Tartalom

Abstracts   283
Rezümék

TANULMÁNYOK

DUDÁS Anikó: Metaadat-kultúra életre keltése: az Irodalomtörténeti Közlemények EPA-tartalomjegyzéke   287
BÁTFAI Norbert – BÁTFAI Mária Erika: FerSML  szurkolói avatárok a könyvtárban   309
MÁNDY Gábor: Régi ETO – új ETO   317
Észrevételek Mándy Gábor tanulmányához  (Prokné Palik Mária; Ungváry Rudolf)    333

MŰHELY

VASS Johanna: Egy korszerű sajtóbibliográfia tervezésének szempontjai   337
KÜRTI Afrodité: Sajtótörténeti kérdések tisztázása a bibliográfiai újrafeldolgozás során   361

KITEKINTÉS

KOLTAY Tibor: Új generációk, új média, új írástudások   373
SOMOGYI József: A közkönyvtárak mérése, rangsorolása, paramétereik összevethetősége. Kísérletek és eredmények (amerikai és európai példák)   382

KÖNYVSZEMLE

Leletmentés. Fülöp Géza posztumusz könyvéről
FÜLÖP Géza: Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban (1772-1848)  (Ism.: Pogány György)   395

Két kiadvány az olvasáskultúra fejlesztéséről
Az olvasás védelmében. (Szerk. Szávai Ilona) ; Az olvasáskultúra fejlesztése. Koncepciók, programok és kampányok (Ism.: Stumpf-Benedek Anna)   402
A Köztelektől a Tündérpalotáig DROPPÁNNÉ DEBRECZENI Éva: Az Országos  Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története, különös tekintettel
a könyvtári gyűjtemény alakulására. (1. köt.: 1877–1933. 2. köt.: 1958–1990.) (Ism.: Murányi Lajos)   408

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)   413

Kategória: 2011. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!