányokat gyűjtöttek a barátoktól, pályatársaktól. A kezdeményezést támogatta Németh László családja is. A kis füzet közreadása akkor sajnos, nem valósulhatott meg. Németh László kiadása „nem volt aktuális”. Évekkel később, 2002-ben a Helio-Biblos Kht. első kiadványa lett ez a kötet Vallomások Németh Lászlóról címmel, Alföldy Jenő felelős szerkesztőként való közreműködésével az író 101. születésnapjára.

Később felmerült – Németh Ágnessel, az író lányával való konzultáció során – egy olyan kiadvány létrehozásának a szükségessége, amely a fiatalokat szólítaná meg. Mivel manapság gyerekeink egész nap a képernyő előtt ülnek, így született az ötlet, hogy a mai „gályapad”, a számítógép segíthetne eljuttatni Németh László hatalmas életművét azokhoz is, akik nem biztos, hogy a könyvespolcokat böngészik. Nem titkolt szándéka volt a szerkesztőknek, hogy a képet, a hangot, a filmet használják fel az olvasásra való csábításra, s erre legjobban egy CD-ROM-kiadás felelt meg. Németh László azt írta: „A bibliográfia nemcsak könyvjegyzék, de a könyvek megkívántatása… Ez a „megkívántatás” vezette a szerkesztőket a CD-ROM anyagának válogatásakor.

A CD-ROM tartalma

Nehéz dolga volt a szerkesztőknek – Nobel Ivánnak, Erdélyi Erzsébetnek és Hajas Magdolnának -amikor a hallatlanul gazdag Németh László-i életműből válogattak a lemezre. Cikkek, tanulmányok, regényrészletek, drámarészletek, versek, levelek a szerzőtől, cikkek, tanulmányok, visszaemlékezések, versek, hozzá és róla szóló levelek kerültek be a Németh László univerzumba.

Nem könnyű bemutatni egy olyan embert, aki, Ady-féle „mindent-bírással” és „mindent-akarással” érkezett az irodalomba. Aki nemcsak író és filozófus, hanem egy nemzet megmentő, új utat mutató vezetője is akart lenni. S különösen nehéz ezt megtenni egy olyan életművel kapcsolatban, amely a 20. század legellentmondásosabb korszakait fogja át: a harmincas évek viszonylag konszolidált időszakától, a fasizálódás és a világháború évein át a negyvenes évek végéig, majd tovább, a Rákosi-korszakon, 1956-on át a Kádár-korszak megszilárdulásáig.

Hogy a szerkesztők sikeres munkát végeztek, azt akkor érzi meg az ember, amikor tallózni kezd a CD-ROM kínálatában, s aztán azon veszi észre magát, hogy már órák óta böngészi a cikkeket, tanulmányokat, egyik interjút olvassa a másik után, s nem tud szabadulni a felidézett művek hatása alól. A CD-ROM kínálta lehetőségeket kihasználva, a szerkesztők a hatalmas mennyiségű anyagból jó arányérzékkel emelték ki mindegyik területről a legfontosabbat. Ahol lehetett, az amúgy is könyvtárnyi Németh László-irodalmat, interjúkkal frissítették fel. Olvashatók itt olyan kuriózum interjúk mint pl. beszélgetés Németh László leányaival, vagy Szokolay Sándorral (aki Németh László Sámson című verses drámájából operát írt), vagy Mészáros Emmával, aki Vásárhelyen tanítványa volt az írónak.

A bőség zavarával küzd, aki elindítja a lemezt és böngészni próbál. Úgy tűnik, maga Németh László sem tudott választani a műfajok között. A szerkesztők az egyes területekhez – a választás megkönnyítéséhez – mottót adtak (a képernyő felső részén folyamatosan újra és újra olvashatók). Ezek a Németh László-idézetek egyrészt tükrözik a szerző viszonyát az adott területhez, műfajhoz, másrészt mintegy egymással is vitázva, érzékeltetik az olvasóval e hatalmas életmű belső feszültségeit is.

A CD-ROM fő témakörei:

Életmű (Németh László élete saját munkái és a róla szóló művek alapján magyar és angol nyelven. Közös interjú négy lányával hangban és szövegben. Részletek a Németh család filmarchívumából. Németh László hang- és filmfelvételek) * Életműszilánkok (Ajánló válogatás az életműből) * Az író (Az írói pálya rajza az első novellától az Életműsorozat megjelenéséig. A regény-, dráma és esszéíró, a költő. A Tanú c. folyóirat alkotója szövegben, hangban és filmen) * A pedagógus (Egy „képesítés” nélküli pedagógus kísérleti laboratóriuma. Részletek pedagógiai munkáiból. Interjú a „drága jó nyolcadik” egykori tanulójával, Mészáros Emmával) * A gyógyító (Az orvos, a fogorvos, az iskolaorvos, a beteg és az öngyógyító bemutatása) * Az olvasó (Amikor az író vall olvasmányairól) * Idegen nyelven (Részletek az író műfordításaiból, idegen nyelveken megjelent műveiből, a fordítás mesterségéről szóló tanulmányaiból, valamint angol nyelvű ismertetés az életműről) * Interjúk (Öninterjú, valamint beszélgetések az íróval, az íróról és műveiről) * Utóélet (A pályatársak és utódok vallomásai, megemlékezései, tanulmányai) * Kapcsolatok (A pályatársakhoz fűződő kapcsolatai, a barátok, példaképek – levelek és tanulmányok alapján) * Bibliográfia (Német László műveinek címleírása, ajánló bibliográfia az író munkáiból és a műveiről szóló tanulmányokból, a centenáriumi év publikációiból).

Aki most ismerkedik az életművel, annak érdemes az Életműszilánkok c. fejezettel kezdeni. Ide a legkülönfélébb tematikájú és műfajú szövegek kerültek, szinte minden itt van, amit az íróról tudni kell. Ha valaki itt belekóstol az életmű egy-egy szeletébe, bizonyosan nem hagyja már annyiban, megy tovább, most már tudatosan válogatva a lemez gazdag kínálatából.

Aki a pedagógus Németh Lászlóról szóló írásokba olvas bele, elmerülhet a Németh László-i iskola részleteiben, elolvashatja a tanítványok emlékezését, megnézheti a vásárhelyi kísérlet dokumentumait (vázlatokat, óraleírásokat), a tanyasi kollégiumok tervét, azonnal megérzi, mennyi végig nem gondolt gondolat, mennyi végig nem harcolt vita, mennyi ki nem érlelt kísérlet és ki nem próbált lehetőség rejtőzik itt.

Ha belépünk az író Németh Lászlót bemutató fejezetbe, nyomon követhetjük a regényíró, a drámaíró, a tanulmányíró, sőt a költő Németh László világát. A szépen elrendezett képernyő bal oldalán újabb és újabb menüsorok kínálják magukat, és bármelyik ajtón nyitunk be, újabb tágasság fogad: eredeti művek, részletek, a szerzőről, a művekről írt kortársi vagy az utókor nevében megszólaló irodalomtörténészek, kritikusok írásait olvashatjuk.

És akkor még nem olvastuk az „Én elsősorban tanulmányíró voltam” mottó alatt található műveket, részleteket a tanulmányíró Németh Lászlót bemutató menüfejezetben.

Külön említést érdemel az életmű bibliográfia, amelyért hálás lehet minden érdeklődő.

Értékelése

A CD-ROM az irodalomoktatás sokoldalúan használható segédeszköze lehet a középiskolai és az egyetemi képzésben egyaránt, erénye még, hogy a diákok mellett az igényes érdeklő elvárásait is ki tudja elégíteni. A lemez anyagai könnyen és jól másolhatók, nyomtathatók.

Az oktatási miniszter a multimédiás CD-ROM-ot TTI-32724-KT/2002 számú határozatával tankönyvvé nyilvánította.

Utóélet

A tanári és könyvtárosi használat elősegítése érdekében a Helio-Biblos Kht. tervezi szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény és óravázlat készítését is. Szeretnék videóra rögzíteni a bemutató órák anyagát is, hogy a CD-ROM hasznosságát és használhatóságát minél több oldalról bemutathassák. Egyidejűleg az anyagokat szeretnék feltenni az internetre, a pedagógiai intézetek honlapjaira. A Neumann-ház virtuális galéria elkészítését tervezi a CD-ROM anyagából.

Kategória: 2002. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!