A Könyvtártudományi és módszertani Központ munkatársai 1959. jan. 1. – 2000. júl. 31.

Az alábbi névtárban azok a személyek találhatóak, akik – ismereteink szerint – a Könyvtártudományi és Módszertani Központban fő- vagy mellékállásban (másodállásban), teljes vagy részmunkaidőben könyvtár-szakmai tevékenységet folytattak, vagy ehhez a munkaterülethez szorosan kapcsolódó ügyviteli, technikai munkát végeztek. Nem szerepelnek azok, akik a KMK alkalmazottai voltak ugyan, de kizárólag a Múzeum utcai épület üzemeltetésében vettek részt házmesterként, portásként, fűtőként vagy takarítóként.
A munkatársak azon a néven szerepelnek, amilyen nevet az intézményben töltött idejük alatt használtak. Ahol tudtuk, megadtuk a beosztást és az osztály(ok) nevét, ahol az illető munkatárs dolgozott. Időponthoz kapcsolva jelezzük a vezetői funkciókat osztály- illetve műhelyvezetőig bezárólag. Közöljük azt, ha valaki (tudomásunk szerint) mellékállásban, másodállásban, részmunkaidőben, nyugdíjasként, továbbá ügyviteli vagy technikai munkatársként volt az intézmény alkalmazottja. A következő adatsor az intézménybe való belépés, illetve távozás dátuma – olyan részletességgel amennyire ezt forrásaink lehetővé tették. (Azoknál a munkatársaknál, akik a KMK megszűnésekor alkalmazásban voltak, a távozás dátuma: 2000. júl. 31.).
Tudjuk, hogy névsorunk – jelenlegi állapotában – még nem lehet teljes és pontos. A hatályos rendelkezések ugyanis nem teszik lehetővé, hogy az Országos Széchényi Könyvtár közalkalmazotti alapnyilvántartásából teljes körűen kigyűjthessük a KMK egykori munkatársainak nevét, foglalkoztatásuk pontos kezdő- illetve záró dátumát. Gyűjtésünk alapvető forrásai így a nyomtatott/sokszorosított, illetve az Interneten elérhető dokumentumok lehettek csak: munkahelyi jelentések, évkönyvek, könyvek, életrajzi lexikonok és adattárak, cikkek, riportok, nekrológok. Az 1970-es évek elejéig nagyobb számban találhatóak a rész- és mellékfoglalkozású munkatársak, mivel erre az időszakra vonatkozóan már hasznosítani tudtuk az intézmény irattári anyagának részletes feldolgozását.
Az általunk is bizonytalannak ítélt belépési/távozási időpontot kérdőjellel láttuk el, az intézményben töltött évek ismeretlen időpontját szintén kérdőjellel jeleztük. Kérjük mindazokat, akik hiányzó adataikat pontosítani vagy kiegészíteni tudják, küldjék meg azokat a Könyvtári Figyelő szerkesztőségének (kovacs@oszk.hu).

Név osztály és/vagy beosztás az alkalmazás ideje
Alföldi Jenő Titkárságrészfoglalkozású kézbesítő 1965. jan. 1. – 1977. [dec. 31.?]
Arató Antal dr. Kapcsolatszervezési Osztályosztályvezető (1983–1989) 1982. okt. – 1989. ápr. 3.
Arnóth Károly Új Könyvek Szerkesztősége (1970-ben mellékfoglalkozás); Kapcsolatszervezési Osztály 1970. ápr. 20. – nov. 30.;1992. szept. 1. – 1995. dec. 30. (nyugdíj)
Bajnok Tamara lásd Kocsisné Bajnok Tamara
Bakó Dorottya 1986–1992
Balázs János dr. Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya részfoglalkozású, másodállásban 1964 – 1967. jún. 30.
Bálint Gáborné Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1996.05.20–1999.10
Bánlaky Éva Könyvtártudományi Osztály; Tájékoztatási Osztály 1961 – 1966. nov. 15.
Barabási Rezső (1921–1972) Oktatási Osztály, majd KMK-igazgató (1961–1969) 1959–1960. ápr.;1961. dec. 1. – 1969. aug. 1.;[alkalmazva 1971-ig]
Bárán Dezsőné Tájékoztatási Osztály részmunkaidős mellékfoglalkozás 1968. márc. 1. – dec. 31.
Barátné dr. Hajdu Ágnes Oktatási Osztály másodállás 1999–2000
Bárczi Ágnes részfoglalkozású munkatárs 1966. febr.
Bárdosi Mária Tájékoztatási Osztálya Könyvtári Figyelő szerkesztője: 1978–1982 1977. nov. 1. – 1982. szept. 30.;1985. szept. – 1988. aug. 15.
Bartók Györgyi Új Könyvek Szerkesztősége 1986. szept. 1 – 1992. jún. 30.; 1995. márc. 1. – 2000. júl. 31.*
Bartos Éva dr. Olvasáskutatási Osztály 1977. márc. 1. – 1983. szept. 30.
Bartos Gáborné (Lehr Márta) Új Könyvek Szerkesztősége 1979. febr. 15. – 1987. jún. 30.
Bassola Zoltán dr. (1902–1968) Könyvtártudományi Osztály, majd Tájékoztatási Osztály 1959. jan. 1. – 1968. máj. 20. (ny.)
Batáriné Dömötör Judit ügyviteli alkalmazott 1988. júl. 1. – ?
Belányi Beáta lásd Bobok Györgyné
Bende Mónika részfoglalkozású munkatárs 1966. júl. 1. – nov. 30.
Benedek András, S.lásd Stumpf Benedek András
Benkő Zsuzsanna (Benkő Attiláné néven is) Új Könyvek Szerkesztősége 1970. nov. 16. – 2000. júl. 31.*
Benkő Judit részfoglalkozású munkatárs, Tájékoztatási Osztály 1965. okt. 19. – dec. 31.:
Bereczky László (1931–2001) Módszertani Osztály;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya (1970. márc. 1-jétől osztályvezető);Irodalompropaganda Osztály (1972. szept. 1-jétől osztályvezető);Állományépítési Osztály (osztályvezető 1985-ig) 1959. jan. 1. – 1985. okt. 31.
Bereczky Lászlóné (1966-ig: Varsányi Endréné)(1929–1992) Módszertani Osztály;Oktatási Osztály;Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya; Hálózatfejlesztési Osztály 1959. jan. 1. – 1984. dec. 31. (ny.)
Bertalan Béla Olvasáskutatási Osztály 1973. ápr. 6. – 1976. nov. 14.
Bese Miklós Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1983. nov. 4. – ?; közben 1985-1987-ben katonai szolgálat
Besenyei Andorné (1918–1974) Oktatási Osztály 1959–1960
Biegelbauer Pál (1945–2001) Olvasáskutatási Osztály? 1983. okt. 15. – 1988. jún. 30.
Bíró Ferenc Hálózatfejlesztési Osztály;Koordinációs Osztály 1985. jan. 2. – 1996. jan. 31.
Bisztray Erzsébet Oktatási Osztály 1961
Bobok Györgyné (Bobokné dr. Belányi Beáta néven is) Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1973. júl. 16. –1976. júl. 31.
Bóday Pál (1921–2009) Könyvtártudományi Osztály; Tájékoztatási Osztály (osztályvezető 1963. dec. 1-jétől; majd 1970-ben mellékállásban) 1959. jan. 1. – 1969. dec. 15.;1970. jan. 1. – márc. 1.
Bodócs Istvánné KMK Laboratórium 1966. jan. 1. – 1967. szept. 30.:
Bogdán Krisztina ügyviteli alkalmazott; Könyvtártudományi Szakkönyvtár ?–?
Bokor Pálné lásd Havas Katalin
Boldizsár Ildikó Új Könyvek Szerkesztősége 1987. júl. 1. – 1993. dec. 31.
Borsos Lajos gépkocsivezető 1965. nov. 22. – 1966. máj. 31.
Borvölgyi Györgyi Tájékoztatási Osztály ?–?
Bruszt Pálné részmunkaidős; Tájékoztatási Osztály 1985–?:
Burda Melinda Tájékoztatási Osztály 1976. okt. 11. – dec. 20.
Buza Ágnes Olvasáskutatási Osztály 1978. ápr. 1. – 1983
Búza Domonkos Tájékoztatási Osztály 1971. márc. 1. – 1972. júl. 31.; (szerződéssel dec. 31-ig)
Cavalloni Gyöngyi Tájékoztatási Osztály;Kapcsolatszervezési Osztály 1969. dec. 1. – 1981.
Cholnoky Győző Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1970. máj. 5. – 1977. jún. 30.
Csabay Károly igazgató 1995. máj. 15. – 1996. dec. 31.
Cságoly Ágnes Erzsébet Olvasáskutatási Osztály 1973. szept. 3. – 1974. máj. 31.
Csákné Szánthó Ágnes 1986. szept. 22. –?
Csapó Edit dr. Oktatási Osztály;Oktatási és Módszertnai Osztály(osztályvezető: 1986–2001) 1976. okt. 16. – 2000. júl. 31.*
Cseh Lászlóné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1960
Csekovszky Judit Tájékoztatási Osztály 1982. aug. 1. – 1983
Cselényi Imre(1942–2009) Oktatási Osztály 1991. jan. 1. – 2000. júl. 31.*
Cserháti Károlyné részfoglalkozású adminisztrátor-gépíró 1965. febr. 1. – 1966. dec. 15.:
Csoboth Attila (1940–1999) Hálózatfejlesztési Osztály 1970. ápr. 1. – 1978. júl. 31.
Csorba Tiborné Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1992. máj. 1. – 1996. dec. 29. (ny.)
Csőke Jánosné 1986. szept. 8. – ?
Czinner Tiborné (1913–?) Tájékoztatási Osztály 1964. szept. 4. – 1981. (ny.)
Danhauser Tímea 1985. aug. 26. – 1985. dec. 15.
Dányi Éva lásd Kaposváriné Dányi Éva
Dávid Lászlóné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1963. jún. 16. – jún. 30.
Demjén Andrásné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1963. jún. 16. – 1965. febr.
Dercsényi Dezsőné részfoglalkozású, Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1972. ápr. 17. – nov. 30.
Deutsch Béláné(1910–?) Tájékoztatási Osztály 1962 – 1975. dec. 31. (ny.)
Ditrói Józsefné részfoglalkozású ügyviteli alkalmazott 1967. márc. 1. – szept. 30.:
Dömötör Judit lásd Batáriné Dömötör Judit
Duffek Károlyné ügyviteli alkalmazott 1967. ápr. 13. – 1973
Dvornik Kálmán részfoglalkozású kézbesítő 1976. aug. 16. – 1977. dec. 31.?
Éger Veronika Állományépítési Osztály? 1984. aug. 1. – 1988. aug. 31.
Endrei Magdolna Tájékoztatási Osztály 1974. aug. 12. – 1976. aug. 31.
Endrődy Lajosné részfoglalkozású; Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1964. – 1967. szept. 30.:
Erdélyi Zsuzsanna részfoglalkozású; Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1968. szept. 2. – dec. 31.:.
Fábián Andrásné Koordinációs Osztály? 1995. febr. 1. – ?
Faragó Lászlóné dr. (1918–2010) Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1962. – 1966. ápr. 30.; nyugdíjasként: 1976–1978
Farkas Klára, Pappné lásd Pappné Farkas Klára
Farkas László dr. nyugdíjas részfoglalkozású (a KMK státusán a KM Könyvtárügyi Osztálya alkalmazásában) 1973. okt. 1. – 1974. dec. 31.
Farkas Lászlóné (sz. Vankó Ildikó) Új Könyvek Szerkesztősége 1971. febr. 1. – 1973. okt. 31.
Farkas Lászlóné (sz. Heckl Mária) 1962. jún. – ?
Farkas Margit Új Könyvek Szerkesztősége 1971. aug. 1–31.
Fazakas Csongor Gyűjteményfejlesztési és Bibliográfiai Tanácsadó Osztály 1999 – 2000. júl. 31.*
Fazokas Eszter Oktatási Osztály; Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1985. jan. 1. – 2000. júl. 31.*
Fehér Lajosné 1965. aug. 1–31.
Feimer Ágnes Tájékoztatási Osztály; utóbb Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1977. szept. 1. – 2000. júl. 31.*
Fejős László (1951–2009) Oktatási Osztály 1989. jún. 12. – 2000. júl. 31.*
Felhő Ágnes, Honffyné lásdHonffyné Felhő Ágnes
Ferenczi Sándor 1968
Filipszki Éva ügyviteli alkalmazott;Tájékoztatási Osztály 1984
Fodor András (1929–1997) Módszertani Osztály;Új Könyvek Szerkesztősége 1959. ápr. 27. – 1997. jún. 27.
Fogarassy Miklós Irodalompropaganda Osztály – Új Könyvek Szerkesztősége; Hálózatfejlesztési OSztály 1968. febr. 1. – 1974. márc. 31.;1974. nov. 16. – 2000. júl. 31.*
Földes Tamás 1984?–?
Fráter Zoltán Állományépítési Osztály 1977–?
Freisinger Jenő Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1976. nov. 15. – 1981.
Frey Tamásné Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1965. dec. 16. – 1969. jún. 30.
Funk Miklós Új Könyvek Szerkesztősége, részfoglalkozású helyettesítő 1973. máj. 21. – júl. 31.;1974. máj. 1. – jún. 31.
Futala Tibor (1929–2004) Könyvtártudományi Osztály 1959. aug. 5. – 1960
Futtó Dezső részfoglalkozású technikus; KMK Laboratórium 1965. jan. 1. – 1970. márc. 31.
Füle Sára Hálózatfejlesztési Osztály 1979. febr. 16. –1981
Fülöp Ágnes a KMK státusán a Könyvtári és Informatikai Kamara ügyvezető titkára 1995. febr. 1. – ?:
Fülöp Géza dr.(1928–1998) mellékfoglalkozású;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1965. márc. 1. – dec. 31.:
Fülöp Margit lásd Jávori Ferencné
Gajai Jánosné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1962–1965
Galgóczy Lajosné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1959. jan. 1. – 1962 (ny.)
Gáll Andrea lásd Simon Lászlóné Gáll Andrea
Gáspár Csaba Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1984?–1987?1989. máj. 22. – 2000. júl. 31.*(közben katonai szolgálatban)
Gebri Mária Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1974. szept. 1. – 1976. aug. 31.
Gereben Ferenc dr. Olvasáskutatási Osztály 1977. jan. 1. – 1992. máj. 31.
Gerő Gyula dr. mellékfoglalkozású;osztályvezető (1975–1976)szakfelügyelőa Könyvtári levelező/lap szerkesztője (1989–1996) 1963–1975 (részfogl.); 1975. dec. 16. – 1976. okt. 1. (főfogl.);1986–1996 (nyugdíjas részfogl.)
Gerő Zsoltné (Gerő Vera néven is) Módszertani Osztály; Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya; Olvasáskutatási Osztály (osztályvezető: 1970–1972); Tájékoztatási Osztály (osztályvezető: 1972–1987) 1959. febr. 16. – 1987. aug. 3l. (ny.)
Girardi Kornélné mellékfoglalkozású ?–1970
Görgei Györgyné adminisztrátorKözművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya;Új Könyvek Szerkesztősége; Tájékoztatási Osztály;majd a KMK státusán MM Könyvtártügyi Osztály 1960 – 1972. máj. 31.;1972. dec. 1. – 1976. febr. 1.
Gulyás Gabriella ügyviteli alkalmazott; Olvasáskutatási Osztály 1992–1993?:
Győri Erzsébet Hálózatfejlesztési Osztály; Gyűjteményfejlesztési és Bibliográfiai Tanácsadó Osztályosztályvezető: 1985-2001;mb. igazgató:1993. aug. 1. ­– 1995. máj. 14. és 1997. jan. 1. – 2000. júl. 31. 1976. júl. 1. – 1977. febr. 28.;1985. dec. 1. – 2000. júl. 31.*
Győri László ügyviteli alkalmazott; Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1990. szept. 12. – 1994. júl. 31.:
Hajdu Ágnes lásd Barátné Hajdu Ágnes
Halász Judit dr. részfoglalkozású; Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1968. jan. 1. – 1969. dec. 31.:
Halmai Szilvia Hálózatfejlesztési Osztály 1979. máj. 1. – 1988. máj. 15.
Halmos Tiborné Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani osztálya 1964–1969 (ny.)
Harangozó Józsefné Könyvtártudományi Osztály -Sokszorosító részleg 1962–1965
Harmat Béla Oktatási Osztály (1991-től polgármester) 1983. szept. 1. – 2000. júl. 31.*
Hatos Lászlóné Módszertani osztály;Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1961–1963
Havas Katalin Olvasáskutatási Osztály 1973. ápr. 1. – 1983?
Hegyiné Szita Julianna KMK Titkárság 1980. szept. 1. – 1992. jún. 30.
Hegyközi Ilona Tájékoztatási Osztály; Könyvtártudományi Szakkönyvtár; (1995. jan. és 1999. ápr. között a KMK státusán az MKE ügyvezető titkára) 1977. máj. 1. – 1994. dec. 31.; 1999. ápr. 1. – 2000. júl. 31.*
Heit Gábor Olvasáskutatási Osztály 1979. okt. 1. –1983.
Herboly Miklósné Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1979. szept. 1. – 1982.
Honffyné Felhő Ágnes Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1984 – 2000. júl. 31.*
Horváth Ákosné lásd Török Sarolta
Horváth János nyugdíjasként 1970?
Horváth Lajosné Módszertani Osztály 1959. jan. 1. – 1961.
Horváth Magda dr. (1914–2005) Módszertani Osztály;Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1959 – 1972 dec. 31. (ny.)
Horváth Tibor dr. (1935–2011) Oktatási Osztály;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya (osztályvezető: 1972–1977);Tájékoztatási Osztály (osztályvezető: 1970­–1972); 1962. márc. 4. – 1977. dec. 31.;1978. jan. 1. – szept. 30. (mellékfoglalkozású)
Hölgyesi Györgyi (Pál Tiborné néven is) Hálózatfejlesztési Osztály;Új Könyvek Szerkesztősége 1971. márc. 1. – 2000. júl. 31.*
Hurtony Zsuzsanna részfoglalkozású egyetemi hallgató,Igénykutatási csoport 1968. nov. 22. – 1969. jan. 21.:
Illésy Bertalanné dr. részfoglalkozású;Új Könyvek Szerkesztősége 1973. febr. 16. – jún. 30.
Iszlai Zoltán Módszertani Osztály;Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya (osztályvezető: 1970–1972) 1961. – 1972. febr. 29.
Iványi Ágnes részfoglalkozású 1965. okt. 1. – dec. 31.
Jauernik Ferencné 1984. dec. 19. – 1991.szept. 15.
Jávor Péterné ügyviteli alkalmazott; gazdasági csoportvezető 1969. jan. 1. – dec. 31.
Jávori Ferencné Tájékoztatási Osztály 1966. okt. 1. – 2000. júl. 31.*
Joób Alice (Joób-Fancsali Alice néven is) nyugdíjasként;Tájékoztatási Osztály 1966. máj. 1. – 1970. okt. 17.
Jordán Katalin lásd Törökné Jordán Katalin
Kafka Györgyné ügyviteli alkalmaztott; Koordinációs Osztály? 1994–?
Káldi György Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1971. márc. 16. ­– 1973. febr. 23. (ny.)
Kamarás István dr. Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya; Olvasáskutatási Osztály (osztályvezető: 1972–1984) 1968. júl. 16. – 1985
Kaposváriné Dányi Éva Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1985. aug. 1. – 1995. júl. 20.
Károlyi Zsigmondné dr. (írói neve: Károlyi Ágnes) Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya;Hálózatfejlesztéási Osztály 1974. febr. 1. – 1982
Kasza Gézáné részfoglalkozású kiadvány-raktáros 1965. febr. 1. – aug. 31.
Kasza Irma Oktatási Osztály 1994? – 2000. júl. 31.*
Katona Júlia ?–?
Katona Rita, Kiglicsné lásd Kiglicsné Katona Rita
Katsányi Sándor Olvasáskutatási Osztály;Oktatási Osztály (osztályvezető: 1976–1986) 1971. nov. 1. – 1986. szept. 30.
Kausay Tiborné Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1962 – 1973. okt. 31.
Kecskeméti László nyugdíjas részfoglalkozású ügyviteli alkalmazott 1968. okt. 1. – dec. 31.:
Kecskés Mátyás gépkocsivezető 1959. szept. – 1965. nov. 15.;1966. jún. 1. – 1969. aug. 15.
Kéki Béla ?(1907– 1993) 1959?–?
Kellár Mária Tájékoztatási Osztály, helyettesítő 1979. szept. 20. – nov. 30.
Kende Ferike KMK Titkárság 1970. febr. 16. – 1977. ápr. 30. (ny.)
Kenyéri Katalin dr. Hálózatfejlesztési Osztály 1978. jún. 1. – 1998. márc. 31.
Kéri Tamásné (Kériné Tóth Ildikó néven is) Hálózatfejlesztési Osztály 1985 – 1995. dec. 30.
Kern János 1983. okt. 27. – ?
Kiglicsné Katona Rita Tájékoztatási Osztály 1978. aug. 1. – 1984.
Király Sándorné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg;1965-től kézbesítő;1967-től Tájékoztatási Osztály 1965. szept. 1. – 1969. máj. 15.:
Kis Gábor Gellért 1991? – 2000. júl. 31.*
Kis Klára Új Könyvek Szerkesztősége 1984. ápr. 1. – 1997. okt. 1.
Kiss Edina ügyviteli alkalmazott; Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1994. aug. 1. – 1998. szept. 4.:
Kiss Edit Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1975. máj. 1. – 1979. júl. 15.
Kiss Eszter Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1960–1965
Kiss István dr.(1922-1978) másodállásban;Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya 1970. jan. 1. – 1971. dec. 31.
Kiss Jenő (1933–2003) Módszertani Osztály 1959. jan. 1. – 1960
Kiss Kálmán Tájékoztatási Osztály 1970. máj. 1. – 1971. márc. 25.
Kiss Mihály egyetemi hallgatóként szerződésesÚj Könyvek Szerkesztősége 1975. nov. 1. – dec. 31.
Kiss Zsuzsanna lásd Szabó Gáborné
Kocsisné Bajnok Tamara Oktatási Osztály 1990. aug. 1. – 1998. jún. 29.
Kolos Márta 1983? ­ – 1988. febr. 14.
Koncz Béláné Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1969. ápr. 1. – 1975. dec. 31. (ny.)
Kondor Imréné Tájékoztatási Osztály;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1963. aug. 1. – 1972. ápr. 30.
Korbulyné Marosán Ágnes lásd Marosán Ágnes
Kovács Árpádné   ügyviteli alkalmazott;Oktatási Osztály 1963. nov. 1. – 1986. dec. 22. (ny.)
Kovács [D.] Katalin Koordinációs Osztály 1990-es évek.
Kovács Emőke lásd Kovács Lászlóné
Kovács Gyuláné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1961–1965
Kovács Katalin KMK Titkárság;Hálózatfejlesztési Osztály;Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1976. márc.16. – 2000. júl. 31.*
Kovács Lászlóné(írói névváltozat: Kovács Emőke) Kapcsolatszervezési Osztály;Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár, csoportvezető: 1981–1987; Könyvtártudományi Szakkönyvtár, osztályvezető: 1987-1996 1977. máj. 1. – 1996. dec. 29. (ny.)
Kozákovics Endréné Új Könyvek Szerkesztősége 1970. júl. 13. – 1976. febr. 15.
Kőműves Lászlóné (1924 –2001) nyugdíjas ügyviteli alkalmazott; Könyvtártudományi Szakkönyvtár;Oktatási Osztály 1983?–1998?
Könyves Tóth Lilla Olvasáskutatási Osztály 1970. máj. 1. – 1971. aug. 15.
Köröndi Éva helyettesként;Tájékoztatási Osztály? 1965. júl. 12. – 1966. aug. 31.:
Körtés Júlia Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya;Új Könyvek Szerkesztősége 1963. febr. 1. – 1979. dec. 31. (ny.)
Kövendi Dénes (1923–2011) Tájékoztatási Osztály 1968. júl. 1. – 1999. (ny.)
Krausz Jánosné ideiglenes alkalmazás. 1962. aug. 10. – 1962. szept. 10.:
Krencsey Ivánné lásd Győri Erzsébet
Krűner Zsófia (1950–2007) KMK Titkárság 1997. ápr. 15. – 2000. júl. 31.*
Kubinyi Zsuzsanna részfoglalkozású;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1968. aug. 14. – szept. 28.
Kukorelly Endre Új Könyvek Szerkesztősége 1983–1984
Kulcsár-Szabó Ernő Új Könyvek Szerkesztősége 1974. ápr. 3. – 1979. jan. 31.
Lados Andrea 1993. márc. 1. – ?
Lakatos András Hálózatfejlesztési Osztály; Új Könyvek Szerkesztősége 1977. máj. 2. – 1994. aug. 14.
Lázár Péter dr.(1918–1992) Könyvtártudományi Osztály 1959. – 1961. nov. 30.
Léces Melinda lásd Ortutayné Léces Melinda
Lee Klára KMK Titkárság 1961. szept. 27. – 1967. máj. 6.
Lencsó László Kapcsolatszervezési Osztály? 1987 – 1987. aug. 1.
Lendvay Lászlóné(?–1969) Tájékoztatási Osztály 1964 – 1969. szept. 2.
Lengyel László nyugdíjas kézbesítő 1977. jún. 20. ­ – dec. 31.
Lévai Katalin 1982.
Lichner Magdolna szerződéses;Állományépítési Osztály 1977. okt. 1. – 1978. dec. 31.
Lichtmann Ferencné nyugdíjas részfoglalkozású 1967. febr. 1. – márc. 31.
Lőrincz Judit Olvasáskutatási Osztály 1985. szept. 1. – 1998. ápr. 30. (ny.)
Luhn Erzsébet Könyvtártudományi Osztály 1959. jan. 1. – 1961. dec. 31. (ny.)
Lukáts Ivánné (Lukátsné Takács Zsuzsanna néven is) Hálózatfejlesztési Osztály;OKT titkár 1985-től;osztályvezető 1990–1993 1984. máj. 1. – 1993. febr. 28.:
Mándy Gábor Irodalompropaganda Osztály; Állományépítési Osztály; Könyvtártudomáyi Szakkönyvtár? 1972. febr. 16. – 1985. vagy 1992. febr. 5.?
Márczy Magdolna Tájékoztatási Osztály 1978. szept. 1. – 1980. jún. 30.?
Markos Béláné dr. ügyviteli alkalmazott;Módszertani Osztály;Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya;KMK Titkárság 1959. jan. 1. – 1973. dec. 31. (ny.)
Marosán Ágnes Állományépítési Osztály 1984. okt. 1. – 2000. júl. 31.*
Marót Miklós (1928–2006) másodállásban;Új Könyvek Szerkesztősége 1970. márc. 23. – dec. 10.
Marton István Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1959. – 1961. dec. 31. (ny.)
Máté György mellékfoglalkozásban helyettesítő;Új Könyvek Szerkesztősége 1971. szept. 27. – okt. 16.
Mátis Lívia (1942–2006) Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya;Új Könyvek Szerkesztősége 1961. ápr. – 1969. nov. 10.
Matusik Judit 1999. dec. – 2000. júl. 31.*
Melegh Antalné Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1967. máj. 1. – 1979. ápr. 30.
Menczeleszné Varga Judit 1982 – 1995. szept. 30.
Menyhért Jenő mellékfoglakozásban helyettesitőÚj Könyvek Szerkesztősége 1975. márc. 1–31.; 1978. febr. 1–28.; 1978. szept. 1–30.
Merényi Ferencné Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1972. okt. 1. – 1982.
Mészáros Gézáné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1959. aug. 15. – 1967. dec. 31.
Mészáros Istvánné részfoglalkozású leíró; Tájékoztatási Osztály –Sokszorosító részleg 1964 – 1965. máj. 31.:
Meszleny Mária, Tremkóné lásd Tremkó Györgyné
Mezei Mária Hálózatfejlesztési Osztály? 1985. szept. 1. – 1997. júl. 31.
Mezey László dr. (1918–1984) Könyvtártudományi Osztály;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1959. jan. 1. – 1963.
Mezey László Miklós Új Könyvek Szerkesztősége 1987. nov. 1. – 1993. jan. 14.; 1993. ápr. 1. – 2000. júl. 31.*
Mikolai Ágnes (1956–1978) adminisztrátor;Tájékoztatási Osztály 1976–1978
Misley Árpád nyugdíjas részfoglalkozású ügyviteli alkalmazott. 1968. aug. – 1968. dec. 31.:
Mistéth Endréné szerződésesTájékoztatási Osztály 1984?–?
Mojtó Katalin szerződéses helyettesítő; Tájékoztatási Osztály 1970. máj. 21. – 1971. szept. 19.
Molnár Ágnes dr.(?–1987) Könyvtártudományi Osztály; Tájékoztatási Osztály 1959. jan. 1. – 1968. márc. 1. (ny.)
Molnár Ferenc 1984?–?
Molnár Márta 1998. szept. 15. – 1999.
Monostoriné Bacsó Anna mellékfoglalkozásban;építész üzemmérnök 1979. aug. 1. – dec. 31.?
Moór Istvánné (Moór Márta néven is ismert) Új Könyvek Szerkesztősége; Kapcsolatszervezési Osztály 1969. dec. 1. – ?; 1988. febr. 14.
Moravek László Könyvtártudományi Osztály, 1962-ben részfoglalkozású;1965-től részfoglalkozású a Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztályán 1959. jan. 1. – 1962.;1965. jan. 1. – 1966. dec. 31.; 1968. júl. 1. szept. 30.:
Müller Józsefné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1962–1965
Nádai Gyuláné ügyviteli alkalmazott,KMK gazdasági csoport 1967 – 1969. dec. 31.
Nagy Albert részfoglalkozású;Tájékoztatási Osztály? 1970. jan. 1. – ápr. 30.
Nagy András részfoglalkozású; Tájékoztatási Osztály 1967. okt. 1. – dec. 31.
Nagy Attila dr. Olvasáskutatási Osztály; Olvasószolgálati Kutató Osztály (osztályvezető: 1986–2000) 1969. márc. 9. – 2000. júl. 31.*
Nagy Edit, Repkényiné lásd Repkényiné Nagy Edit
Nagy Elemér mellékfoglalkozású építész 1965. febr. 1. – dec. 31.
Nagy Ernő részmunkaidős gyakornok; Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1968. jan. 1. – 1968. aug. 31.
Nagy Ferenc (1958–2003) Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1982?–1983.
Nagy Ibolya 1982
Nagy Lajos, Sz. (Szopori Nagy Lajos néven is)(1935–2005) Könyvtártechnológiai Osztály, Hálózatfejlesztési Osztály;nyugdíjasként a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztője 1976. aug. 1. – 1991 ?Ny.: 1996. ápr. 145.1997. ápr. 1.? – 2000. júl. 31.*
Nagy Lászlóné lásd Rácz Aranka, N.
Nagy Péter Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1971. febr. 1. – 1974. máj. 31.
Nagyabonyi Árpád Új Könyvek Szerkesztősége 1995 körül?
Nagypál László Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1991? – 2000. júl. 31.*
Nikolin Edit egyetemi hallgatóként részfoglalkozású 1974. márc. 1. – jún. 30.
Novák István Tájékoztatási Osztály 1985. nov. – 2000. júl. 31.*
Nóvé Béla 1986. febr. 20. – ?
Nyakó István(1928–1996) Oktatási Osztály;KMK Titkárság 1959. szept. 1. – 1978. márc. 30. (ny.)
Olajos Szilvia ügyviteli alkalmazott; Olvasáskutatási Osztály 1992 körül
Ónódy Miklós (1920 –1985) Közművelődési Könyvtárak Módszertani osztálya – Irodalompropaganda csoport 1962. ápr. 1. – 1969. márc. 14.
Ónody Miklósné (1969-ig Vermes Lászlóné) Könyvtártudományi osztály – sokszorosító részleg;gazdasági osztályvezető;nyugdíjasként Új Könyvek Szerkesztősége 1959. – 1968. júl. 15.; 1968. júl. 16. – szept. 30.: mellékfoglalkozásban;1990-es években nyugdíjasként
Orbán Éva Könyvtártechnológiai Osztály 1980. szept. 1. – 1995. aug. 27.
Orosz Gábor 1959?
Ortutayné Léces Melinda Kapcsolatszervezési Osztály? 1982. ápr. 1. – 1988. jún. 30.
Óvári Sándor (1920–2005) nyugdíjasként; Soros Iroda 1998?–1999
Pákh Tiborné ügyviteli alkalmazott; Titkárság 1973. okt. 1. – 1983
Pál Ilona Tájékoztatási Osztály 1987. jan. 2. vagy szept. 1.? – 1991. jún. 16.
Pál Ödönné 1984. jún. 1. – ?
Pál Tiborné lásd Hölgyesi Györgyi
Pályi András részfoglalkozású munkatárs 1968. nov. 22. – dec. 21.
Pánczél Károly Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1961
Papp Árpádné Új Könyvek Szerkesztősége 1993. dec. 1. – 2000. júl. 31.*
Papp István Oktatási Osztály;igazgató: 1969–1982;OKT-titkár: 1982–1985 1959. jan. 1. – 1965.;1969. febr. 1. – 1985. szept. 30.
Papp Sámuel dr. Könyvtártudományi Osztály; Tájékoztatási Osztály 1959. jan. 1. – 1963. okt. 15.
Pappné Farkas Klára Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1983. febr. 15. – 1992. márc. 31.
Parányi Györgyné dr. Tájékoztatási Osztály 1973. nov. 26. –1974. aug. 7.
Pastéka Lajosné Könyvtártudományi Osztály -Sokszorosító részleg 1962
Pásztor Györgyi Tájékoztatási Osztály 1975. aug. 1. – 1977. márc. 19.
Pásztor Judit Új Könyvek Szerkesztősége 1975. okt. 1. – 1977. aug. 31.?
Pataki [Pataky?] Sándorné Oktatási Osztály 1960–1961
Pataky Ernő dr.(1902–1996) Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya (osztályvezető: 1963–1969) 1963. aug. 1. – okt. 31.: részfoglalkozású munkatárs;1963. nov. 1. – 1969. márc. 31. (ny.)1976. nov. 1. – dec. 31.: mellékfoglalkozású
Paulinyi Jenőné részfoglalkozású munkatárs 1968. nov. 11. – 1969. jan. 31.
Pázmán Péter Kapcsolatszervezési Osztály 1979. jan. 8. – 1981
Pelejtei Tibor Módszertani Osztály; Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya; Irodalompropaganda Osztály (mb. osztályvezető: 1972. márc.­–aug.); Kapcsolatszervezési Osztály (vezető: 1976. dec. – 1983. okt.) 1959. nov. 1. – 1983. okt. 31. (ny.)
Perczel Viktória szerződéses;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1975. okt. 1. – 1976. aug. 31.
Perlaki Károly nyugdíjas részfoglalkozású ügyviteli alkalmazott;KMK gazdasági csoport 1966. jan. 1. – 1969. dec. 31.:
Péterfi Rita Olvasószolgálati Kutatóosztály 1994. szept. 1. – 2000. júl. 31.*
Pétersilka Ágnes Olvasószolgálati Kutatóosztály 1995. febr. 1. – 2000. júl. 31.*
Pethes Iván (1924–1980) Könyvtártudományi Osztály; Tájékoztatási Osztály 1960 – 1963. júl. 31.
Petrovics Natália 1981. ápr. 16. – ?
Piller Antal gépkocsivezető 1969
Pintér Béla mellékfoglalkozásban építészmérnök 1979. szept. 1. – dec. 31.
Pintér Katalin szerződéses;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1973. szept. 1. – dec. 31.
Pintér Márta Oktatási Osztály? 1971. júl. 1. – 1976. aug. 31.
Polgár Ernő Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1972. aug. 28. – 1976. aug. 31.
Pongor Márta részfoglalkozású, majd szerződéses; Tájékoztatási Osztály 1967. febr. 8. – 1967. márc. 21.; 1968. júl. 1. – 1970. jan. 14.
Prágai Pálné ügyviteli alkalmazott; Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya 1967. jún. 1. – 1975. jan. 31. (ny.)
Primusz Csabáné műhelyvezető;Kapcsolatszervezési Osztály 1982. febr. 8. – 1989. ápr. 16.:.
Rácz Ágnes Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár (osztályvezető: 1977. febr. 1-jétől) 1977. ápr. 1. – 2000. júl. 31.*
Rácz Aranka, N., dr. Módszertani Osztály 1959
Radácsi Imre Oktatási Osztály? 1990-es évek?
Rajos Éva Tájékoztatási Osztály 1973. szept. 1. ­ – 1974. júl. 16.
Rákosi Márta ügyviteli alkalmazott; Oktatási Osztály 1990. jan. 15. – 1994
Reguly Ernő (1929–2002) Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1972. nov. 16. – 1973. dec. 31.
Repkényiné Nagy Edit Új Könyvek Szerkesztősége 1992. aug. 1. – 2000. júl. 31.*
Rónai Tamás Oktatási Osztály 1984. jan. 1. – 1995. aug. 14.
Sajó Andrea adminisztrátor; Hálózatfejlesztési Osztály 1985. júl. – 1986. jún.
Sallai István (1911–1979) Módszertani Osztály; Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztályaosztályvezető: 1959–1965; főosztályvezető: 1965–1976 1959. jan. 1. – 1976. dec. 31. (ny.);1977. jan. 14. ­ 1979. jan. 8.: részfoglalkozású
Sándor Éva adminisztrátor;Olvasáskutatási Osztály 1974. ápr. 3. – 1978. márc. 31.
Sárdy Péter (1943–1988) Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya;Könyvtártechnológiai Osztály 1969. aug. 1. – 1973. jan. 31.;1976. aug. 1. – 1977. márc. 16.
Sarlós Veronika Új Könyvek Szerkesztősége 1974. ápr. 1. – 1981 ?
Sas Tamás részfoglalkozású kézbesítő 1977. okt. 15. – 1978. márc. 31.
Sass Kálmánné részfoglalkozású;Új Könyvek Szerkesztősége 1970. jún. 8. – 1971. febr. 28.
Sebestyén Géza (1912–1976) a KMK első vezetője, az OSZK főigazgató-helyettese 1959. jan. 1. – 1961. nov. 30.
Sebő Ferenc építészmérnök;Hálózatfejlesztési Osztály 1971. máj. 21. – 1973. ápr. 30.
Simon Lászlóné Gáll Andrea részfoglalkozású adminisztrátor 1969. máj. 1. – jún. 30.
Simon Mária Anna (1920–1968) Könyvtártudományi Osztály 1959. jan. 1. – 1960. jún. 30.
Skaliczki Judit (Skaliczki Józsefné néven is) Hálózatfejlesztési Osztály; Koordinációs Osztályosztályvezető: 1983–1996 1978. szept. 1. – 1996. jún. 30.
Somogyi Anna Tájékoztatási Osztály – Könyvtártduományi Szakkönyvtár 1961. aug. 1. – 1971. jan. 31.
Somogyi Jenőné Könyvtártudományi Osztály -Sokszorosító részleg 1961
Somorjai Ildikó ?–?
Sonnevend Péter Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1970. nov. 16. – 1978. júl. 31.
Sóron László Hálózatfejlesztési Osztály 1982–?
Sós Éva Koordinációs Osztály 1995. febr. 1. – ?
Sövényházy Csilla Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya; Hálózatfejlesztési Osztály 1973. júl. 1. – 1975;1976. aug. 1. – 1977. márc. 31.
Stumpf András (Stumpf Benedek András)(1947–2009) Irodalompropaganda Osztály; Kapcsolatszervezési osztály 1976. okt. 26. –1978. dec. 31.
Szabados László (1939–2004) építész;Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya 1963. jún. 1. – 1970. jún. 30.
Szabó Edit szerződéses; Tájékoztatási OSztály 1973. szept. 3. – 1974. márc. 31.
Szabó Ferenc lásd Vidra Szabó Ferenc
Szabó Gáborné (Kiss Zsuzsanna néven is) Olvasáskutatási Osztály; Tájékoztatási Osztály 1972. aug. 16. – 1980. febr.;1983. ápr. 11. – 2000. júl. 31.*
Szabó László Könyvtártechnológiai Osztály 1977. nov. 1. – 1981.?
Szabó Sándor Oktatási Osztály 1962 – 1975. dec. 15.;1975. dec. 16. – 1976. jún. 30.: másodállás
Szabó Tamás részfoglalkozású kézbesítő 1978. márc. 30. – okt. 29.
Szaniszló Mihályné a KMK státusán alkalmazva a Művelődésügyi Minisztériumban 1969. nov. 16. – 1972. szept. 30.
Szánthó Ágnes, Csákné lásd Csákné Szánthó Ágnes
Szász Ferencné nyugdíjas szerződéses; Tájékoztatási Osztály; Olvasáskutatásii Osztály 1970. máj. 28. – jún. 12.;1970. nov. 5. – nov. 14.
Szende Lászlóné Új Könyvek Szerkesztősége 1974. júl. 1. – 1981.?
Szente Ferenc Módszertani Osztály; Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya; Hálózatfejlesztési Osztályosztályvezető: 1970­–1982igazgató: 1982–1994 1960. szept. 1. – 1994. márc. 31. (ny.)
Szentmihályi János dr. (1908–1981) Módszertani Osztály;Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 1961 – 1963. ápr. 30.
Szilágyi Tibor (1931–1998) Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya ­– Irodalompropaganda csoport;Új Könyvek Szerkesztősége;Tájékoztatási Osztály (mb. osztályvezető 1970-ben) 1963. márc. 15. – 1991. dec. 30. (ny.)
Szilvágyi Jenő szerződéses kézbesítő 1971. márc. 20. – 1972. aug. 23.
Szilvássy Istvánné Könyvtártudományi Osztály -Sokszorosító részleg 1961–1965
Szinai Tivadarné (Szinainé László Zsuzsa néven is ismert) Tájékoztatási Osztály 1974. jún. 1. – 1983. aug. 31.
Szita Julianna lásd Hegyiné Szita Julianna
Szmrekovszky Tiborné nyugdíjas, részfoglalkozású adminisztrátor 1965. ápr. 1. – jún. 30.
Szoboszlai Gábor részfoglalkozásúKMK Titkárság;Olvasáskutatási Osztály 1977. nov. 23. – 1978. márc. 31.
Szopori Nagy Lajos lásd Nagy Lajos, Sz.
Sztraka Ferenc részfoglalkozású technikus 1964. ápr. 16. – máj. 15.
Táborossy Zoltán (1953–1990) Új Könyvek Szerkesztősége 1979. jan. 1. – 1982.
Takács Zsuzsanna, Lukátsné lásd Lukáts Ivánné
Táncos Ferencné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1962–?
Tarr Lászlóné Tájékoztatási Osztály 1963. nov. 16. – 1979. dec. 31. (ny.)
Till Ferenc ügyviteli alkalmazott;KMK gazdasági csoport 1962 – 1967. szept. 21.
Tilli Józsefné Könyvtártudományi Osztály –Sokszorosító részleg 1961
Tombor Tibor (1909–2000) nyugdíjas részfoglalkozású könyvtárépítési szakértő 1970. febr. 1. – 1971. dec. 31.
Tordai Szilvia nyugdíjas részfoglalkozású könyvtári raktáros 1970. ápr. 9. – ápr. 30.
Tóth Andrea ?–?
Tóth Béla nyugdíjas kézbesítő 1978. júl. 1. – 1980. jún. 30.?
Tóth Erzsébet Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1996.
Tóth Ildikó, Kériné lásd Kéri Tamásné
Tóth Ilona szerződéses helyettes,Új Könyvek Szerkesztősége 1971. okt. 18. – 1972. febr. 29.
Tóth Tibor (írói neve: Somlyói Tóth Tibor?) Hálózatfejlesztési Osztály 1979. szept. 1. – 1982.
Török Sarolta(Horváth Ákosné néven is)(1943–2008) Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya; Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1972. jún. 1. – 1986. szept. 30.?
Törökné Jordán Katalin Tájékoztatási Osztály;Oktatási Osztály 1968. jún. 17. – 2000. júl. 31.*
Tremkó Györgyné (Tremkóné Meszleny Mária néven is) Tájékoztatási Osztály – a Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetője (csoportvezető) 1977. jan. 1. – 1981. ápr. 30.
Túri Katalin Könyvtártechnológiai Osztály 1976. aug. 1. –?
Ughy Jenő (1922–1967) Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya 1963 – 1967. szept. 15.
Ungváry Rudolf Könyvtártechnológiai Osztály 1981?–1983?
Urbán László dr. Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya; Hálózatfejlesztési Osztály; Könyvtártechnológiai Osztály (vezető: 1978–1981);Koordinációs Osztály 1963. febr. 1. – 2000. júl. 31.*
Urosevics Daniló Tájékoztatási Osztály;Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya;Hálózatfejlesztési Osztály;Oktatási Osztály 1965. nov. 1. – 1985.;1991 – 1997. dec. 29. (ny.)
Uzsoki M. Andrea dr. (Uzsoki Andrea néven is) 1981–1984.
Vadász Ferencné (1914–1994) Oktatási Osztály;KMK személyzeti ügyintéző 1961. máj. 16. – 1976. dec. 31. (ny.); 1977–1980: szerződéses
Vajda Gábor (1952–1984) egyetemi hallgatóként szerződéses 1974. márc. 1. – júl. 31.;1977. márc. 1–31.
Vajda Imréné részfoglalkozású munkatárs;Új Könyvek Szerkesztősége 1966. aug. 1. – szept. 30.:
Vajda Kornél Tájékoztatási Osztály;Új Könyvek Szerkesztősége;a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztősége 1972. nov. 16. – 1985. ?;1994. júl. 1. – 2000. júl. 31.*
Vályi Gábor (1922–2003) nyugdíjas tanácsadó 1991 júl. – 2000. jún. 30.
Varga Ildikó Könyvtártechnológiai Osztály; Oktatási Osztály 1977. ápr. 1. – 2000. júl. 31.*
Varga Judit, Menczeleszné lásd Menczeleszné Varga Judit
Vargha Balázs dr.(1921–1996) Módszertani Osztály; Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya 1960 – 1977. ápr. 30.
Varsányi Endréné lásd Bereczky Lászlóné
Vass Márta mellékfoglalkozású;Új Könyvek Szerkesztősége 1970. ápr. 20. – máj. 31.
Vermes Lászlóné lásd Ónody Miklósné
Vermes Mária egyetemi hallgatóként részfoglalkozású 1966. júl. 8. – aug. 7.
Veszelszky Sára részfoglalkozású;Tájékoztatási Osztály 1967. jan. 15. – márc. 15.
Vidra Szabó Ferenc Olvasáskutatási Osztály; Olvasószolgálati Kutató Osztály 1984. jan. 1. – 2000. júl. 31.*
Virágos Péterné dr.lásdKönyves Tóth Lilla
Vissy Gáborné részfoglalkozású 1962
Walthier Ede nyugdíjas részfoglalkozású kézbesítő 1965. jan. 1. – jún. 30.
Werner Ákos Olvasószolgálati Kutató Osztály? 1998. máj. – 1999. okt.
Wiesinger Piroska lásd Zöld Jánosné
Zöld Jánosné (Zöldné Wiesinger Piroska néven is; utóbb Futaláné)(1934–1978) Könyvtártudományi Osztály 1959. jan. 1. – 1960
Zöldi Péterné Oktatási Osztály;Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1962. szept. 1. – 1970. okt. 15.
Zsembery Ágnes szerződésesTájékoztatási Osztály 1977. jan. 27. – ápr. 27.
Zsembery Anna Tájékoztatási Osztály – Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1961. jan. – 1967. júl. 31.;1968. szept. 1. ­ – 1971. márc. 15.
Kategória: 2010. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!