ABSTRACTS  591

TANULMÁNYOK

TÓTH Gyula: Az olvasástörténet üzenetei   595
VÖRÖS Klára: Az információközvetítés szimbolikus olvasata   605
TÓTH Erzsébet: Magyar nyelvű internetes keresők vizsgálata a relatív teljesség és a pontosság szempontjából   613
SZABÓ Sándor: Száz éve született Szentmihályi János (1908-1981)  637

Elődeink üzenik …
SONNEVEND Péter: A Népművelés c. folyóirat (1906–1918) a modern közkönyvtárakért (1. rész)   641
A Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatikai Tanszéke által 2008. augusztus 26-án Debrecenben
szervezett „Könyvtári kerekasztal” állásfoglalása a felsőfokú könyvtárosképzésről   659

KITEKINTÉS

HILLENKÖTTER, Kristine: A b2i portál – a könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány virtuális szakkönyvtára
(Ford.: Murányi Lajos)   663
DÉVAI Péter: Új folyóirat az internetes könyvtári szolgál¬tatásokról: Journal of web librarianship   670

KÖNYVSZEMLE

Könyvtártudomány. Olasz kézikönyv Dewey nyomdokain Biblioteconomia. Guida classificata. Dir. Mauro Guerrini.
(Ism.: Dudás Anikó)   677
BATTELLE, John: Keress! Hogyan alakítja át kultúránkat, üzleti életünket a Google és az internetes keresés (Ism.: Dévai Péter)   683
Életképek a könyvtárból
FODOR Péter – HAVAS Katalin: Könyvtári etikett (Ism. Szabó Gabriella)
KITÜNTETETT KÖNYVTÁROSOK NÉVTÁRA 2005 – 2008 (Szerkesztette és összeállította: Gerő Gyula)   695

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)  709